Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Konferencje: 2014-12-08 Konferencja Psychologii Klinicznej - sprawozdanie
Wysłano dnia 09-12-2014 przez admin
Konferencje

I Krajowa Konferencjia Psychologii Klinicznej pt. Psychologia
kliniczna w XXI wieku – teoria i praktyka.

W dniach 28-29 listopada 2014 roku w Poznaniu odbyła się I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej pt. Psychologia kliniczna w XXI wieku – teoria i praktyka. Została zorganizowana przez pracowników Zakładu Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza pod kierunkiem prof. dr hab. Lidii Cierpiałkowskiej. W organizacji konferencji znaczący udział mieli także członkowie Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii działających przy Instytucie Psychologii UAM.Ideą konferencji było stworzenie okazji do dyskusji na temat psychologii klinicznej w obliczu wyzwań, które są konsekwencją zmieniających się warunków życia współczesnego człowieka oraz zmieniającej się na wielu płaszczyznach psychologii. Problemy zdrowia psychicznego Polaków w różnych okresach życia były analizowane z wielu różnych płaszczyzn, zarówno przez badaczy, jak i psychologów praktyków.

Konferencję zainaugurowano wykładem wygłoszonym wspólnie przez prof. dr hab. Lidię Cierpiałkowską i prof. dr hab. Helenę Sęk pt. Wyzwania dla psychologii klinicznej w XXI wieku, którego główną tezą było pokazanie związków między teorią i praktyką kliniczną. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność większego uwzględniania wyników badań w praktyce klinicznej oraz wyzwań jakie stoją przed badaczami i praktykami w związku z konsekwencjami procesu globalizacji. Związki między psychologią i psychologią kliniczną z perspektywy metodologicznej w wykładzie plenarnym pt. Czy można mówić o osobliwościach psychologii klinicznej? przedstawił prof. dr hab. Jerzy M. Brzeziński.

Jednym z ważniejszych wydarzeń podczas konferencji była dyskusja panelowa pt. Psycholog kliniczny jako specjalista w XXI wieku. Podczas panelu dyskutowano kwestie szkolenia specjalistycznego z psychologii klinicznej, w tym wymagań teoretycznych i praktycznych szkolenia, egzaminów specjalizacyjnych oraz roli i zadań konsultanta krajowego i konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychologii klinicznej. W konkluzji panelu stwierdzono konieczność ustalenia jasnych standardów szkolenia, egzaminowania i certyfikowania psychologów klinicznych. Znaczące miejsce w ustalania tych kryteriów powinni zająć przedstawiciele nauki i praktyki klinicznej, wspierani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Konferencja odpowiedziała na ogromne zapotrzebowanie środowiska psychologów klinicznych, zarówno naukowców jak i praktyków, o czym świadczy liczba 420 uczestników. Ponadto podczas konferencji wygłoszono 5 wykładów plenarnych podejmujących ważną i aktualną problematykę w psychologii klinicznej, m. in. terapii integracyjnej, pozytywnych i negatywnych skutków traumy, psychoterapii i poradnictwa oraz znaczenia badań w psychologii klinicznej.

W trakcie dwóch dni konferencyjnych odbyło się 31 sesji tematycznych, podczas których 156 prelegentów wygłosiło referaty. Odbyła się także sesja plakatowa, na której zaprezentowano wiele ciekawych projektów badawczych i programów pomocy psychologicznej dla osób z różnymi problemami psychicznymi i trudnościami życia codziennego. Tematyka wystąpień i plakatów odzwierciedlała współczesne nurty badań prowadzonych w obszarze psychologii klinicznej i ich zastosowań, dotyczące m. in. zaburzeń osobowości, neuropsychologii, diagnozy oraz pomocy psychologicznej i psychoterapii.

Nie zapomniano także o praktycznym wymiarze psychologii klinicznej. W dniu przedkonferencyjnym odbyło się 8 zróżnicowanych tematycznie warsztatów pokazujących aplikację wiedzy teoretycznej w praktyce.

Konferencja Psychologii Klinicznej była okazją do wymiany poglądów, dyskusji oraz integracji środowiska psychologów klinicznych wokół problemów, które rozpoznają w swojej praktycznej i teoretycznej działalności. Jej najważniejsze przesłanie dotyczy pogłębiania związków między teorią i praktyką kliniczną, i odwrotnie między praktyką kliniczną i teorią, co sprzyja zdefiniowaniu i respektowaniu standardów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, a co za tym idzie wyższej jakości usług psychologicznych.

Pokrewne linki
· Więcej o Konferencje


Najczęściej czytany tekst o Konferencje:
2013-01-15 Konferencja Psychologii Klinicznej

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku