Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Konferencje: 2014-05-18 Interdyscyplinarna konferencja naukowa
Wysłano dnia 18-05-2014 przez admin
Konferencje

Interdyscyplinarna konferencja naukowa

Przestępstwa seksualne – perspektywa prawna,
psychologiczna i psychiatryczna

Termin konferencji: 8-9 września 2014 roku

Miejsce konferencji: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w PoznaniuOrganizator: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Współorganizatorzy: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

Patronat honorowy: Prokurator Generalny, Fundacja Dzieci Niczyje

Partnerzy: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie Poligraferów

Wstęp na konferencję: płatny. Koszt udziału w konferencji to 250 zł. Obejmuje: udział w sesji naukowej, posiłki, bufet kawowy, uroczystą kolację w restauracji Concordia Design.

Tematem konferencji będą przestępstwa seksualne rozpatrywane na gruncie kryminalistyki, kryminologii, postępowania karnego, prawa karnego oraz psychologii, psychiatrii i seksuologii. Wymiana doświadczeń między specjalistami różnych dziedzin może przyczynić się do sprawniejszego rozwiązywania pojawiających się w tym obszarze problemów. Dostrzegamy nie tylko konieczność poprawy wykrywalności sprawców przestępstw na tle seksualnym i potrzebę przedyskutowania trudności dowodowych, ale również problemy w zakresie resocjalizacji sprawców i nadzoru nad nimi oraz otoczenia ofiar opieką psychologiczną.

Poza sesjami plenarnymi planujemy warsztaty poświęcone różnym zagadnieniom, m.in. identyfikacji sprawców przestępstw w Internecie czy psychologicznej ocenie zeznań świadków – pokrzywdzonych przestępstwami seksualnymi, które poprowadzi Dariusz Piotrowicz – kierownik studiów podyplomowych Psychologia śledcza w praktyce (SWPS Warszawa).

Więcej informacji na stronie konferencji.

Pokrewne linki
· Więcej o Konferencje


Najczęściej czytany tekst o Konferencje:
2013-01-15 Konferencja Psychologii Klinicznej

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku