Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: 2013-06-21 Informacje o ustawie
Wysłano dnia 21-06-2013 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

INFORMACJE O USTAWIE - 18.06.2013

Uzyskaliśmy informacje, że decyzja w sprawie przesłanego 15 kwietnia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów testu regulacyjnego została odłożona. Decyzja taka należy do zadań Sekretarza Stanu, Sekretarza Rady Gospodarczej Adama Świętosława Jassera, który opiniuje testy regulacyjne oraz ocenia skutków regulacji (OSR) sporządzanych do projektów aktów normatywnych. Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej zostało jednocześnie zobligowane do przeprowadzenia konsultacji społecznych i przygotowania tzw. „Białej księgi”. Niejasne jest przede wszystkim co będzie przedmiotem konsultacji w sytuacji, jakie będą też podmioty, z którymi będą się te konsultacje społeczne odbywały. Nie ma bowiem potrzeby konsultowania celowości wprowadzenia regulacji zawodu psychologa ponieważ ustawa regulująca status prawny tego zawodu już jest, a test regulacyjny dotyczył jedynie nowego projektu, który ma ją zastąpić. Jak już wielokrotnie wskazywaliśmy nie ma bowiem możliwości uchylenia ustawy ustrojowej bez wprowadzenia nowej regulacji.

Kolejna zwłoka w wprowadzeniu przepisów prawnych, które pozwolą uregulować wykonywania zawodu zaufania publicznego jakim jest zawód psychologa musi budzić wielki niepokój całego środowiska psychologicznego.

        Załączamy argumenty dotyczące potrzeby utworzenia samorządu zawodowego psychologów. Zachęcam do przekazywania dalszych refleksji wskazujących korzyści i zagrożenia związane ze strukturą samorządową pozwalającą ustalać standardy zawodowe i etyczne oraz czuwania nad naszą działalnością zawodową.PO CO SAMORZĄD ZAWODOWY PSYCHOLOGÓW ?

Zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego.

Obszar działalności praktycznej psychologów wciąż się poszerza.

Pracująć w różnorakich dziedzinach życia społecznego ( zdrowie, edukacja, wymiar sprawiedliwości, zakłady przemysłowe, reklama itp.) podlegają służbowo osobom z innych profesji, które w oczywisty sposób , nie znają specyfiki pracy psychologa. Nadzór taki może mieć wyłącznie charakter formalny. Nad standardami zawodowymi czuwa samorząd,

I. Samorząd zawodowy sprawując nadzór nad wykonywaniem
zawodu jest kompetentny i autonomiczny. Jego zadania to:

 1. Tworzenie standardów dla diagnostyki psychologicznej, interwencji czy udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej w różnych dziedzinach życia społecznego,

 2. Nadzór nad wykonywaniem usług psychologicznych zgodnie ze określonymi standardami,

 3. Dbałość o zachowanie standardów etycznych poprzez tworzenie zasad , napiętnowanie odstępstw od nich w czasie wykonywaniu zawodu, a więc ochrona odbiorców usług psychologicznych ,

 4. Rozpatrywanie skarg odbiorców usług psychologicznych;

 5. Uczestnictwo w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących zawodu np. rozporządzeń zawierających obowiązkowe badania psychologiczne
  Nadzór samorządu nad kompetencjami zawodowymi oraz etycznymi daje w konsekwencji poprawę jakości usług psychologicznych. Gwarantuje także prawa klientów psychologów.

II. Zagrożenia i utrudnienia

 1. Ochrona psychologów wbrew interesowi klientów, co deprecjonuje zawód jako całość.

 2. Nadmierna kontrola i ograniczenie samodzielności psychologów.

 3. Zbytnie sformalizowanie i zbiurokratyzowanie działalności organów samorządowych.

 4. Zjawiska „kolesiostwa” – popieranie swoich znajomych różnych sprawach .

 5. Konieczność opłacanie składek

III. Zalety posiadania samorządu:

 1. Obrona psychologów przed żądaniami pracodawców sprzecznymi z standardami i etycznymi zasadami wykonywania zawodu .

 2. Możliwość wsparcia w negocjacjach warunków pracy.

 3. Opiniowanie merytoryczne aktów prawnych dotyczących usług psychologicznych.

 4. Obrona psychologów przed nieuzasadnionymi żądaniami klientów.

 5. Działalność rozjemcza w sytuacji konfliktów zawodowych między psychologami.

 6. Możliwość prowadzenia merytorycznej działalności gospodarczej

 7. Organizowanie doskonalenia zawodowego

Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku