Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Pożegnania: 2013 Wspomnienie o Kazimierzu Jankowskim
Wysłano dnia 29-08-2013 przez admin
Pożegnania

Zmarł Profesor Kazimierz Jankowski
Honorowy superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

(1931 - 2013)

Odszedł od nas wybitny psychiatra, który w latach 70-tych ubiegłego wieku zmienił sposób rozumienia człowieka z zaburzeniami psychicznymi. Stał się propagatorem psychiatrii humanistycznej, a jej idee realizował w praktyce klinicznej. Zorganizował znane ośrodki terapeutyczne – Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Nerwic, Ośrodek Terapii Rodzin „Synapsis”, Osiedlowy Ośrodek Zdrowia Psychicznego „Synapsis”. Stały się one ważnym miejscem prowadzenia psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej oraz szkolenia nowych pokoleń psychoterapeutów. Działalność prof. Kazimierza Jankowskiego obejmowała też istotny dorobek naukowy. We współpracy polsko-amerykańskiej zostały zrealizowane trzy znaczące programy badawcze. Tematyka ich ukazuje rozległość zainteresowań Profesora, a dotyczyły one: (1) psychofizjologicznych konsekwencji długotrwałej hospitalizacji pacjentów psychotycznych; (2) skuteczności oddziaływań psychoterapeutycznych wobec młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi; (3) efektywności oddziaływań psychospołecznych i farmakologicznych wobec osób z rozpoznaniem schizofrenii. W licznych publikacjach książkowych przedstawiał mechanizmy fizjologiczne i psychologiczne zaburzeń emocjonalnych i możliwości ich leczenia. Był znakomitym popularyzatorem wiedzy o uwarunkowaniach zaburzeń.
Kazik, jak Go nazywali liczni uczniowie, świetnie potrafił inspirować, zachęcać do poszukiwań i działania. Był prawdziwym humanistą, którego interesuje przede wszystkim pomoc cierpiącemu człowiekowi.
Pozostawił wielu uczniów i następców, którzy pamiętają Go jako człowieka, który uczył ciekawości, dodawał otuchy w pracy z ludźmi i odwagi do podejmowania nowych wyzwań.
Żegnamy Go z wielkim smutkiem.
Pokrewne linki
· Więcej o Pożegnania


Najczęściej czytany tekst o Pożegnania:
2009 Elżbieta Sołtys

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku