Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2017_05_09 Komunikat ZG PTP
Wysłano dnia 10-05-2017 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego dla członków Sekcji
Socjoterapii PTP
oraz osób zainteresowanych członkostwem w Sekcji,


Zarząd Główny PTP
z w o ł u j e

Nadzwyczajne Walne Zebranie Sekcji Socjoterapii
w dniu 3 czerwca br. (sobota)
o godz. 11:00 w pierwszym terminie i 11.15 w II terminie

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania odbędą się w siedzibie Wydziału Psychologii UW w Warszawie, ul. Stawki 5/7, sala 408, IV p.

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,

       Gorąco zachęcam do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sekcji Socjoterapii. Informacja szczegółowa będzie dostarczona członkom Sekcji w formie listu elektronicznego.       Zarząd Główny PTP podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w celu złożenia sprawozdania przez dotychczasowe władze Sekcji, których członkowie sprawowali swoje funkcje od wielu lat oraz wyboru nowych władz i ustalenia kierunków działalności w nowej kadencji.
       W imieniu Zarządu Głównego serdecznie Kolegów pozdrawiam i zapraszam. Przedstawiciel Zarządu Głównego będzie uczestniczyć w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym i oczekuje spotkania z Wami w licznym gronie.
       Osoby zainteresowane członkostwem w Sekcji Socjoterapii proszone są o wypełnienie deklaracji i niezwłoczne przesłanie jej na adres Zarządu Głównego. Złożenie deklaracji umożliwi przyjęcie nowych członków Sekcji przed Walnym Zebraniem i aktywne w nim uczestniczenie.
       Osoby zainteresowane członkostwem w Sekcji Socjoterapii proszone są o wypełnienie deklaracji i niezwłoczne przesłanie jej na adres Zarządu Głównego. Złożenie deklaracji umożliwi przyjęcie nowych członków Sekcji przed Walnym Zebraniem i aktywne w nim uczestniczenie.

Za Zarząd Główny
Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2017_03_03 Stanowisko w sprawie EIPiP

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku