Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Konferencje: 2015-10-16 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DZIECKA
Wysłano dnia 16-10-2015 przez admin
Konferencje

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DZIECKA

na temat

WZAJEMNE ZWIĄZKI MIĘDZY NAUKĄ A PRAKTYKĄ W OBSZARZE
PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DZIECKA
odbędzie się w dniach 22-24 października 2015 w Warszawie

W ramach konferencji odbędą się wykłady, warsztaty i sympozja dotyczące problemów
ważnych dla praktyki psychologicznej.       Podczas konferencji będziemy chcieli zwrócić uwagę na to, jakie znaczenie dla profesjonalnej pomocy psychologicznej kierowanej do dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin ma wiedza psychologiczna oparta na wynikach badań naukowych i pogłębionej refleksji teoretycznej. Psychologia kliniczna dziecka wykorzystuje w praktyce zdobycze takich dyscyplin jak psychopatologia, psychologia rozwoju, psychologia osobowości, czy neuronauka. Zwracamy się do badaczy z różnych dyscyplin psychologicznych o zaprezentowanie takich swoich badań, czy rozważań teoretycznych, które uzyskały zastosowanie w praktycznej pracy z dzieckiem i jego rodziną lub mają szansę na takie zastosowanie. Jednocześnie zwracamy się do psychologów praktyków o pokazanie, jakie dokonania naukowe inspirują ich pracę, a także, jakie problemy kliniczne powinny stać się przedmiotem badań naukowych.

       Zachęcamy do zgłaszania propozycji referatów, sympozjów, warsztatów i plakatów związanych z problematyka konferencji.

       Organizatorzy:

  • Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Informacje o konferencji, zgłaszanie uczestnictwa i wystąpień na stronie:
WWW.psychologia.pl/konferencjadziecko

Pokrewne linki
· Więcej o Konferencje


Najczęściej czytany tekst o Konferencje:
2013-01-15 Konferencja Psychologii Klinicznej

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku