Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Konferencje: 2018_05_12 Konferencja naukowo szkoleniowa 'Umysł i ciało'
Wysłano dnia 12-05-2018 przez admin
Konferencje

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI konferencji naukowo-szkoleniowej w ramach Wrocławskich Spotkań z Psyche: „Umysł i ciało – psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych”, która odbędzie się w dniu 8.06.2018 r.Tradycją naszych spotkań stało się integrowanie teorii i praktyki psychoterapeutycznej oraz środowiska zawodowego związanego z obszarem zdrowia psychicznego.

Przyszłoroczna konferencja ma na celu wspólną refleksję nad związkami, jakie zachodzą między sferą psychiczną a fizyczną człowieka. W trakcie jej trwania będziemy się zajmować implikacjami praktycznymi, wynikającymi z aktualnego stanu wiedzy neuro-immuno-psychologii.

Zagadnienia psychosomatyki są przedmiotem nie tylko dociekań naukowo-badawczych, ale stanowią również istotny element rzeczywistości wielu pacjentów i ich terapeutów. Przypuszczalnie żadne inne zaburzenie nie łączy ze sobą tak wielu specjalistów z zakresu medycyny i psychologii oraz dziedzin pokrewnych. Mając ten fakt na uwadze, kierujemy tym razem nasze zaproszenie nie tylko do psychiatrów, psychologów czy psychoterapeutów, ale również internistów, pediatrów, lekarzy innych specjalności oraz osób związanych ze zdrowiem publicznym.

W gronie naszych prelegentów znaleźli się uznani znawcy przedmiotu oraz doświadczeniu klinicyści. Uczestnicząc w warsztatach psychoterapeutycznych, zapoznacie się Państwo z autorskimi modelami leczenia pacjentów z wybranymi zaburzeniami psychosomatycznymi. Zarówno wykłady, jak i warsztaty tworzyć będą przestrzeń pod dyskusję, dialog interdyscyplinarny oraz wymianę wiedzy praktycznej.

Jednocześnie informujemy, że po konferencji w dniach 9-10.06.2018 r. odbędzie się seminarium:„Zaburzenia psychosomatyczne drogąkuwewnętrznejharmonii –zasadypsychoterapiiintegrującejumysłiciało„,które poprowadzi dr A. Remmers (psychoterapeuta, superwizor, internista z Akademii Psychoterapii w Wiesbaden; autor książek i publikacji o tematyce psychosomatycznej)

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr n. med. R. Ciesielski

Po więcej informacji zapraszamy na stronę konferencji:
http://konferencja.wip.wroclaw.pl/

VI konferencję naukowo-szkoleniową „Umysł i ciało – psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych” patronatem naukowym objęło Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii. Konferencja odbywa się przy współpracy z Dziennym Ośrodkiem Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz Polskim Centrum Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej we Wrocławiu.

Pokrewne linki
· Więcej o Konferencje


Najczęściej czytany tekst o Konferencje:
2013-01-15 Konferencja Psychologii Klinicznej

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku