Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Pożegnania: 2015 Wspomnienie o Małgorzacie Żychlińskiej
Wysłano dnia 06-02-2015 przez admin
Pożegnania

1963 - 2015

        Kmdr por. dr Małgorzata Żychlińska wstąpiła do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 1995 r. Była wtedy absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, na którym uzyskała tytuł magistra psychologii. Pracowała jako psycholog na Oddziale Psychiatrycznym 7 Szpitala Marynarki Wojennej SP ZOZ w Gdańsku. W 2005 r. objęła stanowisko Kierownika Pododdziału Psychosomatycznego a od 2009 r. kierowała Oddziałem Zaburzeń Emocjonalnych i Stresu Bojowego tego szpitala.
        Pracując w szpitalu, równocześnie kontynuowała systematyczne kształcenie. W 1993 roku osiągnęła pierwszy stopień specjalizacji z psychologii klinicznej w Klinice Psychiatrii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, a w roku 1995 drugi stopień specjalizacji. Systematycznie kształciła się także w zakresie psychoterapii w formie studium trenerskiego, warsztatów, kursów i studiów podyplomowych. Między innymi, była słuchaczem studiów podyplomowych z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
        Jej dążenia do osiągnięcia najwyższych kompetencji z psychologii klinicznej szły w parze z zainteresowaniami naukowymi. W 2008 r. uzyskała tytuł naukowy doktora nauk medycznych. W 2014 objęła stanowisko adiunkta na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Owocem jej zainteresowań i badań naukowych są publikacje w renomowanych czasopismach.
        Drogę zawodową Małgorzaty Żychlińskiej cechują dociekliwość oraz wysokie standardy i owocne łączenie teorii naukowej z praktyką kliniczną.
        Najistotniejszym jednak aspektem jej drogi zawodowej było to, że swoją pracę definiowała jako misję dla dobra ludzi, szczególnie tych, których życie obarczyło trudami, problemami psychicznymi i cierpieniem. Wstąpiła do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego by wspólnie, razem z koleżankami i kolegami, skuteczniej realizować tę misję.
        Poznaliśmy ją jako osobę przyjacielską, inspirującą i z talentem organizacyjnym. W 2006 roku wybraliśmy ją do Zarządu Oddziału Gdańskiego PTP, w 2009 r. została Sekretarzem Zarządu, a w 2012 - Wiceprzewodniczącą Oddziału Gdańskiego PTP. W 2012 r. dzięki owocnej pracy, została wyróżniona odznaką "Za Zasługi dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego" i wybrana do Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na kadencję 2013 - 2015. To przede wszystkim jej inicjatywa i zaangażowana praca zaowocowała powołaniem Sekcji Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego.
        Leżało jej na sercu kształcenie kadry psychologów klinicznych o najwyższych kompetencjach. Była kierownikiem specjalizacji i prowadziła staże z psychologii klinicznej. Przyjmowała na praktyki studentów i wolontariuszy.
O jej wysokich i kompetencjach i autorytecie świadczy m.in. to, że od 2008 r. była wykładowcą na studiach podyplomowych z psychologii klinicznej realizowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny.
        Nie zapominała o psychologach i psychiatrach Wojska Polskiego. W 2007 r. była głównym organizatorem oraz prelegentem na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla tej grupy zawodowej. Uczestniczyła w wielu zjazdach i sympozjach naukowych, na których prezentowała problematykę psychologii klinicznej, przede wszystkim obciążeń psychicznych marynarzy, stresu bojowego, nerwic i psychoterapii.
Jeszcze kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o powołaniu Sekcji Psychologów Służb Mundurowych.
        Jej marzenia i plany zawodowe były dalekosiężne. Wraz z mężem stworzyli Pomorski Instytut Zdrowia. To w jego siedzibie odbywały się w ostatnich miesiącach zebrania Zarządu Oddziału PTP w Gdańsku, w których - mimo zaawansowanej choroby - uczestniczyła Małgorzata.
        Ostatni raz, w szerokim gronie Towarzystwa, spotkaliśmy się we wrześniu 2014 r. na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Bydgoszczy. Małgorzata Żychlińska była na tym zjeździe organizatorem sympozjum pt.: Wieloaspektowość pracy psychologów w służbach mundurowych.
        Podziwialiśmy Małgosię, jak heroicznie walczyła z chorobą i mimo cierpień i osłabienia, nadal angażowała się w realizację ważnych społecznie celów.
Pozostaje w naszych myślach, wspomnieniach i uczuciach jako najlepszy przyjaciel.
Mimo , że Jej życie było za krótkie pozostawiło nam dobre owoce, którymi zdołała obdzielić wielu.

Waldemar Budziński
Przewodniczący Zarządu Oddziału PTP w Gdańsku
Pokrewne linki
· Więcej o Pożegnania


Najczęściej czytany tekst o Pożegnania:
2009 Elżbieta Sołtys

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku