Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Pożegnania: 2016 Wspomnienie o Andrzeju Wiśniewskim
Wysłano dnia 13-09-2016 przez admin
Pożegnania

Andrzej Wiśniewski
1950 - 2016

        25 sierpnia 2016 r. zmarł w Warszawie dr Andrzej Wiśniewski, wybitny psychoterapeuta i nauczyciel psychoterapii, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskich Towarzystw Psychologicznego i Psychiatrycznego, człowiek dobry, mądry, odważny i uczciwy.

        Andrzej Wiśniewski w r. 1974 ukończył psychologię w Warszawie w Akademii Teologii Katolickiej (dziś Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), a w roku 1976 obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim doktorat „Retrospekcyjna analiza kształtowania się poczucia własnej wartości”. Po studiach pracował w podwarszawskim szpitalu w Drewnicy, potem w Warszawie na Ursynowie w ośrodku SYNAPSIS, który w tamtych czasach był nowatorskim miejscem pracy środowiskowej z pacjentami i ich rodzinami.

        Przez ostatnie 20 lat Andrzej był członkiem zespołu Laboratorium Psychoedukacji. Szczególnie ważnym obszarem jego zainteresowania była praca z parami i rodzinami. Zajmował się też szkoleniem psychoterapeutów i superwizją. Zarówno jako psychoterapeuta, jak też jako superwizor był niezwykle ceniony i szanowany. Pacjenci garnęli się do niego, bo wiedzieli, że ich z szacunkiem wysłucha, nie oceni, może pokaże odmienną perspektywę, ale nigdy jej nie narzuci. Był człowiekiem zasad, ale wiedział, że prawd może być wiele, zawsze więc szukał kompromisu. Może dlatego tak dobrze pracował z parami i rodzinami, że tam właśnie ścierają się różne, często pozornie niemożliwe do pogodzenia, punkty widzenia.

        Andrzej Wiśniewski w środowisku psychoterapeutów był niekwestionowanym autorytetem. Powierzano mu ważne zadania. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Był m. in. współautorem, wraz z prof. Bogdanem de Barbaro i Anną Tanalską, Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Psychoterapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także członkiem Zarządu tej ostatniej sekcji.

        Andrzej Wiśniewski był też przewodniczącym zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.

        Był nie tylko charyzmatycznym psychoterapeutą i inspirującym nauczycielem psychoterapii. Na podstawie kilkudziesięciu lat znajomości, a w ostatnich 20 latach bliskiej współpracy w ramach Laboratorium Psychoedukacji, mogę dziś powiedzieć, że Andrzej – wspaniały psychoterapeuta wyrastał wprost z Andrzeja – świetnego człowieka.

        Opublikował wiele artykułów i wywiadów, a także dwie książki-dialogi z Katarzyną Grocholą – „Związki i rozwiązki miłosne” oraz „Gry i zabawy małżeńskie i pozamałżeńskie”.

        Bardzo Go będzie brakowało.

        Zofia Milska-Wrzosińska
Pokrewne linki
· Więcej o Pożegnania


Najczęściej czytany tekst o Pożegnania:
2009 Elżbieta Sołtys

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku