Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Konferencje: 2017_30_09 Dylematy etyczne psychologów
Wysłano dnia 30-09-2017 przez admin
Konferencje

Zaproszenie na Ogólnopolską konferencję naukową

„DYLEMATY ETYCZNE PSYCHOLOGÓW”

Informujemy, że termin I wpłat został przedłużony do 15 października 2017 roku.

Komunikat 3

       Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Krakowie i Akademia Ignatianum w Krakowie i zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Dylematy etyczne psychologów”, która odbędzie się w dniach 27 -29 listopada 2017 roku w Krakowie.

       Konferencja będzie w całości poświęcona zagadnieniom etycznym z różnych obszarów praktyki oraz badań psychologicznych. Przewidujemy rozmaite formy wystąpień: zarówno wykłady plenarne wygłaszane przez zaproszonych Gości, jak i sesje tematyczne oraz plakatowe, a także warsztaty dotyczące różnych dziedzin naszej pracy.

Zapraszamy na stronę konferencji: http://dylematypsychologii.pl/

Rejestracja udziału do 31 października 2017 r. poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie.

Plakat konferencjiKOMUNIKAT 3

Z przyjemnością przekazujemy Państwu ramowy program konferencji „Dylematy etyczne psychologów”.

PONIEDZIAŁEK 27 listopada 2017
9.00 – REJESTRACJA
10.00 UROCZYSTE OTWARCIE
11.00 – 11.30 PRZERWA KAWOWA
11.30 – 12.30 Wykład plenarny
prof. dr hab. Jerzy Brzeziński „Nadrzędność nakazów etycznych nad nakazami metodologicznymi w pracy badawczej i profesjonalnej psychologów.” 12.30 – 13.30 Wykład plenarny
dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Przewodnicząca Zarządu Głównego PTP
„Tajemnica zawodowa psychologa – aspekty etyczne i prawne”
13.30 – 15.00 PRZERWA OBIADOWA
15.00 – 17.00 Dyskusja panelowa: Zarządzanie informacją prowadzenie: prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski
17.00 - 17.30 PRZERWA KAWOWA
17.30 -19.30 WARSZTATY/ SESJE TEMATYCZNEWTOREK 28 listopada 2017
9.00 – 10.00 Wykład plenarny
mgr Agnieszka Kapica, Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego PTP „Dylematy etyczne psychologów z perspektywy sądu koleżeńskiego.”
10.00 – 11.00 Wykład plenarny
dr Katarzyna Sikora, mgr Anna Bogatyńska-Kucharska, mgr Marcin Szafrański
„Projekt nowelizacji Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa PTP.”
11.00 – 11.30 PRZERWA KAWOWA
11.30 – 13.30 Dyskusja panelowa: Nowelizacja Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa PTP
Prowadzenie: dr Katarzyna Sikora
13.30 -15.00 PRZERWA OBIADOWA
15.00 – 16.30 WARSZTATY/ SESJE TEMATYCZNE
16.30-17.00 PRZERWA KAWOWA
17.00-18.30 WARSZTATY/SESJE TEMATYCZNEŚRODA 29 listopada 2017
9.00 – 10.00 Wykład plenarny
prof. dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska „Nowe wyzwania etyczne w pracy psychologa wynikające ze wzrastającej wielokulturowości polskiego społeczeństwa.”
10.00-12.00 Dyskusja panelowa: Usługi psychologiczne online
Prowadzenie: mgr Marcin Szafrański
12.00-13.00 PRZERWA NA LUNCH
13.00-14.00 Wykład plenarny
prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz „Pluralizm wartości i cele pomocy psychologicznej.”
14.00 – 15.00 Wykład plenarny
ks. dr Jacek Prusak Sumienie po Freudzie
15.00 – 16.00 UROCZYSTE ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Jednocześnie przypominamy, że udział w konferencji wymaga zgłoszenia za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie

Bardzo prosimy, żeby przy dokonywaniu wpłat koniecznie w tytule przelewu podawać nazwiska i imiona uczestników oraz dopisek „DYLEMATY” i ewentualny tytuł do zniżki. Brak tych danych może znacznie utrudnić rozliczenia.

Serdecznie zapraszamy!

       Z przyjemnością informujemy, ze udział w konferencji potwierdzili zaproszeni Goście:

  • prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
  • prof. dr hab. Krzysztof Gierowski
  • prof. dr hab. Halina Grzymała - Moszczyńska
  • dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • mgr Agnieszka Kapica – przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego PTP

       W trakcie obrad przedstawione zostanie również sprawozdanie z obecnie prowadzonych prac nad nowelizacją Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Planujemy także zorganizowanie paneli dyskusyjnych poświęconych oddziaływaniom psychologicznym online oraz zarządzaniu informacją (przechowywanie i udostępnianie informacji o oddziaływaniach psychologicznych i ich efektach).

Podczas konferencji przewidujemy sesje tematyczne dotyczące zagadnień czy dylematów etycznych z różnych obszarów naszej pracy z rozmaitymi odbiorcami. Zgłoszenia udziału biernego będą przyjmowane do 31 października 2017 roku.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Pokrewne linki
· Więcej o Konferencje


Najczęściej czytany tekst o Konferencje:
2013-01-15 Konferencja Psychologii Klinicznej

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku