Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Konferencje: 2013-01-15 Konferencja Psychologii Klinicznej
Wysłano dnia 15-01-2014 przez admin
Konferencje


I KRAJOWA KONFERENCJA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

„Psychologia kliniczna w XXI wieku – teoria i praktyka”

Poznań 28-29 listopada 2014KOMUNIKAT 1.

Psychologia kliniczna jest dziedziną nie tylko zastosowania ogólnej wiedzy psychologicznej dla rozwiązywania różnych problemów zdrowotnych, ale także dyscypliną w istotnym stopniu ową wiedzę wzbogacającą o nowe modele i koncepcje wyjaśniające psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w zdrowiu i chorobie. Czy w sytuacji wyodrębniania się coraz to nowych subdyscyplin, takich jak: psychoterapia, psychologia zdrowia, psychologia traumy i kryzysu, psychologia uzależnień, psychoonkologia itp. taki sposób myślenia o psychologii klinicznej pozostaje aktualny?

Pod wpływem wielu przemian społecznych i kulturowych, osiągnięta na początku lat 60-tych XX wieku tożsamość psychologii klinicznej przechodziła i przechodzi różne przeobrażenia, które doprowadziły do takiego stanu, że klinicyści – praktycy i badacze znowu stają przed wyzwaniem rozpoznania i ukonstytuowania jej aktualnej tożsamości. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jakiej teorii i jakiej praktyki potrzebuje współczesna psychologia kliniczna wydaje się szczególnie istotne w obliczu nowych zadań przed którymi stają klinicyści.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych psychologią kliniczną, jako dziedziną badań i aplikacji do rozwiązywania problemów zdrowotnych na krajową konferencję, na której podzielimy się aktualnymi badaniami i doświadczeniami klinicznymi, a także podejmiemy dyskusję nad najbardziej interesującymi nas zagadnieniami.

Proponowane obszary tematyczne:

  1. Psychologia kliniczna wczoraj, dziś i jutro – w poszukiwaniu tożsamości

  2. Subdyscypliny psychologii klinicznej - jedność w różnorodności

  3. Psychologia kliniczna w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych osób z zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi

  4. Modele diagnozy klinicznej w paradygmatach

  5. Oblicza diagnozy klinicznej w różnych jej subdyscyplinach – standardy i praktyka

  6. Psychologia kliniczna a pomoc psychologiczna i psychoterapia

  7. Interdyscyplinarność psychologii klinicznej

  8. Kształcenie psychologów klinicznych – programy i standardy

W imieniu organizatorów:

Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

Pokrewne linki
· Więcej o Konferencje


Najczęściej czytany tekst o Konferencje:
2013-01-15 Konferencja Psychologii Klinicznej

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku