Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Konferencje: 2017_09_16 36 Kongres PTP
Wysłano dnia 16-09-2017 przez admin
Konferencje

Spotkajmy się na 36 Kongresie PTP w Gdańsku

Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa
w dniach 21-24 września 2017 roku.

Szczegóły - Komunikat 3

Zaproszenie Zarządu Głównego

Rok 2017 jest rokiem najważniejszego, cyklicznego wydarzenia w polskiej psychologii i dla polskich psychologów

36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego p.t. „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”, Gdańsk, 21-24 września 2017.Wydarzenie naukowe organizowane co trzy lata - dotychczas nosiło nazwę Zjazdu Naukowego. Delegaci PTP na ostatnim swoim Walnym Zgromadzeniu w 2015 roku postanowili, aby kolejny - XXXVI Zjazd - przybrał bardziej prestiżową i powszechnie stosowaną na świecie dla wydarzeń naukowych nazwę „36 Kongres”.

Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ma charakter otwarty dla całego środowiska zawodowego, a także zainteresowanych osób innych profesji wykorzystujących w swoich praktykach zawodowych elementy metod i technik psychologicznych. Jest podstawowym forum wszechstronnej wymiany poglądów o problemach teorii i praktyki psychologicznej, prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych, wymiany doświadczeń praktycznych oraz wskazania nowych kierunków badań podstawowych i aplikacyjnych. Ogólnopolski zasięg spotkania stwarza doskonałą okazję do dyskusji, określania i utrwalania standardów uprawiania profesji zaufania publicznego.
Kongres umożliwia zapoznanie się z najnowszymi tendencjami w metodologii badań naukowych oraz sprzyja upowszechnianiu narzędzi i metod stosowanych w praktyce psychologicznej. Wzajemne oddziaływanie płaszczyzn teorii i praktyki podnosi w konsekwencji poziom rozwoju badań naukowych i jakość praktyki psychologicznej.

Zarząd Główny gorąco zaprasza członków Towarzystwa i wszystkich zainteresowanych do udziału czynnego i biernego w Kongresie. Zachęcamy do zapoznania się z 3 Komunikatem Kongresu i zgłaszania uczestnictwa.

Pokrewne linki
· Więcej o Konferencje


Najczęściej czytany tekst o Konferencje:
2013-01-15 Konferencja Psychologii Klinicznej

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku