Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2018_05_24 Komunikat o RODO
Wysłano dnia 24-05-2018 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

KOMUNIKAT 2 DOTYCZĄCY NOWYCH ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

       Polskie Towarzystwo Psychologiczne prezentuje w linkach dokumenty do wdrożenia nowych przepisów ochrony danych osobowych (RODO), które będą obowiązywały od 25 maja 2018 roku.

       Dokumenty te zawierają jeszcze dotychczasową podstawę prawną, bowiem nieznany jest jeszcze numer Dziennika Ustaw, w którym zostanie opublikowana nowa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Prezentujemy dokumenty w kształcie dostarczonym przez firmę obsługującą Towarzystwo, dokonany stosownych zmian niezwłocznie. Dalsze szczegóły przedstawimy w kolejnym komunikacie.

       Najważniejsza, na tę chwilę, informacja dla psychologów prowadzących własną działalność jest taka, żeby przed podjęciem jakichkolwiek usług psychologicznych, uzyskać zgodę zainteresowanych nimi, na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych musi być na piśmie i jest niezależna od zgody klienta/pacjenta na usługę psychologiczną, która jest zawierana w ramach kontraktu.

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

Instrukcja Zarządzania Systememi Informatycznymi
Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2017_03_03 Stanowisko w sprawie EIPiP

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku