Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Zjazdy: 2014-11-09 Informacja po XXXV Zjeździe Naukowym PTP (galeria zdjęć)
Wysłano dnia 09-11-2014 przez admin
Zjazdy naukowe

W niedzielę 21 września zakończył się XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt. Psychologia w zmieniającym się świecie, który odbył się w dniach 18-21 września 2014 roku w Bydgoszczy. Jego współorganizatorami byli Zarząd Główny i Oddział Terenowy PTP w Bydgoszczy, oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W Zjeździe uczestniczyło około 900 osób, goście z zagranicy, w tym delegacja Niemieckiego Towarzystwa Psychologicznego na czele z jego Przewodniczącym, Prof. Jurgenem Margrafem. Zjazd gościł również podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Włodzisława Ducha oraz Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta miasta Bydgoszczy.Tezą wiodącą Zjazdu było stwierdzenie, iż psychologia zmienia się w stale zmieniającym się świecie. Komitet Programowy zaproponował dyskusję nad stanem dyscypliny, a przede wszystkim nad użytecznością aktualnej wiedzy dla zrozumienia funkcjonowania i rozwoju człowieka, stosowanych sposobów poprawy jakości życia jednostek, a także zdrowia społeczeństwa. Postulat ten został skierowany pod adresem zarówno teorii naukowej, jak i praktyki społecznej, w przekonaniu, że „nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria”. Problem dobrej teorii oraz dobrej praktyki podjęty został w Wykładzie Inauguracyjnym nt. Po co nam psychologia?, który wygłosił prof. Jerzy Brzeziński. Wskazał on niepokojące zjawiska, a nawet nadużycia, spotykane w badaniach i praktyce psychologicznej, a także w kształceniu psychologów. Zwrócił jednocześnie uwagę na to, że w obecnym stanie prawnym zawód psychologa, jako zawód zaufania publicznego, nie jest w Polsce dostatecznie chroniony.

W trakcie Zjazdu przedstawiono 12 wykładów plenarnych oraz ponad 600 prezentacji, w ramach 72 sympozjów naukowych i 25 sesji tematycznych. Ponadto odbyło się 7 dyskusji panelowych, 8 sesji plakatowych oraz 14 warsztatów. W bogatym programie Zjazdu na szczególną uwagę zasługują trzy wątki dyskusji. Po pierwsze, podkreślano, że postęp metodologiczny umożliwia coraz dokładniejszy pomiar i analizę zachowania ludzkiego. Wielokrotnie przewijało się pytanie o to w jakim stopniu zgromadzona wiedza o biologicznym funkcjonowaniu organizmu pozwala zrozumieć ludzkie zachowanie i jego rozwój. Po drugie, wiele uwagi poświęcono warunkom środowiskowym zachowania ludzi, w tym zmianom społecznym, ekonomicznym i politycznym, jakie dokonują się w naszym kraju. Szczególne zainteresowanie wzbudzały badania nad zagrożeniami związanymi z rozregulowaniem struktury życia społecznego, w tym życia rodzinnego i zawodowego. Przeważał pogląd, że pomyślne życie i rozwój człowieka zależy w coraz większym stopniu od zdolności samoregulacyjnych jednostki. Po trzecie, wielu badaczy wskazywało na coraz większe zagubienie ludzi już nie tylko „w tłumie”, ale także w „szumie informacyjnym”. W coraz bardziej złożonej rzeczywistości i coraz bardziej niedającej się przewidzieć przyszłości, zbyt wielu ludzi nie znajduje „siebie”, swojego „miejsca” i „sensu życia”. Uświadamia to konieczność wypracowania i wdrożenia efektywnego systemu pomocy doraźnej w radzeniu sobie ludzi z problemami życia codziennego. Na koniec warto wspomnieć, że w obszarze zastosowań psychologii szczególną uwagę uczestników Zjazdu zwrócił dorobek środowiska polskich psychologów sportu.

Uczestnicy Zjazdu, biorąc pod uwagę trudności z wdrożeniem Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, przyjęli uchwałę, której treść załączamy poniżej. Domagają się w niej jak najszybszego zakończenia prac Rządu RP nad ustawową regulacją wykonywania zawodu psychologa i przedłożenia nowego projektu do prac parlamentarnych. Proponują, aby w obecnym stanie prawnym przywrócić rozporządzeniem MNiSW zapis mówiący o prowadzeniu studiów psychologicznych wyłącznie w trybie jednolitych studiów magisterskich. Uchwałę podpisało kilkuset uczestników Zjazdu, w tym wybitni profesorowie, m. in. Jan Strelau (członek rzeczywisty PAN, były wiceprezes PAN), Janusz Reykowski (członek rzeczywisty PAN), Jerzy Brzeziński (członek rzeczywisty PAN, członek CK ds. TiSN), Dariusz Doliński (członek korespondent PAN), Edward Nęcka (członek rzeczywisty PAN), Bogdan Wojciszke (członek korespondent PAN), Piotr Oleś (przewodniczący Komitetu Psychologii PAN), Bogdan Zawadzki (członek CK ds. TiSN), Maria Lewicka (członek KEJN) i in.

Galeria zdjęć

Pokrewne linki
· Więcej o Zjazdy naukowe


Najczęściej czytany tekst o Zjazdy naukowe:
2007-10-24 XXXIII Zjazd Naukowy PTP - komunikat 1

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku