Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Pożegnania: 2013 Wspomnienie o Ewie Staroń
Wysłano dnia 15-08-2013 przez admin
Pożegnania

Ewa Staroń
(ur.09.05.1957 - zm. 09.08.2013)

        Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach. Od 1994r. była zatrudniona w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, początkowo w oddziałach odwykowych, a następnie w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kielcach. Ukończyła liczne szkolenia terapeutyczne, uzyskała dyplom specjalisty drugiego stopnia z psychologii klinicznej, certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.
Pracowała terapeutycznie z osobami uzależnionymi oraz dorosłymi członkami ich rodzin.

        W 1987r. wstąpiła do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przez kilka kadencji była członkiem Zarządu Głównego PTP, w obecnej kadencji była członkiem Prezydium ZG. Przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącej Oddziału PTP w Kielcach. Uczestniczyła w pracach nad Ustawą o Zawodzie Psychologa i Samorządzie Zawodowym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Zorganizowała I Zjazd Psychologów w Kielcach w celu utworzenia pierwszej w Polsce Regionalnej Izby Psychologów Województwa Świętokrzyskiego. Była inicjatorką bezpłatnej pomocy psychologicznej „Psycholodzy – psychologom”. Ściśle współpracowała z regionalnymi władzami, organizacjami społecznymi, aktywnie włączała się w inicjatywy na rzecz ludzi potrzebujących. Jej konsekwentna postawa i zaangażowanie integrowały środowisko psychologów województwa świętokrzyskiego. Była pełna energii i pokory w zmaganiu się z codziennością.

        Z głębokim żalem żegnamy naszą Koleżankę. Dziękujemy Ci Ewo za obecność i bycie dobrym psychologiem, a przede wszystkim wrażliwym człowiekiem, otwartym na potrzeby innych ludzi. Ewo, odeszłaś od nas niespodziewanie i cicho w biegu życia.
Pokrewne linki
· Więcej o Pożegnania


Najczęściej czytany tekst o Pożegnania:
2009 Elżbieta Sołtys

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku