Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Członkowie PTP: Władze PTP Marek Graczyk
Wysłany przez admin dnia 14-11-2010 (5863 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Marek GraczykImię i nazwisko:
  Marek Graczyk
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1982; nr dyplomu psychologa 113
  • nazwa uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • stopień naukowy: mgr psychologii
   Doktoryzował się w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, w 1993 r.
   - doktor nauk o kulturze fizycznej, sekcja psychologii
   Dysertacja pt.:
   "Analiza psychologicznych i psychoorganicznych efektów uprawiania pięściarstwa amatorskiego".
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
   Zakład Nauk Społecznych - kierownik Zakładu
   Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie - koordynator ds. psychologii
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  psychologia sportu
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: członek PTP od 1985 r. (WOT), wiceprzewodniczący ZG PTP od 2009 r.
  - oddział: Oddział Gdański (od 2008 r.) - członek Zarządu
  - pełnione funkcje: współzałożyciel (2003r.) i przewodniczący Sekcji Psychologii Sportu (pkt.9)
  - obszary działalności: ---
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  - Prowadzenie Polskiego Rejestru Psychologów klinicznych (ewidencja komputerowa)
  - Współpraca z psychologami służb mundurowych (MON, Policja) - pomoc
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  - Polski Komitet Olimpijski (PKOl)
  - Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej (PTMS)
  - International Society of Sport Psychology (ISSP)
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  - PKOl - certyfikowany Psycholog Olimpijski (2006) i Psycholog PKOl (2007)
  - MSiT - dyplomowany Menedżer Sportu (2007)
  - PTP - certyfikat uprawniający do "badań na broń" (2002)
  - International Olympic Committee (MKOl) - certyfikat Narodowego Kursu z Medycyny Sportowej (1999)
  - Kuratorium Oświaty W-wa, Ośrodek Metod i Szkoleń Psychospołecznych - Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii (1996)
  - Holmsglen College of TAFE, Australia - Certtificate "Assertiveness Skills Course"
  - National Office of Overseas Skills Recognition (NOOSR), Department of Employment, Education & Training, Canberra, Australia - Nostryfikacja dyplomu psychologa i uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu psychologa na terenie Zjednoczonego Królestwa Australii (1991)
  - IHP WAM - upoważnienie do badań kandydatów i kierowców pojazdów silnikowych sił zbrojnych (1991)
  - ZDZ W-wa - dyplom ukończenia kursu "Masażu leczniczego i sportowego" (1988)
 8. Kontakt e-mail:
  proasert@poczta.onet.pl  ; m.graczyk@awf.gda.pl
  www.coms.pl (zakładka: Pracownia Psychologiczna); www.sport-psycholog.pl
  - Tel. 601 82 47 71 ; 603 76 06 35
 9. Dodatkowe informacje:
  Od 28 lat jest psychologiem sportu, rozpoczynając pracę w 1982 jako asystent w Zakładzie Psychologii Instytutu Sportu a następnie w 1985 w Poradni Sportowo-Lekarskiej CWKS "Legia" w Warszawie. W 2005, na polecenie prezesa P. Nurowskiego powołał Zespół ds. Psychologii w Polskim Komitecie Olimpijskim i od tego czasu sprawuje funkcję jego przewodniczącego. Jest także animatorem i współzałożycielem (2003r.) oraz przewodniczącym trzech pierwszych kadencji Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Był I-szym akredytowanym przez MKOl psychologiem w Polskiej Misji Olimpijskiej (Sydney 2000) a także psychologiem reprezentacji podczas Igrzysk Olimpijskich w Turynie w 2006 roku i w Pekinie w 2008 roku. Współpracował i współpracuje jako psycholog, konsultant, trener mentalny z wieloma wybitnymi sportowcami oraz związkami sportowymi w konkurencjach olimpijskich, paraolimpijskich i nieolimpijskich m.in. 13 lat z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich i od 3 lat z PZ Łyżwiarstwa Szybkiego, a wcześniej z Polskim Związkiem Bokserskim, Lekkiej Atletyki, Kolarskim, Zapaśniczym, Badmintona, Łyżwiarstwa Figurowego. W 2007 utworzył Pracownię Psychologiczną w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej, która jest miejscem zdobywania doświadczeń dla młodych psychologów sportu. W latach 2006 - 2009 był laureatem Nagrody Zespołowej I-go stopnia, Ministra Sportu i Turystyki "Za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej". Od 2009 jest menedżerem i koordynatorem merytorycznym projektu współfinansowanego ze środków unijnych EFS, "Silna i Odporna Kadra Olimpijska Londyn 2012" znanym pod nazwą SIOKO, którego celem jest przygotowanie mentalne 500 zawodników Kadry Narodowej. Jest także współtwórcą rządowego (MSiT- 2010r.) systemu szkolenia psychologicznego w polskim sporcie kwalifikowanym.

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP Jerzy Korzewski
Wysłany przez admin dnia 18-02-2013 (3652 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Jerzy KorzewskiImię i nazwisko:
  Jerzy Korzewski
 2. Krótki życiorys:
  •  Ukończone kierunki studiów, uczelnie:

   Psychologia , Uniwersytet Jagielloński (2001 r, nr dyplomu
   WfzIPs/419/936/2000/01)

   Lotnictwo, Politechnika Rzeszowska (1995 r, nr dyplomu 809)

   Studium Teologii Rodziny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (2003 r)


  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych


  • Dysertacja pt.: "Wpływ Treningu Regulacji Emocji na sposoby radzenia sobie ze stresem"

  • miejsce pracy (ew. stanowisko):

   Oddział Psychoterapii SP ZOZ MSW w Krakowie
   Krakowskie Centrum Psychologiczne SALVATE sp. z o.o. (Członek Zarządu i Dyrektor Działu Klinicznego)


 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychologia kliniczna i psychoterapia


 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: członek PTP od 2006  r.
  - oddział: Oddział Krakowski
  - pełnione funkcje: od 2006 r. - członek Zarządu
  - obszary działalności: ----


 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Członek Prezydium
  opieka nad stroną internetową Towarzystwa
  współpraca z psychologami służb mundurowych (MSW, MON)


 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań Nad Hipnozą


 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  specjalizacja z psychologii klinicznej (psychologia kliniczna człowieka dorosłego)


 8. Kontakt e-mail:
  jerzykorz@wp.pl
  Tel. 606681595


 9. Dodatkowe informacje:
  Jest specjalistą psychologiem klinicznym i psychoterapeutą (w trakcie szkolenia do certyfikatu). Ukończył Całościowe Szkolenie do Certyfikatu z Psychoterapii prowadzone przy Oddziale Nerwic Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ; szkolenie w Zakresie Poradnictwa Gestalt, prowadzone przez Gestaltowski Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego; dwustopniowe szkolenie w zakresie Hipnozy Terapeutycznej, prowadzone przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą oraz 2-letnie szkolenie w ramach Psychoterapii Więzi Prenatalnej i Okołoporodowej (B. Jakel). Obecnie rozwija warsztat terapeutyczny w zakresie Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi (W. Meinholda). Pracuje jako psycholog i psychoterapeuta z pacjentami z zaburzeniami nerwicowymi i z zaburzeniami osobowości, zajmuje się też osobami cierpiącymi na zaburzenia psychosomatyczne i doświadczającymi nadmiernego stresu. Opracował autorską metodę interwencyjną o nazwie „Trening Regulacji Emocji”.

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP Agnieszka Kapica
Wysłany przez admin dnia 10-05-2010 (5344 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Agnieszka KapicaImię i nazwisko:
  Agnieszka Kapica
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1988, nr dyplomu psychologa - I Ps/I/1069/88
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,
   Gabinet Pomocy Psychologicznej
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Poradnictwo i pomoc psychologiczna
  Psychoedukacja
  psychoterapia
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia:1993
  - oddział: oddział w Tarnobrzegu
  - pełnione funkcje: 1999-2009 - przewodnicząca oddziału, obecnie członek zarządu oddziału
  - obszary działalności: ----
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Standardy stosowania metod diagnostycznych
  Standardy pracy w oświacie
  Opieka nad oddziałami i sekcjami
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  Stowarzyszenie Ruch pomocy Psychologicznej Integracja
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Trener II stopnia PTP w zakresie treningów i warsztatów psychologicznych
  Trener Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja nr 16
 8. Kontakt e-mail: aga kapica@wp.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Zuzanna Toeplitz
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (8193 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Zuzanna Toeplitz
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1975 r, nr 253/78469/75
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski
  • stopień naukowy: dr
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   1. Uniwersytet Warszawski
   adiunkt - Wydział Psychologii UW.
   2. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - adiunkt

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Zofia Żebrowska
Wysłany przez admin dnia 18-12-2007 (4156 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Zofia Żebrowska
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1984
  • nazwa uczelni: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko): doradca organizacyjny, współpraca
   z różnymi firmami doradczymi i uczelniami, głównie w Gdańsku  (choć
   w doświadczeniu również firmy zagraniczne np. szwajcarskie i holenderskie).
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  doradztwo organizacyjne, wprowadzanie zmian, strategie organizacji, rozwiązywanie konfliktów i negocjacje, badania naukowe w obszarze przedsiębiorczości.
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1990
  - oddział: Gdański
  - pełnione funkcje: sekretarz, skarbnik
  - obszary działalności: prowadzenie sprawozdań finansowych, list płatności członków, protokołów, udział w tworzeniu działalności Oddziału (kreatywny)
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Odpowiedzialność za wprowadzenie w działalność PTP wykorzystania środków unijnych, wprowadzenie komunikacji między oddziałami na temat wiedzy na ten temat
 6. Kontakt e-mail:
  zofia.zebrowska@interia.pl
 7. Dodatkowe informacje:
  Zainteresowania literaturą i fotografią

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Wiesława Machalica
Wysłany przez admin dnia 22-11-2007 (7121 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Wiesława Machalica
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1974 rok; Nr 2832
  • nazwa uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko): Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub”- dyrektor
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  - treningi i warsztaty psychologiczne dla dorosłych - rozwój umiejętności psychospołecznych, oraz kompetencji osobistych.
  -szkolenia, psychoedukacja – dla dorosłych z różnych grup zawodowych.
  - socjoterapia ,
  -zarządzanie zespołem
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1976
  - oddział: od roku 1992 –Poznań (wcześniej –Szczecin)
  - pełnione funkcje: członek Zarządu Oddziału w 3 kadencjach, aktualnie (od 2006 )zastępca Przewodniczącego Oddziału.
  - obszary działalności: Członek Komitetu Organizacyjnego 33 Zjazdu PTP w 2008 w Poznaniu
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  1. Przewodnicząca Komisji ds rekomendacji placówek
  2. Członek Zarządu Sekcji Treningu Grupowego
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  -----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  1. Rekomendacja : trener II stopnia rekomendowany przez PTP ( 1994),
  2. Certyfikat : terapeuta-praktyk NLP – The American Society of NLP Bandler & Associates(1994)
  3. specjalizacja w zakresie pomocy społecznej (2001)
  4. ekspert wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy ( wpis na listę ekspertów dokonany przez Ministra Edukacji Narodowej – od roku 2001)
  5. nauczyciel dyplomowany ( od 2001)
 8. Kontakt e-mail:
  wiema2@wp.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Waldemar Budziński
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (6084 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Waldemar Budziński
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1980 r / WF-535
  • nazwa uczelni: Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie
  • stopień naukowy: doktor
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Kierownik Samodzielnej Pracowni Psychologii i Medycyny,
   Akademia Medyczna w Gdańsku

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Mirosława Januszkiewicz
Wysłany przez admin dnia 17-05-2010 (4369 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Mirosława JanuszkiewiczImię i nazwisko:
  Mirosława Januszkiewicz
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: dyplom nr 5137
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Wrocławski,
   Wydział Filozoficzno- Historyczny
  • stopień naukowy: mgr psychologii
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii "Plus",
   praktyka prywatna
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychoterapia, szkolenia z zakresu umiejętności psychologicznych, szkolenia socjoterapeutów, interwencja kryzysowa, treningi
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1989
  - oddział: Wrocław
  - pełnione funkcje: członek Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2001-2004
  członek zarządu Oddziału Wrocławskiego przez 2 kadencje

  - obszary działalności: sekcja trenerska
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  ----
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  ----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Trener II st. PTP
 8. Kontakt e-mail: m.januszkiewicz@yahoo.com
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (17206 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Małgorzata Toeplitz-Winiewska
 2. Krótki życiorys:
  •  rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1969 r.
  • nazwa uczelni: Wydział Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego
  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Polskie Towarzystwo Psychologiczne
   Wydział Psychologii UW
   Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Marzenna Kucińska
Wysłany przez admin dnia 14-11-2007 (5750 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Marzenna Kucinska
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1992  nr 1639/123845/92
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski
  • stopień naukowy: mgr
  • miejsce pracy (ew. stanowisko): psycholog, Instytut Psychologii Zdrowia
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychoterapia indywidualna i grupowa, uczenie umiejętności psychologicznych
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1994
  - oddział: warszawski
  - pełnione funkcje: przewodnicząca oddziału od 2002 -2008; sędzia i sekretarz sądu koleżeńskiego I Instancji 2001-2007; skarbnik ZG PTP 2007
  - obszary działalności: prowadzenie szkoleń
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Skarbnik, projekt MiM
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Trener PTP, psychoterapeuta PTTPB nr 25
 8. Kontakt e-mail:
  marzennakucinska@wp.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Maja Szpakiewicz
Wysłany przez admin dnia 20-05-2013 (2458 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Maja SzpakiewiczImię i nazwisko:
  Maja Szpakiewicz
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1993
  • nazwa uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Centrum Psychoterapii Tredo w Warszawie
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychoterapia w nurcie ericksonowskimi
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1996
  - oddział: Warszawa
  - pełnione funkcje: członek Prezydium Zarządu Głównego (od 2009)
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Certyfikacja psychoterapeutyczna
 6. Kontakt e-mail: maja.szpakiewicz@wp.pl

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Krystyna Teresa Panas
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (9949 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Krystyna Teresa Panas
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1973 - 1190
  • nazwa uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii Chrześcijanskiej, specjalizacja filozoficzno-psychologiczna
  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych
  • miejsce pracy: specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin , Rodzinny Osrodek Diagnostyczno - Konsultacyjny.

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Justyna Macur
Wysłany przez admin dnia 04-05-2010 (3258 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Justyna MacurImię i nazwisko:
  Justyna Macur
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 2005
   W-II/5384/4896/05
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Wrocławski
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Palcówka Poradni Psychologicznej w Zielonej Górze
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  psychologia sportu i edukacji
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: od 2008
  - oddział: od 2009 sekretarz w oddziale zielonogórskim
  - pełnione funkcje: od 2009 członek Zarządu Głównego PTP
  - obszary działalności: ---
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  standardy usług psychologicznych - standardy pracy w oświacie i sporcie
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  członkini Polskiego Towarzystwa Psychologii Sportu,
  uczestniczka Szkolenia Ustawicznego dla Psychologów Sekcji Psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  socjoterapeutka, doradca zawodowy, instruktor aerobiku
 8. Kontakt e-mail:
  jmacur@op.pl
  www. gpsport.republika.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Jerzy Mellibruda
Wysłany przez admin dnia 14-12-2007 (9943 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Jerzy Mellibruda
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1969
  • nazwa uczelni: UNIWESYTET JAGIELLOŃSKI
  • stopień naukowy: dr hab. prof. SWPS
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   1. kierownik katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS
   2. dyrektor Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS
   3. dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Prowadzenie indywidualnej i grupowej psychoterapii, szkolenie psychoterapeutów, nauczanie psychologii klinicznej, badanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, analiza doświadczeń traumatycznych i destrukcyjnych relacji w rodzinie, analiza krzywdy osobistej i wybaczania, psychologia i terapia uzależnienia, prowadzenie treningu psychologicznego, opracowywanie i weryfikacja koncepcji i metod psychoterapii, psychologia zdrowia, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1980
  - oddział: Warszawski
  - pełnione funkcje: sekretarz ZG, przewodniczący ZG PTP (3 kadencje),  wiceprzewodniczący ZG PTP, członek Prezydium ZG PTP
  - obszary działalności:
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  -----
 6. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  - Specjalista II stopnia psychologii klinicznej
  - Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
  - Europejski certyfikat Psychoterapeuty EAPP
  - Licencjonowany trener i superwizora treningu PTP
 7. Kontakt e-mail:
  jurekm@onet.pl
 8. Dodatkowe informacje:
  -----
 9. Wybrane publikacje:
  • Poszukiwanie samego siebie, (2000). Warszawa
  • JA-TY-MY psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, (2001), Warszawa
  • Terapia Gestalt. (1976) w; Materiały do nauczania psychologii. Seria IV.tom 5.PWN.
  • Zastosowanie treningu interpersonalnego w procesie szkolenia psychologów.,(1978), w; Terapia grupowa w psychiatrii. II wyd. red. Wardaszko.  PZWL.
  • Psychoterapia i rozwój osobowości u osób w wieku od 16 do 30 r.ż. (1978), w; Terapia grupowa w psychiatrii. II wyd. red. Wardaszko.  PZWL.
  • Teoria i praktyka terapii Gestalt. (1978), w; Terapia grupowa w psychiatrii. II wyd. red. Wardaszko.  PZWL.
  • Możliwości rozwoju osobistego, (1987) Warszawa. PTP.
  • Pułapka nie wybaczonej krzywdy, (1995) , Warszawa.
  • Ludzie z problemami alkoholowymi, Warszawa.(1996). Warszawa. CRSS.
  • Tajemnice ETOH.(1993). Warszawa
  • Psychologiczna problematyka uzależnień od alkoholu i narkotyków. W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki, t.3, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.(2000)
  • Wybrane problemy patologii życia rodzinnego. W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki, t.3, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.  (2000).
  • Ludzie pomagający ludziom z problemami alkoholowymi – diagnozy i pierwsze próby zmian. Warszawa. 1999. Zeszyty Naukowe IPZ.
  • Psychologiczna analiza funkcjonowania alkoholików i członków ich rodzin. Warszawa. 1999. Zeszyty Naukowe IPZ.
  • Integracyjna Psychoterapia Uzależnienia – teoria i praktyka Warszawa.(2006) –(wspólnie z Z.Sobolewską-Mellibruda ).

 

 

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Jacek Jakubowski
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (10626 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Jacek Jakubowski
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1979 r
  • nazwa uczelni: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Grupa TROP
   Stowarzyszenie Trenerów i Animatorów SIEĆ
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Szkolenia w biznesie, oświacie; programy aktywizacji młodzieży; programy wsparcia dla organizacji pozarządowych; profilaktyka uzależnień; szkolenie trenerów, socjoterapeutów, animatorów zmiany społecznej.
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: ok. 1984 r.
  - oddział: warszawski
  - pełnione funkcje: wiceprzewodniczący PTP (trzy kadencje), członek ZG PTP, przewodniczący Rady Trenerów PTP
  - obszary działalności: Rada Trenerów PTP
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  prowadzenie Listy Trenerów PTP
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  Prezes Powszechnej Akademii Młodzieży, superwizor Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, członek Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych (polski klub Ashoka), zastępca przewodniczącego Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Superwizor LT PTP
 8. Kontakt e-mail:
  jac.jakubowski@grupatrop.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Iwona Kozłowska-Piwowarczyk
Wysłany przez admin dnia 22-11-2007 (6585 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Iwona Kozłowska-Piwowarczyk
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1980 IPs/I/387/80
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński
  • stopień naukowy: mgr psychologii
  • miejsce pracy (ew. stanowisko): Ośrodek Psychoterapii Systemowej (dyrektor)
  • Krakowski Ośrodek Terapii
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  psychoterapia dorosłych i młodzieży, systemowa terapia rodzin, szkolenia z zakresu psychoterapii
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1998
  - oddział: Krakowski Odział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  - pełnione funkcje: członek Głównej Komisji Rewizyjnej kadencji 2004-2007
  - obszary działalności:
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  członek Zarządu, sprawy psychoterapii i psychologii klinicznej
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  certyfikat psychoterapeuty PTP , certyfikat superwizora psychoterapii PTP, rekomendacja II stopnia trenera PTP, certyfikat psychoterapeuty The European Association for Psychotherapy specjalizacja w strukturach oświatowych: pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży (I stopień)
 8. Kontakt e-mail:
  iwpiwowa@poczta.onet.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  program prowadzonych szkoleń i publikacje z zakresu psychoterapii dostępne na stronie internetowej http://ops-krakow.com

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Iga Mańk-Kowalska
Wysłany przez admin dnia 27-05-2010 (3118 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Iga Mańk-KowalskaImię i nazwisko:
  Iga Mańk-Kowalska
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1980,
   nr dyplomu psychologa - 825/84015/80
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Pro Humanum. Pracownia Psychologiczna Iga Mańk-Kowalska
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Prywatna praktyka w zakresie psychologii klinicznej
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia:1985
  - oddział: Warszawski Oddział Terenowy
  - pełnione funkcje: ----
  - obszary działalności: ----
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Współpraca z Krajowym Konsultantem w zakresie Psychologii Klinicznej Pomoc w prowadzeniu Polskiego Rejestru Psychologów Klinicznych (ewidencja komputerowa)
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  ----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Pierwszy Stopień Specjalizacji w zakresie Psychologii Klinicznej
 8. Kontakt e-mail:
  pracownia@prohumanum.pl
  igamank@wp.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Hanna Janowicz
Wysłany przez admin dnia 05-05-2010 (4613 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Hanna JanowiczImię i nazwisko:
  Hanna Janowicz
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1981/ nr 1118
  • nazwa uczelni: UAM w Poznaniu
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Szpital Wojewódzki w Poznaniu (starszy asystent, specjalista psychologii klinicznej);
   Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  - psychologia chorego somatycznie - praca z pacjentami w oddziałach szpitalnych,
  - prowadzenie staży dla osób specjalizujących się w psychologii klinicznej;
  - praca z seniorami w DPS-ie,
  - okresowo dydaktyka.
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia:od 1979(czł. nadzwyczajny), od 1980 - członek zwyczajny
  - oddział: w Poznaniu
  - pełnione funkcje: członek Zarządu Oddziału ,
  obecnie 3-cia kadencja skarbnik Oddziału w Poznaniu,
  2-ga kadencja członek ZG PTP

  - obszary działalności: ----
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  W ubiegłej kadencji członek Rady Rekomendacyjnej PTP ds. afiliowania prywatnych placówek prowadzących usługi psychologiczne
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  ----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Specjalizacja II stopnia z psychologii klinicznej
 8. Kontakt e-mail:
  hjanowicz@gmail.com
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Ewa Staroń
Wysłany przez admin dnia 22-11-2007 (5532 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Ewa Staroń
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1987 IB/I/1027/87
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński
  • stopień naukowy: Mgr
  • miejsce pracy (ew. stanowisko): Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Świętokrzyskim  Centrum Psychiatrii Kielce ul. Jagiellońska 72
 3. Główne obszary działalności zawodowej: Psychologia kliniczna. Praca z osobami uzależnionymi oraz dorosłymi członkami rodzin – terapia indywidualna i grupowa, diagnoza psychologiczna, interwencje kryzysowe
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1987
  - oddział: Kielce
  - pełnione funkcje: Zastępca Przewodniczącej Oddziału
  - obszary działalności: pomoc w kierowaniu oddziałem, organizacja szkoleń, kontakty i współpraca z samorządem terytorialnym, Urzędem  Miasta oraz organizacjami pozarządowymi, praca na rzecz wdrażania Ustawy o Zawodzie Psychologa
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Utworzenie i obsługa listy psychologów pomagających psychologom, pomoc w organizacji Regionalnych Izb Psychologicznych
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  -----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Specjalista Psycholog Kliniczny, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
 8. Kontakt e-mail:
  ewa.ala@interia.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Ewa Leszczyńska
Wysłany przez admin dnia 16-05-2010 (4336 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Ewa LeszczyńskaImię i nazwisko:
  Ewa Leszczyńska
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1984 r., nr dyplomu I PS/I/701/84
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   MOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy w Zielonej Górze, ul. Witebska 2, kierownik
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  pomoc osobom chorym psychicznie i ich rodzinom
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia:1985 r.
  - oddział: Zielonogórski Oddział PTP
  - pełnione funkcje: przewodnicząca, druga kadencja
  - obszary działalności: ----
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  ----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  pierwszy stopień specjalizacji z psychologii klinicznej
 8. Kontakt e-mail: ewajanina@tlen.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Daniel Dzida
Wysłany przez admin dnia 28-04-2010 (3543 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Daniel DzidaImię i nazwisko:
  Daniel Dzida
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 2009r., Nr dyplomu 1023920
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński
   (Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii)
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
   doktorant/wykładowca
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami oraz prowadzenie badań naukowych.
  Zainteresowania naukowe:
  - psychologia emocji i motywacji
  - psychologia kliniczna, psychologia zdrowia i psychoterapia
  - psychologia edukacji i psychologia Internetu
  - etyka zawodu psychologa
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: od 06.2008
  - oddział: Krakowski
  - pełnione funkcje:
  - członek Zarządu Głównego PTP w kadencji 2010-2012
  - członek Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP, Przewodniczący Koła Młodych Psychologów przy OK PTP, administrator strony internetowej OK PTP i KMP (od 10.2009)
  - zastępca Przewodniczącej Koła Młodych Psychologów przy OK PTP, administrator strony internetowej OK PTP i KMP (od 02.2009 do 09.2009)

  - obszary działalności:
  Członek Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP (od 03.2010)
  Członek Koła Młodych Psychologów przy Oddziale Krakowskim PTP (od 06.2008)
  Organizowanie konferencji, warsztatów i szkoleń mających na celu wspieranie rozwoju zawodowego psychologów.
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Kontakty z mediami - ustalenie listy komentatorów w różnych specjalnościach we współpracy z oddziałami,
  Projekt modernizacji witryny internetowej PTP
  Usprawnienie systemu komunikacji w obrębie PTP
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  ----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Specjalizacja z psychologii zdrowia (w ramach studiów magisterskich, wkładka do dyplomu) Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny (Studium Pedagogiczne UJ)
 8. Kontakt e-mail:
  daniel.dzida@ptp.krakow.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Bogumiła Witkowska
Wysłany przez admin dnia 28-04-2010 (5739 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Bogumiła WitkowskaImię i nazwisko:
  Bogumiła Witkowska
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1993 nr 1729
  • nazwa uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach (adiunkt)
   oraz Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Obszary zainteresowań naukowych: osobowościowe uwarunkowania postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi; stygmatyzacja osób ze zdiagnozowaną psychozą; jakość życia osób z rozpoznaniem psychozy; podmiotowe i środowiskowe zasoby w procesie zdrowienia osób hospitalizowanych z powodu psychoz schizofrenicznych;
  Obszary działalności praktycznej: pomoc psychologiczna i psychoterapia indywidualna osób dorosłych, diagnoza psychologiczna
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia:1996
  - oddział: Kielce
  - pełnione funkcje: członek Zarządu Głównego (od 2009)
  - obszary działalności: sekcje, placówki, itp.
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  ---
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Specjalizacja II stopnia z psychologii klinicznej
 8. Kontakt e-mail:
  bogumilawitkowska@wp.pl
 9. Wybrane publikacje:

Witkowska B. (1998). Aktualizacja siebie a obraz siebie u osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. W: P. Francuz, P.Oleś, W. Otrębski (red.) Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 353-365. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL

Witkowska B. (2001). Osobowościowe uwarunkowania postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Przegląd Psychologiczny, 44, 2, 239 – 254

Sękowski A., Witkowska B. (2002). W kierunku typologii uwarunkowań postaw wobec osób niepełnosprawnych. Roczniki Psychologiczne, 5, 129 – 144

Sękowski A., Witkowska B. (2004). Psychologiczna analiza postaw pracowników domów pomocy społecznej wobec mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi. Roczniki Psychologiczne, 7, 1, 57 – 75

Witkowska B. (2005). Osobowościowe uwarunkowania postaw pracowników domów pomocy społecznej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Witkowska B. (2007). Pozytywne postawy społeczne warunkiem skutecznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W: J. Rottermund (red.) Wielowymiarowość procesu rehabilitacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”,T.2, 29-36

Witkowska B. (2007). Stereotypy i uprzedzenia w stosunku do osób psychicznie chorych. W: T. Żółkowska (red.) Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Konteksty pedagogiki specjalnej. Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, T.2, 627-632

Witkowska B. (2007). “Stereotypes and Prejudices Towards Mentally Ill”, http://www.monografie.pl/witkowska.pdf

Witkowska B. (2008). Jakość życia u osób z rozpoznaniem depresji. W: T. Żółkowska, M. Wlazło (red.) Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Szczecin: ZAPOL. T.3, 551-558

Witkowska B. (2008). Quality of life of people suffering from depression. In: Special pedagogy within theoretical and practical dimension. T. Żółkowska, M. Wlazło (ed.) Szczecin: ZAPOL, 259-265

Witkowska B. (2008). Czynniki osobowościowe a postawy wobec osób psychicznie chorych W: W. Pilecka, K. Bidziński, M. Pietrzkiewicz (red.) O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 631-636

Witkowska B. (2009). Dziecko z niepełnosprawnością wobec zadań rozwojowych wczesnego dzieciństwa. W: W. Pilecka, M. Rutkowski (red.) Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości. Psychopedagogiczne podstawy edukacji, rewalidacji i terapii trudności w uczeniu się. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 261-275

Witkowska B. (2009). Dziecko z niepełnosprawnością wobec zadań rozwojowych średniego dzieciństwa. W: W. Pilecka, M. Rutkowski (red.) Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości. Psychopedagogiczne podstawy edukacji, rewalidacji i terapii trudności w uczeniu się. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 317-336

Witkowska B. (2009). Percepcja jakości własnego życia u osób ze zdiagnozowaną schizofrenią lub depresją. W: K. Janowski, A. Cudo (red.) Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne. Lublin: Wydawnictwo Drukarnia Best Print, T.2, 259-270

Witkowska B. (2009). Przywiązanie jako podstawa prawidłowego rozwoju. W: W. Pilecka, M. Rutkowski (red.) Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości. Psychopedagogiczne podstawy edukacji, rewalidacji i terapii trudności w uczeniu się. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 246-260

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Beata Trojan
Wysłany przez admin dnia 11-05-2010 (4062 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Beata TrojanImię i nazwisko:
  Beata Trojan
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1983 nr dyplomu : IPs/ I//603/83
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Krakowie (psycholog)
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Diagnoza psychologiczna i pomoc psychologiczna, socjoterapia, psychoedukacja
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia:1983
  - oddział: Oddział Krakowski
  - pełnione funkcje:
  od 5 kadencji (tj. od 1998 r. do chwili obecnej) członek Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP, a w kadencji 2004 - 2006 wiceprzewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTP
  członek Zarządu Głównego PTP w kadencjach 2001 - 2003 i 2004 - 2006
  członek I Instancji Sądu Koleżeńskiego PTP w kadencji 2007 - 2009 i w obecnej kadencji wiceprzewodnicząca I Instancji Sądu Koleżeńskiego PTP
  członek Polskiej Rady Psychologów przy ZG PTP (przedstawiciel OK. PTP od grudnia 2009 r.)

  - obszary działalności:
  psychologia i psychologowie w resorcie Edukacji,
  organizowanie konferencji PTP dla psychologów zatrudnionych w oświacie w woj. małopolskim
  zadania związane z pracami nad Ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz organizacją tego samorządu
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  ----
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  ----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  - Certyfikat konsultanta w zakresie psychologii klinicznej dziecka (problemy kliniczno - edukacyjne) wydany przez Sekcję Psychologii Klinicznej Dziecka PTP (nr certyfikatu 35 , rok uzyskania certyfikatu : 2003)
  - Ekspert wpisany na listę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla psychologów ubiegających się o awans zawodowy w oświacie (Nr w rejestrze MEN :4598 Eks, rok wpisu : 2001)
  - Kwalifikacje w zakresie socjoterapii (Studia Podyplomowe z socjoterapii - Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Katedra Psychologii - 2000)
  - Drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie poradnictwa i opieki psychologicznej (Nr dyplomu 20/ II / 1993)
 8. Kontakt e-mail: beata.trojan@gmail.com
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Beata Basińska
Wysłany przez admin dnia 14-11-2007 (3959 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Beata Basińska
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1991
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański
  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych
  • miejsce pracy (ew. stanowisko): adiunkt w Zakładzie Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Stres zawodowy i jego konsekwencje, psychologia pracy, ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 2002
  - oddział: Gdański
  - pełnione funkcje: wiceprzewodnicząca oddziału (2006-), skarbnik oddziału (2003-06), Sąd Koleżeński I Instancji (2004-06)
  - obszary działalności: sekcja psychologii zdrowia
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  opracowanie i wdrożenie integracyjnego systemu informacji i komunikacji
 6. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Psycholog kliniczny I stopnia (GD 34)
 7. Kontakt e-mail:
  bbas@pg.gda.pl
 8. Dodatkowe informacje:
  www.pg.gda.pl/~bbas

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Anna Turczyńska
Wysłany przez admin dnia 22-11-2007 (5591 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Anna Turczyńska
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1973rok, W III-797/72/73
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński
  • stopień naukowy: magister psychologii
  • miejsce pracy (ew. stanowisko): prywatna działalność zawodowa
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych, superwizja pracy terapeutycznej psychologów i terapeutów przygotowujących się do certyfikatu, prowadzenie zajęć dotyczących etyki zawodowej
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: lata 80-te
  - oddział: Krakowski
  - pełnione funkcje: skarbnik od 1994 do 2000 i od 2000 do 2006 przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTP oraz zastępca przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego PTP I Instancji (dwie kadencje), obecnie członek Zarządu Oddziału oraz zastępca przewodniczącego Zarządu Głównego PTP
  - obszary działalności: uporządkowanie spraw finansowych i członkowskich po reaktywacji Oddziału, organizacja wraz z członkami Zarządu dwu konferencji naukowych rocznie, praca dotycząca przygotowań do wejścia w życie Ustawy o zawodzie psychologa (informacja, popularyzacja, promocja), działanie na rzecz integracji środowiska zawodowego, praca w Komitecie Organizacyjnym XXXII Zjazdu Naukowego PTP z września 2005
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Prace dotyczące nowelizacji Kodeksu etyczno – zawodowego psychologa oraz zadania bieżącej kadencji
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Sekcja Naukowa Psychoterapii
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Specjalizacja II stopnia z psychologii klinicznej, certyfikat psychoterapeuty i superwizora PTP
 8. Kontakt e-mail:
  turczynska@ptp.krakow.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  Tel. kom.: 505 152 800

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Anna Jędryczka-Hamera
Wysłany przez admin dnia 06-01-2008 (5323 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Anna Jędryczka-Hamera
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1980/5020  
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Wrocławski
  • stopień naukowy: mgr
  • miejsce pracy: Akademia Muzyczna we Wrocławiu, wykładowca
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychologia kliniczna, zintegrowana psychoterapia psychotyków, psychologia w pomocy społecznej, arteterapia.
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1991
  - oddział: terenowy we Wrocławiu
  - pełnione funkcje: członek zarządu oddziału od 1991r,dyrektor Wrocławskiego Ośrodka Rehabilitacji „ART” w latach 1995-2003,członek Zarządu Głównego od 1995r
  - obszary działalności: psychologia kliniczna, popularyzacja problematyki psychoterapii i rehabilitacji chorych psychicznie, standardy usług psychologicznych, arteterapia, wprowadzanie ustawy o zawodzie psychologa
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  praca nad standardami usług psychologicznych w obszarach psychologii zdrowia psychicznego i pomocy społecznej.
 6. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  II stopień specjalizacji z psychologii klinicznej, dyplomy szkoleń specjalistycznych
 7. Kontakt e-mail:
  psych_ajh@tlen.pl
 8. Dodatkowe informacje:
  Przewodnicząca Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji ”ART” utworzonego jako kontynuacja działań Wrocławskiego Ośrodka Rehabilitacji „ART”, odznaczona odznaką Zasłużony dla PTP i Złotą odznaką Towarzystwa Walki z Kalectwem.

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Jubileusz 80-lecia Profesora Janusza Reykowskiego
Wysłany przez admin dnia 22-12-2009 (3340 odsłon)
Członkowie PTP

 

 


 

Profesor Janusz Reykowski
Honorowy członek
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
obchodził 80-tą rocznicę urodzin

     Wybitny naukowiec o rozległym, unikalnym dorobku, uczestniczący nieprzerwanie od niemal 60-lat w tworzeniu nowoczesnej polskiej psychologii, przygotowywaniu kadry znanych i cenionych psychologów - badaczy i praktyków ma też swoje ogromne zasługi dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Był przewodniczącym, a także przez wiele lat wiceprzewodniczącym PTP. Działając w Towarzystwie aktywnie inicjował ważne dla środowiska przedsięwzięcia, a obecnie zawsze możemy korzystać z życzliwej rady, wnikliwej i trafnej refleksji a także wsparcia tych działań, które pozwalają rozwijać psychologię i dbać o psychologów.

Wiele dalszych sukcesów, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności
Dziękujemy za lata współpracy i zaangażowania.

Wszystkiego najlepszego Panie Profesorze!

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: 2016_11_12 prof. Janusz Reykowski - odnowienie doktoratu
Wysłany przez admin dnia 13-11-2016 (822 odsłon)
Członkowie PTP

Uroczystość odnowienia doktoratu prof. dra hab. Janusza Reykowskiego

W dniu 7 listopada br. w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim odbyła się podniosła uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr hab. Janusza Reykowskiego, Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i jego przewodniczącego w latach 1979-1982.

  

Przewodnicząca PTP złożyła profesorowi w imieniu Towarzystwa list gratulacyjny oraz wręczyła z okazji jubileuszu piękną wiązankę kwiatów.

Profesor Janusz Reykowski, wybitny psycholog, pionier i znawca psychologii politycznej, jest osobą wielce zasłużoną dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Z okazji uroczystości odnowienia doktoratu, nasze środowisko składa Mu najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć naukowych, a także życzenia zdrowia i zadowolenia w życiu osobistym.

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: 2016_11_12 Nagroda dla prof. Jerzego Melibrudy
Wysłany przez admin dnia 13-11-2016 (695 odsłon)
Członkowie PTP

Nagroda Teofrast Superstar dla profesora Jerzego Mellibrudy

Nagrodę specjalną Teofrast Superstar, przyznaną po raz drugi w tegorocznej edycji nagród redaktora naczelnego pisma „Charaktery”, otrzymał dr hab. Jerzy Mellibruda, dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nagrodę przyznano za dokonanie rewolucyjnego przełomu w rozumieniu i leczeniu choroby alkoholowej w Polce.

  

Profesorowi Jerzemu Mellibrudzie, wielce zasłużonemu dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletniemu przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu Towarzystwa, składamy serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów naukowych, a także życzenia zdrowia i zadowolenia w życiu osobistym.

(Czytaj więcej... | )