Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


PTP: Organizacja pożytku publicznego - sprawozdanie z działalności w 2004 r.
Wysłano dnia 14-04-2005 przez admin
PTP

Komunikat Zarządu Głównego PTP
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia sprawozdań z działalności za rok 2004

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sporządził i przekazał do właściwych organów sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe za rok 2004. Sprawozdanie merytoryczne zostało przekazane do publikowania na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Społecznej www.pozytek.gov.pl, natomiast sprawozdanie finansowe zostało przekazane do opublikowania w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski B”. O terminach opublikowania powiadomimy odrębnie. Sprawozdania zostały także przekazane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wszystkim zainteresowanym udostępniamy sprawozdanie merytoryczne na naszej stronie.

Pobierz sprawozdanie...

Pokrewne linki
· Więcej o PTP


Najczęściej czytany tekst o PTP:
Kodeks etyczno - zawodowy psychologa

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku