Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: 2001-11-29 Informacje z ostatniej chwili
Wysłano dnia 20-01-2005 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

Projekt nowelizacji ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów w Komisji Zdrowia Sejmu RP29 listopada br. Komisja Zdrowia Sejmu RP przyjęła propozycję nowelizacji ustawy o zawodzie psychologa zmieniając proponowany przez rząd termin wejścia w życie ustawy 1 stycznia 2004 r. na 1 stycznia 2006 roku. W najbliższym czasie proponowana nowelizacja z powyższą zmianą Komisji Zdrowia wejdzie pod plenarne obrady Sejmu.

APELUJEMY DO WSZYSTKICH PSYCHOLOGÓW!

Wyrażajmy sprzeciw wobec tych zmian, np. poprzez listy do Marszałka Sejmu, poprzez listy i publikacje w mediach. Połączmy siły, by nie dopuścić do zniszczenia dorobku środowiska. Chrońmy nasze miejsca pracy.

Odroczenie wejścia w życie ustawy oznacza dopuszczenie do usług psychologicznych osób niekompetentnych, bez odpowiedniego wykształcenia, a także wróżek, szarlatanów, itp.

Konsekwencje opóźnienia wejścia jej w życie będą poważne tak dla psychologów jak i naszych klientów.

  1. Usługi psychologiczne ( diagnostykę, terapię, itp.) świadczyć będą mogły ,bez żadnych konsekwencji, osoby nieprzygotowane, niekompetentne, bez wykształcenia psychologicznego, także astrologowie, wróżki, itp. ( art. 61)
  2. Prywatna praktyka będzie rejestrowana tak jak dotychczas, oznacza to, że wystarczy zarejestrować działalność gospodarczą, nie trzeba się legitymować żadnym dyplomem i bez kwalifikacji można świadczyć "usługi psychologiczne". ( art. 18 ).
  3. Błędy zawodowe i etyczne popełniane przez psychologów pozostaną nadal bezkarne. Tylko członkowie Towarzystwa podlegają bowiem Sądowi Koleżeńskiemu, wystarczy więc przestać być członkiem PTP by uniknąć konsekwencji nieetycznego czy błędnego postępowania. Konsekwencje zaś w przypadkach członków PTP mają charakter środowiskowy a nie prawny. (art.20)
  4. Psycholog może być niezdolny do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia np. może być chory psychicznie, nie przeszkodzi mu to jednak nadal pracować z klientami. ( art. 10 )
  5. Psychologowie na dwa lata utracą możliwość doskonalenia zawodowego w ramach specjalizacji zawodowych. Od 1983 roku psychologowie kliniczni mieli możliwość specjalizacji oraz uzyskiwania I i II stopnia w tym zakresie. Ponad 1600 psychologów zatrudnionych w służbie zdrowia podnosiło swoje kwalifikacje i uzyskało te stopnie. Od 1 kwietnia br. zawieszeniu uległa procedura specjalizacyjna ( przestało obowiązywać Zarządzenie Ministra Zdrowia z 1.02.1983), może zostać wznowiona dopiero po ustawowym uregulowaniu naszego zawodu .( art. 15 )
  6. Kształcenie podyplomowe psychologów powinno spełniać nie tylko wymogi formalne, ale także określone standardy zawodowe. W przypadku dwuletniego odroczenia ustawowych regulacji nadal będzie duża oferta szkolenia dla psychologów, której wartość jest całkowicie nieznana a jedynym kryterium wyboru pozostaje koszt szkolenia. ( art. 17)
  7. Ustawodawcy i decydenci nadal nie będą wiedzieli, kto powinien w imieniu środowiska konsultować i opiniować akty prawne dotyczące usług psychologicznych i zawodu psychologa. ( art. 33).
  8. Nowelizacji wymagać będą ustawy odwołujące się do zawodu psychologa i naszej ustawy ( np. prawo o ruchu drogowym art. 25)

5-letnie odroczenie wejścia w życie ustawy będzie sprzyjać rozwojowi działalności pseudoprofesjonalistów, przedstawiających się jako psychologowie. Uchwalenia nowelizacji umocni także społeczne przekonanie, że psychologiem może być każdy ( pedagog, socjolog, resocjalizator itp.). Jest to podważenie istnienia wiedzy teoretycznej i specyficznych umiejętności w zakresie psychologii.
Drugim poważnym problemem jest działalność szkół, które nie posiadają w Polsce prawa kształcenia na poziomie wyższym, tym bardziej nie maja prawa wydawania dyplomu magistra psychologii. Szkoły te np. Europejska Akademia Psychologii Integracyjnej (kształcąca np. w astrologii), czy Centrum Kształcenia Otwartego wykorzystują zapotrzebowanie na kształcenie w psychologii oraz naiwność młodych ludzi i obiecują, że ich absolwenci uzyskają uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa. Odroczenie wejścia w życie ustawy jest niewątpliwie korzystne dla takiej pseudoedukacyjnej działalności.

Koledzy, nie pozwólmy zniweczyć naszej wieloletniej pracy.

Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku