Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Szkolenia: 2016_09_07_UW Studia Podyplomowe
Wysłany przez admin dnia 08-09-2016 (206 odsłon)
Szkolenia

INTERWENCJA KRYZYSOWA - szósta edycja kursu!
Zostały 4 miejsca!

Pomoc w kryzysie to kompetencja ważna w każdej praktyce psychologicznej.

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję dwudniowego kursu „Interwencja kryzysowa w praktyce” organizowanego przez Wydział Psychologii UW.
Oprócz wiedzy teoretycznej, oferujemy także stronę praktyczną tej ważnej umiejętności.

Termin: 5-6. listopada 2016 r.

Więcej informacji pod numerem: 22 554-97-08

Szczegóły oraz zapisy


INTERWENCJA KRYZYSOWA - II STOPIEŃ (NOWOŚĆ!)
Zostały 3 miejsca!

Pomoc w kryzysie to kompetencja ważna w każdej praktyce psychologicznej.

Celem kursu jest utrwalenie wiedzy nabytej w trakcie I części kursu Interwencji Kryzysowa w praktyce. Rozwój praktycznych umiejętności pomagania w konwencji Interwencji Kryzysowej oraz analizy i oceny stanu osób w kryzysie.

Termin: 25-26. listopada 2016 r.

Więcej informacji pod numerem: 22 554-97-08

Szczegóły oraz zapisy

(Czytaj więcej... | )

Szkolenia: 2016_09_05 Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w SWPR
Wysłany przez admin dnia 06-09-2016 (229 odsłon)
Szkolenia

SZKOŁA WYŻSZA PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE ZAPRASZA
NA PODYPLOMOWE,KWALIFIKACYJNE
STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I SOCJOTERAPII 2016-2018.
STUDIUM TRWA 3 SEMESTRY,360 G.
POCZĄTEK-LISTOPAD 2016.

Szkolenie spełnia warunki do ubiegania się o rekomendacje PTP trenera I stopnia.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:
swpr.edu.pl>podyplomowe

(Czytaj więcej... | )

Szkolenia: 2016_09_04 Studium opiniowania sądowo-psychologicznego
Wysłany przez admin dnia 04-09-2016 (233 odsłon)
Szkolenia

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

zaprasza psychologów do udziału w rocznym cyklu szkoleniowym

REKRUTACJA do 11. EDYCJI STUDIUM 2016/2017

Studium jest elementem ogólnopolskiego, interdyscyplinarnego programu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na rzecz pomocy dzieciom uczestniczącym w procedurach prawnych. Wychodzi również naprzeciw potrzebom wynikającym z regulacji prawnych, które wymagają od osób ubiegających się o wpis na listę biegłych sądowych wiadomości specjalnych, potwierdzonych dokumentami lub innymi dowodami (par 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych – Dz.U. Nr 15 z 2005r. poz. 133).

Studium jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i realizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z PTP w ramach programu "PARTNER".

Adresaci: psycholodzy, biegli sądowi, studenci ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku: psychologia.

Cel: przygotowanie psychologów do pracy w zakresie opiniowania dla potrzeb orzecznictwa sądowego w postępowaniu karnym i cywilnym oraz podnoszenie kompetencji psychologów pełniących funkcję biegłych sądowych.

Szczegóły

(Czytaj więcej... | )

Szkolenia: 2015_01_21 Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujace sie bronią.
Wysłany przez admin dnia 11-03-2011 (21697 odsłon)
Szkolenia

INFORMACJA O SZKOLENIU PSYCHOLOGÓW BADAJĄCYCH OSOBY POSŁUGUJĄCE SIĘ BRONIĄ

Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych PTP organizuje nową jesienną edycję szkolenia "BROŃ".

(Czytaj więcej... | )

Szkolenia: 2015-04-22 Seminaria IPPS
Wysłany przez admin dnia 22-04-2015 (1375 odsłon)
Szkolenia

        Instytut Psychologii i Psychiatrii Sądowej wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym organizuje seminaria dla psychologów opiniujących w sprawach sądowych. Celem seminariów jest doskonalenie umiejętności w zakresie opiniowania, a także umożliwienie biegłym wymiany doświadczeń.

        Seminaria będą się odbywały w soboty w godzinach od 10.00 do 17.00 w siedzibie Instytutu w Warszawie przy ul. L.Kruczkowskiego 6 lok. 6A/1 (wejście przez recepcję).

(Czytaj więcej... | )

Szkolenia: 2014_02_19 Kurs z psychologii klinicznej
Wysłany przez admin dnia 19-02-2014 (7076 odsłon)
Szkolenia

Program kursu z psychologii klinicznej
organizowanego przez Sekcję Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Czas trwania: 12 września - 13 grudnia 2014 (3 miesiące)

Ilość godzin: 100 godz. (7 zjazdów x 14/15 godz.)

Termin zgłoszeń: 14 maja 2014

Koszt kursu: 2980 zł brutto
(zaliczka 580 zł + 2400 zł przed rozpoczęciem kursu)
(koszt obniżony dla członków PTP będzie ustalony po 5 marca br.)

Miejsce zajęć: ul. Katowicka 18, Warszawa (Laboratorium Psychoedukacji)

Osoby zdecydowane na udział w kursie proszone są o wpłatę zaliczki w wysokości 580 zł do dnia 14 maja 2014 r. na konto:

Sekcja Psychoterapii Polskie Towarzystwo Psychologiczne

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
74 1240 6218 1111 0000 4618 7398

Zgłoszenia z potwierdzeniem wpłaty zaliczki prosimy przesyłać do sekretarza
Sekcji Psychoterapii Macieja Wilka również do 14 maja 2014r.
adres e-mail: mawawilk@gmail.com

(Czytaj więcej... | )

Szkolenia: 2013_08_13 Szkolenia IES
Wysłany przez admin dnia 13-08-2013 (2138 odsłon)
Szkolenia

SZKOLENIA

 1. „Biegły psycholog w sprawach cywilnych”
  Kurs dla psychologów - kandydatów na biegłych
 2.         Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie organizuje w dniach od 21 do 24 października 2013 roku czterodniowe szkolenie pt. „Biegły psycholog w sprawach cywilnych”.

 3. „Ocena kompetencji wychowawczych rodziców w sytuacji konfliktu
  o uregulowanie kontaktów z dziećmi”
  Kurs dla psychologów i pedagogów RODK
 4.         Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie organizuje w dniach od 7 do 10 października 2013 roku czterodniowe szkolenie pt. „Ocena kompetencji wychowawczych rodziców w sytuacji konfliktu o uregulowanie kontaktów z dziećmi”. Jest to kolejna edycja programu, który był realizowany w ubiegłym roku.

 5. „Nieletni sprawcy czynów zabronionych”
  Kurs dla psychologów - kandydatów na biegłych
 6.         Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie organizuje w dniach od 18 do 21 listopada 2013 roku czterodniowe szkolenie pt. „Nieletni sprawcy czynów zabronionych”.

(Czytaj więcej... | )

Szkolenia: 2013_08_13 Kurs dla psychologów i pedagogów RODK
Wysłany przez admin dnia 13-08-2013 (3131 odsłon)
Szkolenia

„Ocena kompetencji wychowawczych rodziców w sytuacji konfliktu o uregulowanie kontaktów z dziećmi”
Kurs dla psychologów i pedagogów RODK

        Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie organizuje w dniach od 7 do 10 października 2013 roku czterodniowe szkolenie pt. „Ocena kompetencji wychowawczych rodziców w sytuacji konfliktu o uregulowanie kontaktów z dziećmi”. Jest to kolejna edycja programu, który był realizowany w ubiegłym roku.

        Szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla pracowników RODK, ale mogą wziąć w nim udział także inni biegli zajmujący się lub uwzględniający zajmowanie się tą problematyką w przyszłości, zwłaszcza jeśli planują ubiegać się o rekomendacje PTP dla biegłych sądowych.

        Program obejmuje 25 godzin zajęć. Ich celem jest przedstawienie podstawowego problemu, przed jakim staje biegły zajmujący się opiniowaniem w sprawach rodzinnych i opiekuńczych – oceny kompetencji wychowawczych opiekunów. Rozważane będą kwestie teoretyczne: definicja tego pojęcia oraz zakres, jaki ono obejmuje.

        Zostanie także przedstawiona propozycja skali do badania behawioralnych wskaźników kompetencji wychowawczych opiekunów opracowanej przez dr Alicję Czerederecką. Skala ta ma szczególne zastosowanie w sytuacji konfliktu o uregulowanie opieki nad dziećmi, można ją jednak także wykorzystywać do pomiaru kompetencji na poziomie ogólnym. Oprócz zagadnień wprowadzających w tę problematykę przewidziano warsztaty obejmujące wykorzystanie skali w opiniach opracowanych w Zakładzie Psychologii Sądowej oraz zastosowania jej w przypadkach dostarczonych przez uczestników szkolenia.

        Szkolenie odbędzie się w hotelu Aspel w Krakowie przy ul. Bratysławskiej 2. Koszt udziału (bez noclegów, śniadań i kolacji) wynosi 650 zł plus należny podatek VAT. Opłata obejmuje koszty: organizacyjne, materiały, poczęstunek w czasie przerw na kawę oraz obiady.

        W przypadku, jeżeli podmiot delegujący zamierza korzystać ze zwolnienia z podatku VAT z tytułu nabywania usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanej w całości lub w części (co najmniej 70%) ze środków publicznych, proszony jest o wypełnienie i przysłanie do Instytutu wraz ze zgłoszeniem załączonego do niniejszego komunikatu oświadczenia. W przeciwnym razie do ceny szkolenia będzie doliczony VAT w wysokości 23%.

        Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy nadsyłać drogą elektroniczną lub faksem do dnia 30 sierpnia 2013 roku, podając nazwiska zgłaszanych osób oraz dane płatnika, celem wystawienia faktury pro forma. Po otrzymaniu wpłaty Instytut niezwłocznie wystawi fakturę VAT.

        Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

        Instytut na potrzeby szkolenia dokonał rezerwacji miejsc w hotelu Aspel przy ul. Bratysławskiej 2 w Krakowie oraz w hotelu Mistia przy ul. Szlak 73a. Zarezerwowano pokoje jedno- i dwuosobowe W sprawie rezerwacji noclegów prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z hotelem.

        Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu

zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Instytut Ekspertyz Sądowych
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków,
na adres e-mail: mwojciechowska@ies.krakow.placzerederecka@ies.krakow.pl, lub faksem (12 422 38 50);

w sprawach merytorycznych należy kontaktować się z:
dr Alicją Czerederecką, Zakład Psychologii Sądowej IES (tel. 12 618 57 69),
e-mail: aczerederecka@ies.krakow.pl

rezerwacji noclegów: na hasło IES należy dokonywać w hotelu Aspel w terminie do dnia:
6 września 2013 r.
www.hotel.aspel.com.pl , hotel@aspel.com.pl , tel. (12 617 64 00)
Ceny pokoi:

pokój jednoosobowy – 135 złotych, + śniadania – 14,-złotych,
pokój dwuosobowy – 162 złotych, + śniadanie – 2 x 14,- złotych.

(Czytaj więcej... | )

Szkolenia: 2013_08_13 Kurs dla psychologów - kandydatów na biegłych
Wysłany przez admin dnia 13-08-2013 (2537 odsłon)
Szkolenia

„Nieletni sprawcy czynów zabronionych”
Kurs dla psychologów - kandydatów na biegłych

        Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie organizuje w dniach od 18 do 21 listopada 2013 roku czterodniowe szkolenie pt. „Nieletni sprawcy czynów zabronionych”.

        Szkolenie odbędzie się w hotelu Aspel w Krakowie przy ul. Bratysławskiej 2. Koszt udziału (bez noclegów, śniadań i kolacji) wynosi 750 zł plus należny podatek VAT. Opłata obejmuje koszty: organizacyjne, materiały, poczęstunek w czasie przerw na kawę oraz obiady.

        W przypadku, jeżeli podmiot delegujący zamierza korzystać ze zwolnienia z podatku VAT z tytułu nabywania usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanej w całości lub w części (co najmniej 70%) ze środków publicznych proszony jest o wypełnienie i przysłanie do Instytutu wraz ze zgłoszeniem załączonego do niniejszego komunikatu oświadczenia. W przeciwnym razie do ceny szkolenia będzie doliczony VAT w wysokości 23%.

        Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy nadsyłać drogą elektroniczną lub faksem do dnia 30 września 2013 roku, podając nazwiska zgłaszanych osób oraz dane płatnika, celem wystawienia faktury pro forma. Po otrzymaniu wpłaty Instytut niezwłocznie wystawi fakturę VAT.

        Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

        Instytut na potrzeby szkolenia dokonał rezerwacji miejsc w hotelu Aspel przy ul. Bratysławskiej 2 w Krakowie. Zarezerwowano pokoje jedno i dwuosobowe. W sprawie rezerwacji noclegów prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z hotelem.

        Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu


zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Instytut Ekspertyz Sądowych
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków,
na adres e-mail: mwojciechowska@ies.krakow.pl, trajtar@ies.krakow.pl, lub faksem (12 422 38 50);

w sprawach merytorycznych należy kontaktować się z:
dr. Tomaszem Rajtarem, Zakład Psychologii Sądowej IES (tel. 12 618 57 69),
e-mail: trajtar@ies.krakow.pl

rezerwacji noclegów: na hasło IES należy dokonywać w hotelu Aspel w terminie do dnia:
11października 2013 r.
www.hotel.aspel.com.pl , hotel@aspel.com.pl , tel. (12 617 64 00)
Ceny pokoi:

pokój jednoosobowy ze śniadaniem – 170 złotych,
pokój dwuosobowy ze śniadaniem – 220 złotych.

(Czytaj więcej... | )

Szkolenia: 2013_08_13 Kurs dla psychologów - kandydatów na biegłych
Wysłany przez admin dnia 13-08-2013 (3185 odsłon)
Szkolenia

„Biegły psycholog w sprawach cywilnych”
Kurs dla psychologów – biegłych i kandydatów na biegłych

        Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie organizuje w dniach od 21 do 24 października 2013 roku czterodniowe szkolenie pt. „Biegły psycholog w sprawach cywilnych”.

        Celem kursu jest przedstawienie zasad opiniowania w sprawach dotyczących oświadczenia woli w formie testamentu oraz w formie innej umowy cywilnoprawnej (darowizny, umowy kredytowe), a także w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Z praktyki eksperckiej Instytutu wynika, że coraz częściej strony procesowe oczekują w takich przypadkach opinii psychologa. Zajęcia w formie wykładów oraz warsztatów (odwołujących się do analizy przypadków) prowadzone będą przez zespół biegłych z Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu.

        Szkolenie odbędzie się w hotelu Aspel w Krakowie przy ul. Bratysławskiej 2. Koszt udziału (bez noclegów, śniadań i kolacji) wynosi 650 zł plus należny podatek VAT. Opłata obejmuje koszty: organizacyjne, materiały, poczęstunek w czasie przerw na kawę oraz obiady.

        W przypadku, jeżeli podmiot delegujący zamierza korzystać ze zwolnienia z podatku VAT z tytułu nabywania usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanej w całości lub w części (co najmniej 70%) ze środków publicznych proszony jest o wypełnienie i przysłanie do Instytutu wraz ze zgłoszeniem załączonego do niniejszego komunikatu oświadczenia. W przeciwnym razie do ceny szkolenia będzie doliczony VAT w wysokości 23%.

        Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy nadsyłać drogą elektroniczną lub faksem do dnia 13 września 2013 roku, podając nazwiska zgłaszanych osób oraz dane płatnika, celem wystawienia faktury pro forma. Po otrzymaniu wpłaty Instytut niezwłocznie wystawi fakturę VAT.

        Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

        Instytut na potrzeby szkolenia dokonał rezerwacji miejsc w hotelu Aspel przy ul. Bratysławskiej 2 w Krakowie. Zarezerwowano pokoje jedno i dwuosobowe. W sprawie rezerwacji noclegów prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z hotelem.

        Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu


zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Instytut Ekspertyz Sądowych
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków,
na adres e-mail: ies@ies.krakow.pl, eskupien@ies.krakow.pl, lub faksem (12 422 38 50);

w sprawach merytorycznych należy kontaktować się z:
dr Elżbieta Skupień, Sekretariat IES (tel. 12 618 58 00),
e-mail: eskupien@ies.krakow.pl

rezerwacji noclegów: na hasło IES należy dokonywać w hotelu Aspel w terminie do dnia:
13 września 2013 r.
www.hotel.aspel.com.pl , hotel@aspel.com.pl , tel. (12 617 64 00)
Ceny pokoi:

pokój jednoosobowy ze śniadaniem – 170 złotych,
pokój dwuosobowy ze śniadaniem – 220 złotych.

(Czytaj więcej... | )

Szkolenia: 2013_01_14 Psychoonkologia kliniczna - studia podyplomowe
Wysłany przez admin dnia 14-01-2013 (2850 odsłon)
Szkolenia

Gdański Uniwersytet Medyczny uruchamia studia podyplomowe z psychoonkologii objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.
Rekrutacja do 30 stycznia.


www.psychoonkologia.gumed.edu.pl

(Czytaj więcej... | )

Szkolenia: 2013-09-18 Szkolenia psychometryczne.
Wysłany przez admin dnia 18-09-2013 (5204 odsłon)
Szkolenia

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA do akredytacji przez PTP SZKOLEŃ PSYCHOMETRYCZNYCH
dla profesjonalistów niebędących psychologami.

Zarząd Główny PTP na posiedzeniu 19 czerwca przyjął zasady i procedurę akredytowania szkoleń z psychometrii ( patrz zakładka certyfikaty i rekomendacje pkt. XI.). Zapraszamy placówki szkolące a także indywidualne osoby do nadsyłania programów szkolenia zgodnie z powyższymi zasadami. Ukończenie akredytowanego szkolenia z psychometrii umożliwi niepsychologowi zakup i stosowanie narzędzi z kategorii II. Podział narzędzi diagnostycznych jest zamieszczony na stronie internetowej PTP oraz Pracowni Testów Psychologicznych PTP sp. z o.o.
Wnioski wraz z pełną dokumentacją należy przesyłać na adres biura ZG PTP ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa

(Czytaj więcej... | )

Szkolenia: 2013-09-10 Studium opiniowania
Wysłany przez admin dnia 09-09-2013 (2517 odsłon)
Szkolenia

Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”
Fundacja Dzieci Niczyje

ZAPRASZAJĄ DO UCZESTNICTWA W STUDIUM

„Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach
z udziałem dzieci”

REKRUTACJA NA STUDIUM 2013/2014

Studium jest elementem ogólnopolskiego, interdyscyplinarnego programu Fundacji Dzieci Niczyje na rzecz pomocy dzieciom uczestniczącym w procedurach prawnych. Wychodzi również naprzeciw potrzebom wynikającym z nowych regulacji prawnych, które wymagają od osób ubiegających się o wpis na listę biegłych sądowych wiadomości specjalnych, potwierdzonych dokumentami lub innymi dowodami (par 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych – Dz. U. Nr 15  z 2005 r. poz. 133).

Studium jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i realizowane we współpracy z PTP w ramach programu "PARTNER".

Adresaci: psycholodzy, biegli sądowi

Planowany termin pierwszego zjazdu to 25-27 października 2013 r. Ilość miejsc w grupie: 20 osób  (przy ostatecznej rekrutacji uwzględniana będzie m. in. kolejność zgłoszeń)

(Czytaj więcej... | )

Szkolenia: 2012_10_10 Traumatyczna żałoba – diagnoza i terapia
Wysłany przez admin dnia 10-10-2012 (4028 odsłon)
Szkolenia

Traumatyczna żałoba - diagnoza i terapia

27-28 PAŹDZIERNIKA 2012

Dr Wanda Badura

 •          Natura doznań psychicznych w sytuacjach utraty w wyniku wydarzeń traumatycznych;

 •          Kryteria złożonej żałoby (m.in. Horowitz, Prigerson);

 •          Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa stabilizująca negatywny przebieg traumatycznej żałoby;

 •          Analiza obciążeń emocjonalnych oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach traumatycznych utrat i żałoby.

  (Czytaj więcej... | )

  Szkolenia: 2012_09_15 Studium opiniowania sądowo-psychologicznego
  Wysłany przez admin dnia 15-09-2012 (2325 odsłon)
  Szkolenia

   

  Studium opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci

   

             W październiku b.r. rozpoczynamy VII edycję 180-godzinnego "Studium opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci". Realizowane jest ono przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologicznym, w ramach programu "Partner". Studium kierowane jest do psychologów pełniących funkcję biegłych sądowych, przygotowujących się do tej roli, ubiegających się o wpisanie na listę biegłych, zainteresowanych problematyką opiniowania sądowo-psychologicznego.

             Szczegółowy program studium i warunki udziału w nim zamieszczone są na stronach Fundacji Dzieci Niczyje

  http://fdn.pl/studium-opiniowania
  telefon kontaktowy: 22-826 88 62.

  Nabór trwa do 30 września 2012 r. Zapraszamy.

  (Czytaj więcej... | )

  Szkolenia: 2012_06_28 Studia Podyplomowe z Psychologii Klinicznej
  Wysłany przez admin dnia 28-06-2012 (5702 odsłon)
  Szkolenia

  Poszerz swoje kwalifikacje

  Instytut Psychologii
  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  ogłasza nabór na
  Studia Podyplomowe z Psychologii Klinicznej
  w roku akademickim 2012/2013.

  (Czytaj więcej... | )

  Szkolenia: 2011_08_12 Wizyta prof. Nancy McWilliams.
  Wysłany przez admin dnia 12-08-2011 (2922 odsłon)
  Szkolenia

  24 sierpnia przyjeżdża do Polski na przeszło dwutygodniowy pobyt naukowy profesor Nancy McWilliams, wybitna psychoterapeutka psychoanalityczna, psycholog, superwizor i wykładowca uniwersytecki, m.in. na Rutgers University, Graduate School of Applied and Professional Psychology.

  Prof McWilliams jest obecnie jednym z najbardziej cenionych współczesnych autorów podręczników z zakresu diagnozy i psychoterapii psychoanalitycznej. Współtworzyła PDM - amerykański podręcznik diagnostyki psychodynamicznej. Jej prace zostały dotąd przetłumaczone na kilkanaście języków, ona sama wykłada gościnnie zarówno w USA jak i na całym świecie.

  Dwutygodniowy pobyt naukowy prof. McWilliams w Polsce (Warszawa, Gdańsk, Poznań, Olsztyn, Białystok) realizowany jest na zaproszenie Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Konferencje, seminaria i superwizje jakie odbędą się w jego trakcie są wyjątkową dla polskich psychologów i psychoterapeutów okazją do dyskusji nad współczesnymi tendencjami i odkryciami w psychoterapii.

  Adres strony internetowej poświęconej całej wizycie to:
  www.psychoterapiaszkolenia.pl.

  (Czytaj więcej... | )

  Szkolenia: 2011_04_19 Grupy superwizyjne.
  Wysłany przez admin dnia 19-04-2011 (3563 odsłon)
  Szkolenia

   

   

          Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka uruchamia grupy superwizyjne dla psychologów pracujących z dziećmi i z ich rodzinami. Superwizje będą prowadzone przez osoby posiadające certyfikat konsultanta z zakresu psychologii klinicznej dziecka nadany przez PTP.

          Spotkania grup superwizyjnych będą się odbywały raz w miesiącu - w soboty, w budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5/7.

  (Czytaj więcej... | )

  Szkolenia: 2011_02_13 Studia podyplomowe „ PSYCHOLOGIA SĄDOWA”
  Wysłany przez admin dnia 13-02-2011 (5331 odsłon)
  Szkolenia

  Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

  30-348 Kraków, ul. Łojasiewicza 4, tel.(012) 664-55-50, (012) 664-58-56

  Instytut Psychologii Stosowanej UJ
  we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie
  zaprasza absolwentów psychologii do uczestnictwa
  w Studiach podyplomowych doskonalących " PSYCHOLOGIA SĄDOWA"

  trwa nabór do nowej edycji

  (Czytaj więcej... | )

  Szkolenia: 2009_08_24 STUDIA PODYPLOMOWE SOCJOTERAPIA
  Wysłany przez admin dnia 24-08-2009 (7060 odsłon)
  Szkolenia


  Pracownia Alternatywnego Wychowania w Łodzi
  wraz z Wyższą Szkołą Edukacji Zdrowotnej w Łodzi
  zapraszają
  na studia podyplomowe z zakresu socjoterapii trwające 3 semestry - 360 godzin

  więcej informacji:   Pracownia Alternatywnego Wychowania
  ul. Wólczańska 225, 93-005 Łódź
  tel. 42 637 03 12,     42 636 93 39

  biuropaw@op.pl     www.pawlodz.org

  SZCZEGÓŁY

  (Czytaj więcej... | )

  Szkolenia: 2009_04_03 Specjalizacja w psychologii klinicznej
  Wysłany przez admin dnia 03-04-2009 (4015 odsłon)
  Szkolenia

  SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu informuje:

     Jesteśmy jednostką szkolącą w zakresie specjalizacji w psychologii klinicznej. Obecnie trwa szkolenie podstawowe i uzupełniające. Kolejny nabór planujemy na wiosnę 2013 roku.

     Szczegóły dostępne będą na stronie:

  www.swps.pl/index.php/wroclaw-oferta-podyplomowe-specjalizacja-w-psychologii-klinicznej.html

  Kontakt: specjalizacja.wroclaw@swps.edu.pl

  (Czytaj więcej... | )

  Szkolenia: 2007-09-01 Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej
  Wysłany przez admin dnia 10-05-2007 (7121 odsłon)
  Szkolenia

  Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej

  Założenia programowe:
  Studia są adresowane do psychologów, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności w zakresie oceny funkcjonowania człowieka pod względem zdrowia psychicznego. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia diagnozy psychologicznej w różnych obszarach praktyki klinicznej i dla różnych celów klinicznych. W trakcie studiów będzie można:

  • poszerzyć wiedzę psychologiczną o zdrowiu psychicznym,
  • nabyć praktyczne umiejętności stosowania podstawowych narzędzi diagnostycznych szeroko wykorzystywanych w praktyce klinicznej,
  • poznać procedury diagnostyczne potrzebne do oceny najczęściej spotykanych w praktyce problemów dotyczących zdrowia psychicznego,
  • zapoznać się z wieloma standardowymi narzędziami psychologicznego pomiaru przydatnymi w diagnozowaniu stanu zdrowia psychicznego,
  • poznać ogólne reguły kontaktu i postępowania diagnostycznego,
  • poznać specyficzne wyzwania, jakie wiążą się z oceną zdrowia psychicznego i praktyczne sposoby radzenia sobie z nimi,
  • skorzystać z doświadczenia zawodowego wielu specjalistów działających w różnych obszarach praktyki klinicznej.

  Tematyka i organizacja zajęć:
  Program obejmuje łącznie 240 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w weekendy (średnio dwa spotkania w miesiącu) w formie interaktywnych wykładów oraz ćwiczeń i warsztatów w małych grupach.

  Zajęcia składają się na trzy bloki tematyczne:

  • Zaawansowana psychologia zdrowia psychicznego (zjawiska dotyczące zdrowia psychicznego w zakresie procesów emocjonalnych, osobowości oraz w funkcjonowaniu rodziny).
  • Ogólne zagadnienia psychologicznej diagnostyki klinicznej (specyfika klinicznej diagnozy psychologicznej, jej zróżnicowanie ze względu na kliniczne nurty teoretyczne i cele, kulturowe i etyczne aspekty postępowania diagnostycznego, formułowanie i komunikowanie psychologicznej charakterystyki osoby dla celów klinicznych).
  • Specyficzne narzędzia, procedury i zadania diagnostyczne (testy funkcjonowania poznawczego, pomiar osobowości, pomiar jakości życia, testy neuropsychologiczne, techniki jakościowe, procedury docierania do informacji trudnych i ukrytych, diagnoza problemów rodziny, diagnoza uzależnień i zaburzeń osobowości).

  Kadra nauczająca:
  Kierownikiem studiów jest dr hab. Ewa Trzebińska, prof. SWPS. Zajęcia prowadzą pracownicy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

  Czas trwania:  dwa semestry

  Czesne: 5 500 PLN (jednorazowo), 5 700 (w dwóch ratach), 5 900 PLN (w czterech ratach)

  Dokument ukończenia studiów: Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz dodatkowy dokument wydawany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

  Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmowane są od 8 maja 2007 do 30 września 2007 (lub do momentu wyczerpania limitu miejsc).

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  Centrum Kształcenia Praktycznego
  ul. Chodakowska 19/31, pok. 125; 03-815 Warszawa
  Telefon: (022) 517-98-33/34, E-mail: ckp@swps.edu.pl
  lub Telefon informacyjny 870-62-26 (od maja do września)
  www: www.ckp.swps.edu.pl

  (Czytaj więcej... | )