Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Szkolenia: 2017_10_03 Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w SWPR
Wysłano dnia 03-10-2017 przez admin
Szkolenia

SZKOŁA WYŻSZA PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE ZAPRASZA
NA PODYPLOMOWE,KWALIFIKACYJNE
STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I SOCJOTERAPII 2017-2019.
STUDIUM TRWA 3 SEMESTRY - 360 G.
POCZĄTEK-LISTOPAD 2017 - zgłoszenia do 31.10.2017

Szkolenie spełnia warunki do ubiegania się o rekomendacje PTP trenera I stopnia.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:
swpr.edu.pl>podyplomoweStudium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I SOCJOTERAPII

Zapraszamy psychologów, pedagogów, wychowawców ze szkół, poradni, placówek opiekuńczo -wychowawczych, resocjalizacyjnych, organizacji pozarządowych oraz trenerów, mediatorów, coachów, nauczycieli, asystentów rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych aktywnym uczeniem się i doskonaleniem umiejętności pomocy psychologicznej i socjoterapii.

Studia przygotowują do:

 • pracy z pojedynczą osobą (dzieckiem, dorosłym, osobą w grupie terapeutycznej),
 • pracy z dwójką i trójką osób (uczniowie, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, podgrupą w grupie terapeutycznej lub klasie),
 • pracy z rodziną,
 • z grupą (socjoterapeutyczną, psychoedukacyjną, profilaktyczną, terapeutyczną, klasową),
 • konstruowania scenariuszy i realizowania zajęć socjoterapeutycznych oraz warsztatów psychoedukacyjnych, profilaktycznych, umiejętności psychospołecznych (z różnymi grupami, także klasowymi),
 • systemowej analizy i rozumienia procesów zachodzących w osobie, rodzinie, grupie.

Studium oparte jest na metodologii aktywizującej- zapewniając ciągłą pracę nad sobą, nabywanie praktycznych umiejętności pracy z innymi oraz analizowania i refleksji oraz na systemie kształcenia modułowego, w którym

 • cele i treści kształcenia wynikają z przyszłych zadań zawodowych: zadania w trakcie szkolenia są takie same lub podobne jak rzeczywiste zadania zawodowe,
 • działania uczestnika Studium podczas ćwiczeń praktycznych są zbliżone lub identyczne z tymi w pracy zawodowej,
 • jednostki modułowe integrują treści kształcenia z różnych dziedzin wiedzy (psychologia kliniczna i rozwojowa, socjologia, teoria komunikacji),
 • proces uczenia się dominuje nad procesem nauczania (uczestnik w trakcie warsztatów samodzielnie prowadzi sesje pracy z jednostką, diadą, triadą, grupą).

Studium to KURS KWALIFIKACYJNY. Trwa 3 semestry i zawiera 360 godzin praktycznych zajęć, realizowanych w blokach tematycznych w trakcie kilkudniowych zjazdów (4-6 dni, częściowo z oderwaniem od pracy) i jedno-dwudniowych superwizji.

RAMOWY PROGRAM:

 1. PSYCHOLOGICZNY TRENING GRUPOWY /50 g.-5 dni/- praca nad sobą, pogłębianie samoświadomości, rozumienia siebie i innych, zjawisk zachodzących w grupie,

 2. WARSZTAT PRACY Z JEDNOSTKĄ /50 g.-5 dni /- uczenie się pracy w kontakcie indywidualnym np. z uczniem, wychowankiem, uczestnikiem grupy terapeutycznej, rodzicem

 3. WARSZTAT PRACY Z DIADĄ I TRIADĄ /30 g.-3 dni /--uczenie się pracy z dwiema i trzema osobami , np. uczniami, uczniem i nauczycielem czy podgrupą w grupie terapeutycznej,

 4. WARSZTAT PRACY Z RODZINĄ /30 g.-3 dni /- uczenie się mediacyjnego, interakcyjno-komunikacyjnego stylu pracy z członkami rodziny

 5. WARSZTAT- METODY PRACY Z GRUPĄ /20 g.- 2dni /-poznawanie i systematyzacja metod i technik pracy z grupą socjoterapeutyczną, psychoedukacyjną, profilaktyczną,

 6. WARSZTAT-SCENARIUSZE W PRACY Z GRUPĄ / 30g.-3 dni /- uczenie się konstruowania ustrukturowanych scenariuszy zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych, warsztatów umiejętności psychospołecznych ,

 7. WARSZTAT- SCENARIUSZE W PRACY Z GRUPĄ /40 g.- 4 dni /- uczenie się przeprowadzania zajęć i warsztatów psychoedukacyjnych, profilaktycznych, umiejętności psychospołecznych opartych na scenariuszach,

 8. WARSZTAT PRACY Z GRUPĄ /50 g.- 5 dni /- uczenie się stylu prowadzenia grupy opartego na procesie grupowym- zauważania, kierowania i panowania nad zjawiskami zachodzącymi w grupie,

 9. SUPERWIZJA /60 g.- 6 x po jednym dniu /- uczenie się analizy własnej praktyki i rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w osobie, rodzinie i grupie z perspektywy systemowej, porządkowanie i pogłębianie wiedzy nt. pomagania.

Zajęcia w Studium odbywają się w małych, 10-15 osobowych grupach, przeważnie ze stałym prowadzącym, pełniącym funkcję tutora.

Warunkiem przyjęcia na studia jest gotowość do pracy nad sobą i możliwości praktycznego stosowania nabywanych umiejętności - w swoim miejscu pracy lub jako wolontariusz.

WARUNKI UCZESTNICTWA I UKOŃCZENIA STUDIUM :

 • uczestnictwo w zajęciach ; prowadzenie działań pomocowo-psychoedukacyjnych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych; prowadzenie dokumentacji własnej praktyki ; złożenie pisemnej pracy opisującej własną praktykę

Dla osób podlegających pod Kartę Nauczyciela jest to KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU SOCJOTERAPII

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu pomocy psychologicznej i socjoterapii.

Uwaga: w Studium mogą uczestniczyć osoby nie posiadające ukończonych studiów wyższych, otrzymają one zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu pomocy psychologicznej i socjoterapii, a po ukończeniu studiów wyższych - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Koszt Studium - 1490 zł za semestr

Kierownik Studium - Marek Dramiński marek.t.draminski@wp.pl tel. 694 125 855

Więcej informacji na stronie swpr.edu.pl>podyplomowe

Pokrewne linki
· Więcej o Szkolenia


Najczęściej czytany tekst o Szkolenia:
2017_04_12 Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujace sie bronią.

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku