Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Szkolenia: 2013_08_13 Kurs dla psychologów i pedagogów RODK
Wysłano dnia 13-08-2013 przez admin
Szkolenia

„Ocena kompetencji wychowawczych rodziców w sytuacji konfliktu o uregulowanie kontaktów z dziećmi”
Kurs dla psychologów i pedagogów RODK

        Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie organizuje w dniach od 7 do 10 października 2013 roku czterodniowe szkolenie pt. „Ocena kompetencji wychowawczych rodziców w sytuacji konfliktu o uregulowanie kontaktów z dziećmi”. Jest to kolejna edycja programu, który był realizowany w ubiegłym roku.

        Szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla pracowników RODK, ale mogą wziąć w nim udział także inni biegli zajmujący się lub uwzględniający zajmowanie się tą problematyką w przyszłości, zwłaszcza jeśli planują ubiegać się o rekomendacje PTP dla biegłych sądowych.

        Program obejmuje 25 godzin zajęć. Ich celem jest przedstawienie podstawowego problemu, przed jakim staje biegły zajmujący się opiniowaniem w sprawach rodzinnych i opiekuńczych – oceny kompetencji wychowawczych opiekunów. Rozważane będą kwestie teoretyczne: definicja tego pojęcia oraz zakres, jaki ono obejmuje.

        Zostanie także przedstawiona propozycja skali do badania behawioralnych wskaźników kompetencji wychowawczych opiekunów opracowanej przez dr Alicję Czerederecką. Skala ta ma szczególne zastosowanie w sytuacji konfliktu o uregulowanie opieki nad dziećmi, można ją jednak także wykorzystywać do pomiaru kompetencji na poziomie ogólnym. Oprócz zagadnień wprowadzających w tę problematykę przewidziano warsztaty obejmujące wykorzystanie skali w opiniach opracowanych w Zakładzie Psychologii Sądowej oraz zastosowania jej w przypadkach dostarczonych przez uczestników szkolenia.

        Szkolenie odbędzie się w hotelu Aspel w Krakowie przy ul. Bratysławskiej 2. Koszt udziału (bez noclegów, śniadań i kolacji) wynosi 650 zł plus należny podatek VAT. Opłata obejmuje koszty: organizacyjne, materiały, poczęstunek w czasie przerw na kawę oraz obiady.

        W przypadku, jeżeli podmiot delegujący zamierza korzystać ze zwolnienia z podatku VAT z tytułu nabywania usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanej w całości lub w części (co najmniej 70%) ze środków publicznych, proszony jest o wypełnienie i przysłanie do Instytutu wraz ze zgłoszeniem załączonego do niniejszego komunikatu oświadczenia. W przeciwnym razie do ceny szkolenia będzie doliczony VAT w wysokości 23%.

        Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy nadsyłać drogą elektroniczną lub faksem do dnia 30 sierpnia 2013 roku, podając nazwiska zgłaszanych osób oraz dane płatnika, celem wystawienia faktury pro forma. Po otrzymaniu wpłaty Instytut niezwłocznie wystawi fakturę VAT.

        Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

        Instytut na potrzeby szkolenia dokonał rezerwacji miejsc w hotelu Aspel przy ul. Bratysławskiej 2 w Krakowie oraz w hotelu Mistia przy ul. Szlak 73a. Zarezerwowano pokoje jedno- i dwuosobowe W sprawie rezerwacji noclegów prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z hotelem.

        Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu

zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Instytut Ekspertyz Sądowych
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków,
na adres e-mail: mwojciechowska@ies.krakow.placzerederecka@ies.krakow.pl, lub faksem (12 422 38 50);

w sprawach merytorycznych należy kontaktować się z:
dr Alicją Czerederecką, Zakład Psychologii Sądowej IES (tel. 12 618 57 69),
e-mail: aczerederecka@ies.krakow.pl

rezerwacji noclegów: na hasło IES należy dokonywać w hotelu Aspel w terminie do dnia:
6 września 2013 r.
www.hotel.aspel.com.pl , hotel@aspel.com.pl , tel. (12 617 64 00)
Ceny pokoi:

pokój jednoosobowy – 135 złotych, + śniadania – 14,-złotych,
pokój dwuosobowy – 162 złotych, + śniadanie – 2 x 14,- złotych.
Pokrewne linki
· Więcej o Szkolenia


Najczęściej czytany tekst o Szkolenia:
2017_04_12 Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujace sie bronią.

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku