Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


WZD: 2015-12-09 Komunikat o WZD PTP 2015
Wysłano dnia 09-12-2015 przez admin
WZD

Walne Zgromadzenie Delegatów PTP - Warszawa 2015

          W dniach 27-29 listopada 2015 r. odbyło się w Warszawie w Ośrodku Fundacji ETOH Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Rozpoczęcie obrad poprzedziła dyskusja panelowa nt. „Co dalej z ustawą o zawodzie psychologa…?”. Moderatorami dyskusji byli prof. Jerzy Brzeziński z UAM w Poznaniu i dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, przewodnicząca PTP. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura Rzecznika Praw Dziecka.

          W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 130 delegatów reprezentujących 22 oddziały terenowe Towarzystwa. Wysoka frekwencja umożliwiła rozpoczęcie obrad w I terminie i zapewniła niezbędną większość kwalifikowaną do rozpatrzenia i uchwalenia nowelizacji statutu PTP.

          Walne Zgromadzenie wybrało nowe władze Towarzystwa na kadencję 2016 – 2018 i przyjęło ważne uchwały, m.in.: przyjęło sprawozdania z kadencji 2012 – 2015 ustępujących władz Towarzystwa, udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, dokonało zmian w statucie PTP, uchwaliło nowelizację regulaminu Sądu Koleżeńskiego i nowelizację regulaminu przyznawania odznaki „Za Zasługi dla PTP”, uchwaliło regulamin przyznawania odznaki „Zasłużony dla polskiej psychologii”, ustaliło kierunki i priorytety działań na nową kadencję. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło skargę kasacyjną na orzeczenie Sądu Koleżeńskiego II instancji, przyznało 17 członkom wyróżniającym się w pracy na rzecz naszego stowarzyszenia odznaki „Za Zasługi dla PTP” oraz nadało tytuł honorowego członka PTP prof. Idzie Kurcz – członkowi Oddziału w Warszawie.

          Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o podwyższeniu do 100,00 zł składki członkowskiej PTP od 1 stycznia 2016 roku.

          Obrady Walnego Zgromadzenia przebiegły niezwykle sprawnie dzięki dobrej i skutecznej pracy przewodniczących obrad oraz komisji skrutacyjnej i komisji mandatowej i wyczerpały w 100 % przyjęty program. W dyskusjach zgłoszono wiele cennych wniosków i propozycji zadań, które znajdą odzwierciedlenie w planie pracy Zarządu Głównego na nowa kadencję. Uchwały i wnioski Walnego Zgromadzenia Delegatów zostaną także zamieszczone na naszej stronie bezpośrednio po zatwierdzeniu protokołu przez przewodniczących kolejnych dni obrad. Dokumenty Walnego Zgromadzenia są przygotowywane i będą złożone do sądowej rejestracji.
Pokrewne linki
· Więcej o WZD


Najczęściej czytany tekst o WZD:
2007 Walne Zgromadzenie Delegatów PTP

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku