Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Konferencje: 2015-07-12 Standardy opiniowania psychologicznego
Wysłano dnia 12-07-2015 przez admin
Konferencje

Komunikat 2Zakład Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych, Sekcja Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Krakowie przy współudziale Krakowskiej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury organizują w dniach 4-6 grudnia 2015 roku w Krakowie Konferencję Naukową „Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych”.Patronat nad konferencją objęli dotychczas: Prezes Sądu Apelacyjnego i Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie. Projekt ten wychodzi naprzeciw bardzo dużemu zapotrzebowaniu zarówno ze strony specjalistów, jak i podmiotów opiniowania – rodziców oraz innych osób ubiegających się o sprawowanie pieczy nad dziećmi.

Przewidujemy udział nie tylko psychologów i pedagogów opiniujących w sprawach rodzinnych, ale także prawników – w szczególności sędziów rodzinnych rozpatrujących tego typu sprawy. Konferencja zaplanowana jest w ten sposób, że zaproszeni specjaliści przedstawią szerokiemu gronu uczestników swoje propozycje standardów. Uczestnicy będą mogli zgłaszać do nich uwagi w dyskusji. Druga część konferencji będzie obejmowała warsztaty prowadzone przez wspomnianych wyżej specjalistów poświęcone wybranym, najbardziej kontrowersyjnym tematom szczegółowym.

Efektem końcowym konferencji będzie przedstawienie zarysu standardów, zaś ich dopracowanie szczegółowe i publikacja przewidziane są jako skutek pracy pokonferencyjnej. Komitet Naukowy konferencji będzie recenzował propozycje standardów w kilku etapach:

  1. wstępnych propozycji przedstawionych przez specjalistów;
  2. ustaleń pokonferencyjnych, uwzględniających uwagi i propozycje szerszego środowiska reprezentowanego przez uczestników konferencji
  3. efektu końcowego – standardów przygotowanych do druku, poddanych recenzji naukowej.

Więcej informacji www.ies.krakow.pl/conferences/psychologia2015

Pokrewne linki
· Więcej o Konferencje


Najczęściej czytany tekst o Konferencje:
2013-01-15 Konferencja Psychologii Klinicznej

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku