Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Członkowie PTP: Władze PTP Marek Graczyk
Wysłany przez admin dnia 14-11-2010 (6583 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Marek GraczykImię i nazwisko:
  Marek Graczyk
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1982; nr dyplomu psychologa 113
  • nazwa uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • stopień naukowy: mgr psychologii
   Doktoryzował się w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, w 1993 r.
   - doktor nauk o kulturze fizycznej, sekcja psychologii
   Dysertacja pt.:
   "Analiza psychologicznych i psychoorganicznych efektów uprawiania pięściarstwa amatorskiego".
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
   Zakład Nauk Społecznych - kierownik Zakładu
   Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie - koordynator ds. psychologii
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  psychologia sportu
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: członek PTP od 1985 r. (WOT), wiceprzewodniczący ZG PTP od 2009 r.
  - oddział: Oddział Gdański (od 2008 r.) - członek Zarządu
  - pełnione funkcje: współzałożyciel (2003r.) i przewodniczący Sekcji Psychologii Sportu (pkt.9)
  - obszary działalności: ---
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  - Prowadzenie Polskiego Rejestru Psychologów klinicznych (ewidencja komputerowa)
  - Współpraca z psychologami służb mundurowych (MON, Policja) - pomoc
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  - Polski Komitet Olimpijski (PKOl)
  - Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej (PTMS)
  - International Society of Sport Psychology (ISSP)
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  - PKOl - certyfikowany Psycholog Olimpijski (2006) i Psycholog PKOl (2007)
  - MSiT - dyplomowany Menedżer Sportu (2007)
  - PTP - certyfikat uprawniający do "badań na broń" (2002)
  - International Olympic Committee (MKOl) - certyfikat Narodowego Kursu z Medycyny Sportowej (1999)
  - Kuratorium Oświaty W-wa, Ośrodek Metod i Szkoleń Psychospołecznych - Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii (1996)
  - Holmsglen College of TAFE, Australia - Certtificate "Assertiveness Skills Course"
  - National Office of Overseas Skills Recognition (NOOSR), Department of Employment, Education & Training, Canberra, Australia - Nostryfikacja dyplomu psychologa i uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu psychologa na terenie Zjednoczonego Królestwa Australii (1991)
  - IHP WAM - upoważnienie do badań kandydatów i kierowców pojazdów silnikowych sił zbrojnych (1991)
  - ZDZ W-wa - dyplom ukończenia kursu "Masażu leczniczego i sportowego" (1988)
 8. Kontakt e-mail:
  proasert@poczta.onet.pl  ; m.graczyk@awf.gda.pl
  www.coms.pl (zakładka: Pracownia Psychologiczna); www.sport-psycholog.pl
  - Tel. 601 82 47 71 ; 603 76 06 35
 9. Dodatkowe informacje:
  Od 28 lat jest psychologiem sportu, rozpoczynając pracę w 1982 jako asystent w Zakładzie Psychologii Instytutu Sportu a następnie w 1985 w Poradni Sportowo-Lekarskiej CWKS "Legia" w Warszawie. W 2005, na polecenie prezesa P. Nurowskiego powołał Zespół ds. Psychologii w Polskim Komitecie Olimpijskim i od tego czasu sprawuje funkcję jego przewodniczącego. Jest także animatorem i współzałożycielem (2003r.) oraz przewodniczącym trzech pierwszych kadencji Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Był I-szym akredytowanym przez MKOl psychologiem w Polskiej Misji Olimpijskiej (Sydney 2000) a także psychologiem reprezentacji podczas Igrzysk Olimpijskich w Turynie w 2006 roku i w Pekinie w 2008 roku. Współpracował i współpracuje jako psycholog, konsultant, trener mentalny z wieloma wybitnymi sportowcami oraz związkami sportowymi w konkurencjach olimpijskich, paraolimpijskich i nieolimpijskich m.in. 13 lat z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich i od 3 lat z PZ Łyżwiarstwa Szybkiego, a wcześniej z Polskim Związkiem Bokserskim, Lekkiej Atletyki, Kolarskim, Zapaśniczym, Badmintona, Łyżwiarstwa Figurowego. W 2007 utworzył Pracownię Psychologiczną w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej, która jest miejscem zdobywania doświadczeń dla młodych psychologów sportu. W latach 2006 - 2009 był laureatem Nagrody Zespołowej I-go stopnia, Ministra Sportu i Turystyki "Za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej". Od 2009 jest menedżerem i koordynatorem merytorycznym projektu współfinansowanego ze środków unijnych EFS, "Silna i Odporna Kadra Olimpijska Londyn 2012" znanym pod nazwą SIOKO, którego celem jest przygotowanie mentalne 500 zawodników Kadry Narodowej. Jest także współtwórcą rządowego (MSiT- 2010r.) systemu szkolenia psychologicznego w polskim sporcie kwalifikowanym.

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP Jerzy Korzewski
Wysłany przez admin dnia 18-02-2013 (5081 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Jerzy KorzewskiImię i nazwisko:
  Jerzy Korzewski
 2. Krótki życiorys:
  •  Ukończone kierunki studiów, uczelnie:

   Psychologia , Uniwersytet Jagielloński (2001 r, nr dyplomu
   WfzIPs/419/936/2000/01)


  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych


  • miejsce pracy (ew. stanowisko):

   Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche


 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychologia kliniczna, psychoterapia, psychoanaliza


 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: członek PTP od 2005  r.
  - oddział: Oddział Krakowski
  - pełnione funkcje: od XII 2018 r. Wiceprzewodniczący, od XI 2012 r. do XII 2018 r. członek Prezydium Zarządu Głównego, od X 2012 r. członek Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP


 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  • Współpraca z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Psychologów w działaniach na rzecz rozwiązań dotyczących zawodu psychologa.
  • Kontynuacja starań o kontakt z władzami w zakresie rozstrzygnięć dotyczących umocowania prawnego naszego zawodu.
  • Koordynowanie spraw dotyczących psychologii klinicznej, we współpracy z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Psychologii Klinicznej, Konsultantami Wojewódzkimi w Dziedzinie Psychologii Klinicznej oraz z przewodniczącą Sekcji Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego PTP.
  • Koordynowanie spraw dotyczących psychoterapii we współpracy z przewodniczącą Sekcji Psychoterapii PTP.
  • Koordynowanie spraw dotyczących interwencji kryzysowej we współpracy z przewodniczącą Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP.
  • Koordynowanie spraw dotyczących psychologii zdrowia we współpracy z przewodniczącą Sekcji Psychologii Zdrowia PTP.
  • Podejmowanie inicjatyw dotyczących organizowania ciekawych i znaczących konferencji przez PTP (m.in. dotyczących historii polskiej psychologii i neuropsychoanalizy) powstawania nowych sekcji PTP.
  • Podejmowanie inicjatyw dotyczących powstawania nowych sekcji PTP.
  • Koordynowanie i inicjowanie współpracy z organizacjami zrzeszającymi psychologów, m.in. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej i in.
  • Współkoordynowanie działań w zakresie uszczegółowienia zapisów nowego Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.


   • Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
    Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań Nad Hipnozą


   • Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
    Specjalizacja z psychologii klinicznej (psychologia kliniczna człowieka dorosłego), ukończone Całościowe Szkolenie do Certyfikatu z Psychoterapii prowadzone przy Oddziale Nerwic Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ (atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), Certyfikat Hipnoterapeuty (International Federation of Integrative Depth Psychology in Therapy and Research of Hypnosis), Certyfikat Psychoterapii Więzi Prenatalnej i Okołoporodowej (International Society of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine (ISPPM)), Dyplom ukończenia Dwustopniowego Szkolenia w Zakresie Hipnozy Terapeutycznej (Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą).


   • Kontakt e-mail:
    jerzykorz@wp.pl


   • Dodatkowe informacje:
    Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Wcześniejsze wykształcenie magister inżynier mechanik o specjalności lotnictwo.
    Od 2012 r. członek Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Zarządu Fundacji Dziękuję Ci za Służbę/Thank You for Your Service Foundation. W latach 2009-2012 Wiceprezes Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań Nad Hipnozą.
    Ukończył całościowe Szkolenie do Certyfikatu z Psychoterapii prowadzone przy Oddziale Nerwic Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ (atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Doświadczenie zawodowe: Założyciel i właściciel Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche, od 2004 r praktyka prywatna w dziedzinie psychoterapii.
    W latach 2003-2013 Oddział Psychoterapii Szpitala SP ZOZ MSWiA w Krakowie, w latach 2008-2011 Poradnia Psychologicznej NZOZ Med-Skarpa, wcześniej praca w obszarze psychoterapii młodzieży i psychoterapii uzależnień.

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP Beata Trześniewska
Wysłany przez admin dnia 16-02-2019 (1056 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Beata Magdalena Trześniewska
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1996, nr 1948/125278/96
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy: Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Politechnika Warszawska – Biuro Spraw Studenckich
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychologia dzieci i młodzieży
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 2003
  - oddział: Warszawski
  - pełnione funkcje: Przewodnicząca WOT PTP (2 kadencje), Członek Sądu Koleżeńskiego I Instancji (3 kadencje), Członek Zarządu Głównego (1 kadencja, obecnie 2)
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Wynikające z bieżących potrzeb, głównie w obszarze psychologii dzieci i młodzieży
 6. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje: Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
 7. Kontakt e-mail:
  beatatrzesniewska@wp.pl

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP Beata Krzywosz-Rynkiewicz
Wysłany przez admin dnia 17-02-2019 (873 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Beata Krzywosz-Rynkiewicz
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1991 dyplom nr 1604/119210/91
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii
  • stopień naukowy: Prof. nadzwyczajny UWM
  • miejsce pracy: Uniwersytet Warmińsko Mazurski
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychologia rozwoju, partycypacja społeczna i obywatelstwo dzieci i młodzieży
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1992
  - oddział: Olsztyn
 5. pełnione funkcje: Wiceprzewodnicząca Oddziału od 2015 roku
  Członek Prezydium ZG od 2015 roku
  Przewodnicząca Krajowej Komisji Akredytacyjnej EuroPsy od 2018 roku
  Koordynator Newslettera PTP od 2018 roku
 6. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Rozwijanie EuroPsy – standardów przygotowania do zawodu psychologa
  Koordynacja Newslettera PTP
  Współpraca z międzynarodowymi organizacjami
 7. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka
  Children’s Identity and Citizenship European Association
  European Association of Developmental Psychology
 8. Kontakt e-mail:
  Beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP Andrzej Kędzierski
Wysłany przez admin dnia 02-02-2019 (1002 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Andrzej Kędzierski
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1978; 554/87836/78
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko): emeryt
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  interwecja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne, dydaktyka w szkołach wyższych
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1978
  - oddział: Olsztyn
  - pełnione funkcje: przewodniczący oddziału, skarbnik
  - obszary działalności: prowadzenie sprawozdań finansowych, list płatności członków, protokołów, udział w tworzeniu działalności Oddziału (kreatywny)
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  zastępca sekretarza zarządu głównego, członek prezydium
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  członek Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  terapeuta TSR, terapeuta uzależnień, interwent kryzysowy
 8. Kontakt e-mail:
  olsztyn.ptp@gmail.com
 9. Dodatkowe informacje:
  tel. 730-822-320; Zainteresowany jestem utworzeniem zespołu psychologów komunikujących się z mediami ogólnopolskimi i lokalnymi..

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP Agnieszka Kapica
Wysłany przez admin dnia 10-05-2010 (5881 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Agnieszka KapicaImię i nazwisko:
  Agnieszka Kapica
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1988, nr dyplomu psychologa - I Ps/I/1069/88
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,
   Gabinet Pomocy Psychologicznej
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Poradnictwo i pomoc psychologiczna
  Psychoedukacja
  psychoterapia
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia:1993
  - oddział: oddział w Tarnobrzegu
  - pełnione funkcje: 1999-2009 - przewodnicząca oddziału, obecnie członek zarządu oddziału
  - obszary działalności: ----
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Standardy stosowania metod diagnostycznych
  Standardy pracy w oświacie
  Opieka nad oddziałami i sekcjami
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  Stowarzyszenie Ruch pomocy Psychologicznej Integracja
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Trener II stopnia PTP w zakresie treningów i warsztatów psychologicznych
  Trener Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja nr 16
 8. Kontakt e-mail: aga kapica@wp.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Zuzanna Toeplitz
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (8755 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Zuzanna Toeplitz
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1975 r, nr 253/78469/75
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski
  • stopień naukowy: dr
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   1. Uniwersytet Warszawski
   adiunkt - Wydział Psychologii UW.
   2. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - adiunkt

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Zofia Żebrowska
Wysłany przez admin dnia 18-12-2007 (4482 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Zofia Żebrowska
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1984
  • nazwa uczelni: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko): doradca organizacyjny, współpraca
   z różnymi firmami doradczymi i uczelniami, głównie w Gdańsku  (choć
   w doświadczeniu również firmy zagraniczne np. szwajcarskie i holenderskie).
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  doradztwo organizacyjne, wprowadzanie zmian, strategie organizacji, rozwiązywanie konfliktów i negocjacje, badania naukowe w obszarze przedsiębiorczości.
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1990
  - oddział: Gdański
  - pełnione funkcje: sekretarz, skarbnik
  - obszary działalności: prowadzenie sprawozdań finansowych, list płatności członków, protokołów, udział w tworzeniu działalności Oddziału (kreatywny)
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Odpowiedzialność za wprowadzenie w działalność PTP wykorzystania środków unijnych, wprowadzenie komunikacji między oddziałami na temat wiedzy na ten temat
 6. Kontakt e-mail:
  zofia.zebrowska@interia.pl
 7. Dodatkowe informacje:
  Zainteresowania literaturą i fotografią

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Wiesława Machalica
Wysłany przez admin dnia 22-11-2007 (7609 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Wiesława Machalica
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1974 rok; Nr 2832
  • nazwa uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko): Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub”- dyrektor
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  - treningi i warsztaty psychologiczne dla dorosłych - rozwój umiejętności psychospołecznych, oraz kompetencji osobistych.
  -szkolenia, psychoedukacja – dla dorosłych z różnych grup zawodowych.
  - socjoterapia ,
  -zarządzanie zespołem
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1976
  - oddział: od roku 1992 –Poznań (wcześniej –Szczecin)
  - pełnione funkcje: członek Zarządu Oddziału w 3 kadencjach, aktualnie (od 2006 )zastępca Przewodniczącego Oddziału.
  - obszary działalności: Członek Komitetu Organizacyjnego 33 Zjazdu PTP w 2008 w Poznaniu
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  1. Przewodnicząca Komisji ds rekomendacji placówek
  2. Członek Zarządu Sekcji Treningu Grupowego
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  -----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  1. Rekomendacja : trener II stopnia rekomendowany przez PTP ( 1994),
  2. Certyfikat : terapeuta-praktyk NLP – The American Society of NLP Bandler & Associates(1994)
  3. specjalizacja w zakresie pomocy społecznej (2001)
  4. ekspert wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy ( wpis na listę ekspertów dokonany przez Ministra Edukacji Narodowej – od roku 2001)
  5. nauczyciel dyplomowany ( od 2001)
 8. Kontakt e-mail:
  wiema2@wp.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Waldemar Budziński
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (6501 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Waldemar Budziński
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1980 r / WF-535
  • nazwa uczelni: Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie
  • stopień naukowy: doktor
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Kierownik Samodzielnej Pracowni Psychologii i Medycyny,
   Akademia Medyczna w Gdańsku

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Mirosława Januszkiewicz
Wysłany przez admin dnia 17-05-2010 (5401 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Mirosława JanuszkiewiczImię i nazwisko:
  Mirosława Januszkiewicz
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: dyplom nr 5137
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Wrocławski,
   Wydział Filozoficzno- Historyczny
  • stopień naukowy: mgr psychologii
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii "Plus",
   praktyka prywatna
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychoterapia, szkolenia z zakresu umiejętności psychologicznych, szkolenia socjoterapeutów, interwencja kryzysowa, treningi
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1989
  - oddział: Wrocław
  - pełnione funkcje: członek Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2001-2004
  członek zarządu Oddziału Wrocławskiego przez 2 kadencje

  - obszary działalności: sekcja trenerska
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  ----
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  ----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Trener II st. PTP
 8. Kontakt e-mail: m.januszkiewicz@yahoo.com
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (18936 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Małgorzata Toeplitz-Winiewska
 2. Krótki życiorys:
  •  rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1969 nr 26950062/69
  • nazwa uczelni: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Warszawski
  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych
  • miejsce pracy:
   Zarząd Główny PTP

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Marzenna Kucińska
Wysłany przez admin dnia 14-11-2007 (6035 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Marzenna Kucinska
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1992  nr 1639/123845/92
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski
  • stopień naukowy: mgr
  • miejsce pracy (ew. stanowisko): psycholog, Instytut Psychologii Zdrowia
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychoterapia indywidualna i grupowa, uczenie umiejętności psychologicznych
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1994
  - oddział: warszawski
  - pełnione funkcje: przewodnicząca oddziału od 2002 -2008; sędzia i sekretarz sądu koleżeńskiego I Instancji 2001-2007; skarbnik ZG PTP 2007
  - obszary działalności: prowadzenie szkoleń
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Skarbnik, projekt MiM
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Trener PTP, psychoterapeuta PTTPB nr 25
 8. Kontakt e-mail:
  marzennakucinska@wp.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Maja Szpakiewicz
Wysłany przez admin dnia 20-05-2013 (2989 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Maja SzpakiewiczImię i nazwisko:
  Maja Szpakiewicz
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1993
  • nazwa uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Centrum Psychoterapii Tredo w Warszawie
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychoterapia w nurcie ericksonowskimi
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1996
  - oddział: Warszawa
  - pełnione funkcje: członek Prezydium Zarządu Głównego (od 2009)
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Certyfikacja psychoterapeutyczna
 6. Kontakt e-mail: maja.szpakiewicz@wp.pl

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Krystyna Teresa Panas
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (13040 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Krystyna Teresa Panas
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1973 - 1190
  • nazwa uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych
  • miejsce pracy: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Justyna Macur
Wysłany przez admin dnia 04-05-2010 (3705 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Justyna MacurImię i nazwisko:
  Justyna Macur
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 2005
   W-II/5384/4896/05
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Wrocławski
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Palcówka Poradni Psychologicznej w Zielonej Górze
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  psychologia sportu i edukacji
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: od 2008
  - oddział: od 2009 sekretarz w oddziale zielonogórskim
  - pełnione funkcje: od 2009 członek Zarządu Głównego PTP
  - obszary działalności: ---
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  standardy usług psychologicznych - standardy pracy w oświacie i sporcie
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  członkini Polskiego Towarzystwa Psychologii Sportu,
  uczestniczka Szkolenia Ustawicznego dla Psychologów Sekcji Psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  socjoterapeutka, doradca zawodowy, instruktor aerobiku
 8. Kontakt e-mail:
  jmacur@op.pl
  www. gpsport.republika.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Jerzy Mellibruda
Wysłany przez admin dnia 14-12-2007 (11112 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Jerzy Mellibruda
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1969
  • nazwa uczelni: UNIWESYTET JAGIELLOŃSKI
  • stopień naukowy: dr hab. prof. SWPS
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   1. kierownik katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS
   2. dyrektor Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS
   3. dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Prowadzenie indywidualnej i grupowej psychoterapii, szkolenie psychoterapeutów, nauczanie psychologii klinicznej, badanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, analiza doświadczeń traumatycznych i destrukcyjnych relacji w rodzinie, analiza krzywdy osobistej i wybaczania, psychologia i terapia uzależnienia, prowadzenie treningu psychologicznego, opracowywanie i weryfikacja koncepcji i metod psychoterapii, psychologia zdrowia, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1980
  - oddział: Warszawski
  - pełnione funkcje: sekretarz ZG, przewodniczący ZG PTP (3 kadencje),  wiceprzewodniczący ZG PTP, członek Prezydium ZG PTP
  - obszary działalności:
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  -----
 6. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  - Specjalista II stopnia psychologii klinicznej
  - Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
  - Europejski certyfikat Psychoterapeuty EAPP
  - Licencjonowany trener i superwizora treningu PTP
 7. Kontakt e-mail:
  jurekm@onet.pl
 8. Dodatkowe informacje:
  -----
 9. Wybrane publikacje:
  • Poszukiwanie samego siebie, (2000). Warszawa
  • JA-TY-MY psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, (2001), Warszawa
  • Terapia Gestalt. (1976) w; Materiały do nauczania psychologii. Seria IV.tom 5.PWN.
  • Zastosowanie treningu interpersonalnego w procesie szkolenia psychologów.,(1978), w; Terapia grupowa w psychiatrii. II wyd. red. Wardaszko.  PZWL.
  • Psychoterapia i rozwój osobowości u osób w wieku od 16 do 30 r.ż. (1978), w; Terapia grupowa w psychiatrii. II wyd. red. Wardaszko.  PZWL.
  • Teoria i praktyka terapii Gestalt. (1978), w; Terapia grupowa w psychiatrii. II wyd. red. Wardaszko.  PZWL.
  • Możliwości rozwoju osobistego, (1987) Warszawa. PTP.
  • Pułapka nie wybaczonej krzywdy, (1995) , Warszawa.
  • Ludzie z problemami alkoholowymi, Warszawa.(1996). Warszawa. CRSS.
  • Tajemnice ETOH.(1993). Warszawa
  • Psychologiczna problematyka uzależnień od alkoholu i narkotyków. W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki, t.3, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.(2000)
  • Wybrane problemy patologii życia rodzinnego. W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki, t.3, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.  (2000).
  • Ludzie pomagający ludziom z problemami alkoholowymi – diagnozy i pierwsze próby zmian. Warszawa. 1999. Zeszyty Naukowe IPZ.
  • Psychologiczna analiza funkcjonowania alkoholików i członków ich rodzin. Warszawa. 1999. Zeszyty Naukowe IPZ.
  • Integracyjna Psychoterapia Uzależnienia – teoria i praktyka Warszawa.(2006) –(wspólnie z Z.Sobolewską-Mellibruda ).

 

 

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Jacek Jakubowski
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (10980 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Jacek Jakubowski
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1979 r
  • nazwa uczelni: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Grupa TROP
   Stowarzyszenie Trenerów i Animatorów SIEĆ
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Szkolenia w biznesie, oświacie; programy aktywizacji młodzieży; programy wsparcia dla organizacji pozarządowych; profilaktyka uzależnień; szkolenie trenerów, socjoterapeutów, animatorów zmiany społecznej.
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: ok. 1984 r.
  - oddział: warszawski
  - pełnione funkcje: wiceprzewodniczący PTP (trzy kadencje), członek ZG PTP, przewodniczący Rady Trenerów PTP
  - obszary działalności: Rada Trenerów PTP
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  prowadzenie Listy Trenerów PTP
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  Prezes Powszechnej Akademii Młodzieży, superwizor Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, członek Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych (polski klub Ashoka), zastępca przewodniczącego Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Superwizor LT PTP
 8. Kontakt e-mail:
  jac.jakubowski@grupatrop.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Iwona Kozłowska-Piwowarczyk
Wysłany przez admin dnia 22-11-2007 (7242 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Iwona Kozłowska-Piwowarczyk
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1980 IPs/I/387/80
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński
  • stopień naukowy: mgr psychologii
  • miejsce pracy (ew. stanowisko): Ośrodek Psychoterapii Systemowej (dyrektor)
  • Krakowski Ośrodek Terapii
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  psychoterapia dorosłych i młodzieży, systemowa terapia rodzin, szkolenia z zakresu psychoterapii
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1998
  - oddział: Krakowski Odział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  - pełnione funkcje: członek Głównej Komisji Rewizyjnej kadencji 2004-2007
  - obszary działalności:
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  członek Zarządu, sprawy psychoterapii i psychologii klinicznej
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  certyfikat psychoterapeuty PTP , certyfikat superwizora psychoterapii PTP, rekomendacja II stopnia trenera PTP, certyfikat psychoterapeuty The European Association for Psychotherapy specjalizacja w strukturach oświatowych: pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży (I stopień)
 8. Kontakt e-mail:
  iwpiwowa@poczta.onet.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  program prowadzonych szkoleń i publikacje z zakresu psychoterapii dostępne na stronie internetowej http://ops-krakow.com

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Iga Mańk-Kowalska
Wysłany przez admin dnia 27-05-2010 (3436 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Iga Mańk-KowalskaImię i nazwisko:
  Iga Mańk-Kowalska
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1980,
   nr dyplomu psychologa - 825/84015/80
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Pro Humanum. Pracownia Psychologiczna Iga Mańk-Kowalska
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Prywatna praktyka w zakresie psychologii klinicznej
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia:1985
  - oddział: Warszawski Oddział Terenowy
  - pełnione funkcje: ----
  - obszary działalności: ----
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Współpraca z Krajowym Konsultantem w zakresie Psychologii Klinicznej Pomoc w prowadzeniu Polskiego Rejestru Psychologów Klinicznych (ewidencja komputerowa)
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  ----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Pierwszy Stopień Specjalizacji w zakresie Psychologii Klinicznej
 8. Kontakt e-mail:
  pracownia@prohumanum.pl
  igamank@wp.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Hanna Janowicz
Wysłany przez admin dnia 05-05-2010 (5046 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Hanna JanowiczImię i nazwisko:
  Hanna Janowicz
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1981/ nr 1118
  • nazwa uczelni: UAM w Poznaniu
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Szpital Wojewódzki w Poznaniu (starszy asystent, specjalista psychologii klinicznej);
   Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  - psychologia chorego somatycznie - praca z pacjentami w oddziałach szpitalnych,
  - prowadzenie staży dla osób specjalizujących się w psychologii klinicznej;
  - praca z seniorami w DPS-ie,
  - okresowo dydaktyka.
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia:od 1979(czł. nadzwyczajny), od 1980 - członek zwyczajny
  - oddział: w Poznaniu
  - pełnione funkcje: członek Zarządu Oddziału ,
  obecnie 3-cia kadencja skarbnik Oddziału w Poznaniu,
  2-ga kadencja członek ZG PTP

  - obszary działalności: ----
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  W ubiegłej kadencji członek Rady Rekomendacyjnej PTP ds. afiliowania prywatnych placówek prowadzących usługi psychologiczne
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  ----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Specjalizacja II stopnia z psychologii klinicznej
 8. Kontakt e-mail:
  hjanowicz@gmail.com
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Ewa Staroń
Wysłany przez admin dnia 22-11-2007 (5766 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Ewa Staroń
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1987 IB/I/1027/87
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński
  • stopień naukowy: Mgr
  • miejsce pracy (ew. stanowisko): Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Świętokrzyskim  Centrum Psychiatrii Kielce ul. Jagiellońska 72
 3. Główne obszary działalności zawodowej: Psychologia kliniczna. Praca z osobami uzależnionymi oraz dorosłymi członkami rodzin – terapia indywidualna i grupowa, diagnoza psychologiczna, interwencje kryzysowe
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1987
  - oddział: Kielce
  - pełnione funkcje: Zastępca Przewodniczącej Oddziału
  - obszary działalności: pomoc w kierowaniu oddziałem, organizacja szkoleń, kontakty i współpraca z samorządem terytorialnym, Urzędem  Miasta oraz organizacjami pozarządowymi, praca na rzecz wdrażania Ustawy o Zawodzie Psychologa
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Utworzenie i obsługa listy psychologów pomagających psychologom, pomoc w organizacji Regionalnych Izb Psychologicznych
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  -----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Specjalista Psycholog Kliniczny, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
 8. Kontakt e-mail:
  ewa.ala@interia.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Ewa Leszczyńska
Wysłany przez admin dnia 16-05-2010 (5357 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Ewa LeszczyńskaImię i nazwisko:
  Ewa Leszczyńska
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1984 r., nr dyplomu I PS/I/701/84
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   MOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy w Zielonej Górze, ul. Witebska 2, kierownik
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  pomoc osobom chorym psychicznie i ich rodzinom
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia:1985 r.
  - oddział: Zielonogórski Oddział PTP
  - pełnione funkcje: przewodnicząca, druga kadencja
  - obszary działalności: ----
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  ----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  pierwszy stopień specjalizacji z psychologii klinicznej
 8. Kontakt e-mail: ewajanina@tlen.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Daniel Dzida
Wysłany przez admin dnia 28-04-2010 (3933 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Daniel DzidaImię i nazwisko:
  Daniel Dzida
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 2009r., Nr dyplomu 1023920
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński
   (Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii)
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
   doktorant/wykładowca
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami oraz prowadzenie badań naukowych.
  Zainteresowania naukowe:
  - psychologia emocji i motywacji
  - psychologia kliniczna, psychologia zdrowia i psychoterapia
  - psychologia edukacji i psychologia Internetu
  - etyka zawodu psychologa
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: od 06.2008
  - oddział: Krakowski
  - pełnione funkcje:
  - członek Zarządu Głównego PTP w kadencji 2010-2012
  - członek Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP, Przewodniczący Koła Młodych Psychologów przy OK PTP, administrator strony internetowej OK PTP i KMP (od 10.2009)
  - zastępca Przewodniczącej Koła Młodych Psychologów przy OK PTP, administrator strony internetowej OK PTP i KMP (od 02.2009 do 09.2009)

  - obszary działalności:
  Członek Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP (od 03.2010)
  Członek Koła Młodych Psychologów przy Oddziale Krakowskim PTP (od 06.2008)
  Organizowanie konferencji, warsztatów i szkoleń mających na celu wspieranie rozwoju zawodowego psychologów.
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Kontakty z mediami - ustalenie listy komentatorów w różnych specjalnościach we współpracy z oddziałami,
  Projekt modernizacji witryny internetowej PTP
  Usprawnienie systemu komunikacji w obrębie PTP
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  ----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Specjalizacja z psychologii zdrowia (w ramach studiów magisterskich, wkładka do dyplomu) Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny (Studium Pedagogiczne UJ)
 8. Kontakt e-mail:
  daniel.dzida@ptp.krakow.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Bogumiła Witkowska
Wysłany przez admin dnia 28-04-2010 (6389 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Bogumiła WitkowskaImię i nazwisko:
  Bogumiła Witkowska
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1993 nr 1729
  • nazwa uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach (adiunkt)
   oraz Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Obszary zainteresowań naukowych: osobowościowe uwarunkowania postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi; stygmatyzacja osób ze zdiagnozowaną psychozą; jakość życia osób z rozpoznaniem psychozy; podmiotowe i środowiskowe zasoby w procesie zdrowienia osób hospitalizowanych z powodu psychoz schizofrenicznych;
  Obszary działalności praktycznej: pomoc psychologiczna i psychoterapia indywidualna osób dorosłych, diagnoza psychologiczna
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia:1996
  - oddział: Kielce
  - pełnione funkcje: członek Zarządu Głównego (od 2009)
  - obszary działalności: sekcje, placówki, itp.
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  ---
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Specjalizacja II stopnia z psychologii klinicznej
 8. Kontakt e-mail:
  bogumilawitkowska@wp.pl
 9. Wybrane publikacje:

Witkowska B. (1998). Aktualizacja siebie a obraz siebie u osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. W: P. Francuz, P.Oleś, W. Otrębski (red.) Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 353-365. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL

Witkowska B. (2001). Osobowościowe uwarunkowania postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Przegląd Psychologiczny, 44, 2, 239 – 254

Sękowski A., Witkowska B. (2002). W kierunku typologii uwarunkowań postaw wobec osób niepełnosprawnych. Roczniki Psychologiczne, 5, 129 – 144

Sękowski A., Witkowska B. (2004). Psychologiczna analiza postaw pracowników domów pomocy społecznej wobec mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi. Roczniki Psychologiczne, 7, 1, 57 – 75

Witkowska B. (2005). Osobowościowe uwarunkowania postaw pracowników domów pomocy społecznej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Witkowska B. (2007). Pozytywne postawy społeczne warunkiem skutecznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W: J. Rottermund (red.) Wielowymiarowość procesu rehabilitacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”,T.2, 29-36

Witkowska B. (2007). Stereotypy i uprzedzenia w stosunku do osób psychicznie chorych. W: T. Żółkowska (red.) Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Konteksty pedagogiki specjalnej. Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, T.2, 627-632

Witkowska B. (2007). “Stereotypes and Prejudices Towards Mentally Ill”, http://www.monografie.pl/witkowska.pdf

Witkowska B. (2008). Jakość życia u osób z rozpoznaniem depresji. W: T. Żółkowska, M. Wlazło (red.) Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Szczecin: ZAPOL. T.3, 551-558

Witkowska B. (2008). Quality of life of people suffering from depression. In: Special pedagogy within theoretical and practical dimension. T. Żółkowska, M. Wlazło (ed.) Szczecin: ZAPOL, 259-265

Witkowska B. (2008). Czynniki osobowościowe a postawy wobec osób psychicznie chorych W: W. Pilecka, K. Bidziński, M. Pietrzkiewicz (red.) O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 631-636

Witkowska B. (2009). Dziecko z niepełnosprawnością wobec zadań rozwojowych wczesnego dzieciństwa. W: W. Pilecka, M. Rutkowski (red.) Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości. Psychopedagogiczne podstawy edukacji, rewalidacji i terapii trudności w uczeniu się. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 261-275

Witkowska B. (2009). Dziecko z niepełnosprawnością wobec zadań rozwojowych średniego dzieciństwa. W: W. Pilecka, M. Rutkowski (red.) Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości. Psychopedagogiczne podstawy edukacji, rewalidacji i terapii trudności w uczeniu się. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 317-336

Witkowska B. (2009). Percepcja jakości własnego życia u osób ze zdiagnozowaną schizofrenią lub depresją. W: K. Janowski, A. Cudo (red.) Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne. Lublin: Wydawnictwo Drukarnia Best Print, T.2, 259-270

Witkowska B. (2009). Przywiązanie jako podstawa prawidłowego rozwoju. W: W. Pilecka, M. Rutkowski (red.) Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości. Psychopedagogiczne podstawy edukacji, rewalidacji i terapii trudności w uczeniu się. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 246-260

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Beata Trojan
Wysłany przez admin dnia 11-05-2010 (4955 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Beata TrojanImię i nazwisko:
  Beata Trojan
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1983 nr dyplomu : IPs/ I//603/83
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Krakowie (psycholog)
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Diagnoza psychologiczna i pomoc psychologiczna, socjoterapia, psychoedukacja
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia:1983
  - oddział: Oddział Krakowski
  - pełnione funkcje:
  od 5 kadencji (tj. od 1998 r. do chwili obecnej) członek Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP, a w kadencji 2004 - 2006 wiceprzewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTP
  członek Zarządu Głównego PTP w kadencjach 2001 - 2003 i 2004 - 2006
  członek I Instancji Sądu Koleżeńskiego PTP w kadencji 2007 - 2009 i w obecnej kadencji wiceprzewodnicząca I Instancji Sądu Koleżeńskiego PTP
  członek Polskiej Rady Psychologów przy ZG PTP (przedstawiciel OK. PTP od grudnia 2009 r.)

  - obszary działalności:
  psychologia i psychologowie w resorcie Edukacji,
  organizowanie konferencji PTP dla psychologów zatrudnionych w oświacie w woj. małopolskim
  zadania związane z pracami nad Ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz organizacją tego samorządu
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  ----
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  ----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  - Certyfikat konsultanta w zakresie psychologii klinicznej dziecka (problemy kliniczno - edukacyjne) wydany przez Sekcję Psychologii Klinicznej Dziecka PTP (nr certyfikatu 35 , rok uzyskania certyfikatu : 2003)
  - Ekspert wpisany na listę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla psychologów ubiegających się o awans zawodowy w oświacie (Nr w rejestrze MEN :4598 Eks, rok wpisu : 2001)
  - Kwalifikacje w zakresie socjoterapii (Studia Podyplomowe z socjoterapii - Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Katedra Psychologii - 2000)
  - Drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie poradnictwa i opieki psychologicznej (Nr dyplomu 20/ II / 1993)
 8. Kontakt e-mail: beata.trojan@gmail.com
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Beata Basińska
Wysłany przez admin dnia 14-11-2007 (4167 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Beata Basińska
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1991
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański
  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych
  • miejsce pracy (ew. stanowisko): adiunkt w Zakładzie Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Stres zawodowy i jego konsekwencje, psychologia pracy, ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 2002
  - oddział: Gdański
  - pełnione funkcje: wiceprzewodnicząca oddziału (2006-), skarbnik oddziału (2003-06), Sąd Koleżeński I Instancji (2004-06)
  - obszary działalności: sekcja psychologii zdrowia
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  opracowanie i wdrożenie integracyjnego systemu informacji i komunikacji
 6. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Psycholog kliniczny I stopnia (GD 34)
 7. Kontakt e-mail:
  bbas@pg.gda.pl
 8. Dodatkowe informacje:
  www.pg.gda.pl/~bbas

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Anna Turczyńska
Wysłany przez admin dnia 22-11-2007 (6186 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Anna Turczyńska
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1973rok, W III-797/72/73
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński
  • stopień naukowy: magister psychologii
  • miejsce pracy (ew. stanowisko): prywatna działalność zawodowa
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych, superwizja pracy terapeutycznej psychologów i terapeutów przygotowujących się do certyfikatu, prowadzenie zajęć dotyczących etyki zawodowej
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: lata 80-te
  - oddział: Krakowski
  - pełnione funkcje: skarbnik od 1994 do 2000 i od 2000 do 2006 przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTP oraz zastępca przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego PTP I Instancji (dwie kadencje), obecnie członek Zarządu Oddziału oraz zastępca przewodniczącego Zarządu Głównego PTP
  - obszary działalności: uporządkowanie spraw finansowych i członkowskich po reaktywacji Oddziału, organizacja wraz z członkami Zarządu dwu konferencji naukowych rocznie, praca dotycząca przygotowań do wejścia w życie Ustawy o zawodzie psychologa (informacja, popularyzacja, promocja), działanie na rzecz integracji środowiska zawodowego, praca w Komitecie Organizacyjnym XXXII Zjazdu Naukowego PTP z września 2005
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Prace dotyczące nowelizacji Kodeksu etyczno – zawodowego psychologa oraz zadania bieżącej kadencji
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Sekcja Naukowa Psychoterapii
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Specjalizacja II stopnia z psychologii klinicznej, certyfikat psychoterapeuty i superwizora PTP
 8. Kontakt e-mail:
  turczynska@ptp.krakow.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  Tel. kom.: 505 152 800

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Władze PTP - Anna Jędryczka-Hamera
Wysłany przez admin dnia 06-01-2008 (5831 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Anna Jędryczka-Hamera
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1980/5020  
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Wrocławski
  • stopień naukowy: mgr
  • miejsce pracy: Akademia Muzyczna we Wrocławiu, wykładowca
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychologia kliniczna, zintegrowana psychoterapia psychotyków, psychologia w pomocy społecznej, arteterapia.
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1991
  - oddział: terenowy we Wrocławiu
  - pełnione funkcje: członek zarządu oddziału od 1991r,dyrektor Wrocławskiego Ośrodka Rehabilitacji „ART” w latach 1995-2003,członek Zarządu Głównego od 1995r
  - obszary działalności: psychologia kliniczna, popularyzacja problematyki psychoterapii i rehabilitacji chorych psychicznie, standardy usług psychologicznych, arteterapia, wprowadzanie ustawy o zawodzie psychologa
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  praca nad standardami usług psychologicznych w obszarach psychologii zdrowia psychicznego i pomocy społecznej.
 6. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  II stopień specjalizacji z psychologii klinicznej, dyplomy szkoleń specjalistycznych
 7. Kontakt e-mail:
  psych_ajh@tlen.pl
 8. Dodatkowe informacje:
  Przewodnicząca Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji ”ART” utworzonego jako kontynuacja działań Wrocławskiego Ośrodka Rehabilitacji „ART”, odznaczona odznaką Zasłużony dla PTP i Złotą odznaką Towarzystwa Walki z Kalectwem.

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: Jubileusz 80-lecia Profesora Janusza Reykowskiego
Wysłany przez admin dnia 22-12-2009 (3553 odsłon)
Członkowie PTP

 

 


 

Profesor Janusz Reykowski
Honorowy członek
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
obchodził 80-tą rocznicę urodzin

     Wybitny naukowiec o rozległym, unikalnym dorobku, uczestniczący nieprzerwanie od niemal 60-lat w tworzeniu nowoczesnej polskiej psychologii, przygotowywaniu kadry znanych i cenionych psychologów - badaczy i praktyków ma też swoje ogromne zasługi dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Był przewodniczącym, a także przez wiele lat wiceprzewodniczącym PTP. Działając w Towarzystwie aktywnie inicjował ważne dla środowiska przedsięwzięcia, a obecnie zawsze możemy korzystać z życzliwej rady, wnikliwej i trafnej refleksji a także wsparcia tych działań, które pozwalają rozwijać psychologię i dbać o psychologów.

Wiele dalszych sukcesów, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności
Dziękujemy za lata współpracy i zaangażowania.

Wszystkiego najlepszego Panie Profesorze!

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: 2016_11_12 prof. Janusz Reykowski - odnowienie doktoratu
Wysłany przez admin dnia 13-11-2016 (1315 odsłon)
Członkowie PTP

Uroczystość odnowienia doktoratu prof. dra hab. Janusza Reykowskiego

W dniu 7 listopada br. w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim odbyła się podniosła uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr hab. Janusza Reykowskiego, Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i jego przewodniczącego w latach 1979-1982.

  

Przewodnicząca PTP złożyła profesorowi w imieniu Towarzystwa list gratulacyjny oraz wręczyła z okazji jubileuszu piękną wiązankę kwiatów.

Profesor Janusz Reykowski, wybitny psycholog, pionier i znawca psychologii politycznej, jest osobą wielce zasłużoną dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Z okazji uroczystości odnowienia doktoratu, nasze środowisko składa Mu najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć naukowych, a także życzenia zdrowia i zadowolenia w życiu osobistym.

(Czytaj więcej... | )

Członkowie PTP: 2016_11_12 Nagroda dla prof. Jerzego Melibrudy
Wysłany przez admin dnia 13-11-2016 (1101 odsłon)
Członkowie PTP

Nagroda Teofrast Superstar dla profesora Jerzego Mellibrudy

Nagrodę specjalną Teofrast Superstar, przyznaną po raz drugi w tegorocznej edycji nagród redaktora naczelnego pisma „Charaktery”, otrzymał dr hab. Jerzy Mellibruda, dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nagrodę przyznano za dokonanie rewolucyjnego przełomu w rozumieniu i leczeniu choroby alkoholowej w Polce.

  

Profesorowi Jerzemu Mellibrudzie, wielce zasłużonemu dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletniemu przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu Towarzystwa, składamy serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów naukowych, a także życzenia zdrowia i zadowolenia w życiu osobistym.

(Czytaj więcej... | )