Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


PTP: czło
Wysłano dnia 09-09-2019 przez admin
PTP

 1. Imię i nazwisko:
  Beata Krzywosz-Rynkiewicz
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1991 dyplom nr 1604/119210/91
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii
  • stopień naukowy: Prof. nadzwyczajny UWM
  • miejsce pracy: Uniwersytet Warmińsko Mazurski
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychologia rozwoju, partycypacja społeczna i obywatelstwo dzieci i młodzieży
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1992
  - oddział: Olsztyn
 5. pełnione funkcje: Wiceprzewodnicząca Oddziału od 2015 roku
  Członek Prezydium ZG od 2015 roku
  Przewodnicząca Krajowej Komisji Akredytacyjnej EuroPsy od 2018 roku
  Koordynator Newslettera PTP od 2018 roku
 6. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Rozwijanie EuroPsy – standardów przygotowania do zawodu psychologa
  Koordynacja Newslettera PTP
  Współpraca z międzynarodowymi organizacjami
 7. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka
  Children’s Identity and Citizenship European Association
  European Association of Developmental Psychology
 8. Kontakt e-mail:
  Beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl


 1. Imię i nazwisko:
  Beata Magdalena Trześniewska
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1996, nr 1948/125278/96
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy: Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Politechnika Warszawska – Biuro Spraw Studenckich
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychologia dzieci i młodzieży
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 2003
  - oddział: Warszawski
  - pełnione funkcje: Przewodnicząca WOT PTP (2 kadencje), Członek Sądu Koleżeńskiego I Instancji (3 kadencje), Członek Zarządu Głównego (1 kadencja, obecnie 2)
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Wynikające z bieżących potrzeb, głównie w obszarze psychologii dzieci i młodzieży
 6. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje: Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
 7. Kontakt e-mail:
  beatatrzesniewska@wp.pl
Andrzej Sękowski

Pokrewne linki
· Więcej o PTP


Najczęściej czytany tekst o PTP:
Kodeks etyczno - zawodowy psychologa

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku