Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Rekomendacje: . Listy rekomendowanych członków PTP
Wysłano dnia 22-01-2005 przez admin
Certyfikaty i rekomendacje

Listy rekomendowanych członków PTPPrzyznawanie przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne rekomendacji związane jest z kilkoma wymogami funkcjonującymi niezależnie od rodzaju rekomendowanych kompetencji zawodowych.

 1. Nasze rekomendacje przyznajemy wyłącznie członkom Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 2. Rekomendowana może być tylko osoba posiadająca ukończone studia wyższe na poziomie magisterskim.

Każda osoba rekomendowana jest szczególnie zobowiązana do przestrzegania zasad Kodeksu etyczno-zawodowego.

Listy rekomendowanych członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 1. Lista Certyfikowanych Psychoterapeutów i Superwizorów Psychoterapii
 2. Lista certyfikowanych psychoterapeutów - Aplikantów do certyfikatu superwizora psychoterapii
 3. Listę Rekomendowanych Ośrodków szkolących w zakresie psychoterapii
 4. Lista Rekomendowanych Trenerów i Superwizorów
 5. Lista placówek i osób rekomendowanych przez PTP
 6. Lista Psychologów licencjonowanych do szkolenia i superwizji w zakresie psychologicznych badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń
 7. Lista Rekomendowanych Biegłych Sądowych
 8. Lista superwizorów psychologii klinicznej dziecka
 9. Lista certyfikowanych osób w zkresie interwencji kryzysowej
 10. Lista certyfikowanych osób w zakresie socjoterapii
 11. Lista certyfikowanych psychologów sportu
 12. Lista certyfikowanych użytkowników testów
 13. List rekomendowanych psychologów lotniczych

  Pokrewne linki
  · Więcej o Certyfikaty i rekomendacje


  Najczęściej czytany tekst o Certyfikaty i rekomendacje:
  I. Lista Certyfikowanych Psychoterapeutów

  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku