Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Pożegnania: Zbigniew Zaleski
Wysłany przez admin dnia 06-09-2019 (450 odsłon)
Pożegnania


Notatka:

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: Profesor Adam Frączek
Wysłany przez admin dnia 21-10-2020 (88 odsłon)
Pożegnania

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab.
Adama Frączka


wieloletniego członka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
odznaczonego za działalność na rzecz naszego stowarzyszenia
Odznaką "Za zasługi dla PTP".

Żegnamy wybitnego psychologa społecznego,
specjalizującego się w problematyce agresji,
psychopatologii i zaburzeń socjalizacji młodzieży;
w swojej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
łączył podejście psychologiczne, społeczne i pedagogiczne.

Profesor był Osobą ważną dla środowiska psychologów
i dla naszego stowarzyszenia, działaczem organizacji pozarządowych
i międzynarodowych, wieloletnim nauczycielem akademickim
w polskich i zagranicznych uczelniach.

Żegnamy Człowieka o niezwykłej osobowości,
o wielkiej inteligencji i kulturze, ciepłego i ujmującego.

Rodzinie

składamy wyrazy współczucia.

Przewodnicząca i Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego


Adam Frączek

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: Anna Ciupa 1941 - 2021
Wysłany przez admin dnia 08-04-2021 (36 odsłon)
Pożegnania
Ania Ciupa 1941 - 2021

Trudno pogodzić się z tym, że Ani Ciupy nie ma już wśród nas. Ania była Osobą bardzo ważną dla rzeszy psychologów, dla mnie osobiście, dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zaangażowana od pół wieku w społeczną działalność naszego stowarzyszenia, przez 30 lat kierowała Ośrodkiem Badań i Usług Psychologicznych PTP tworząc z tej placówki wizytówkę Towarzystwa, a przede wszystkim miejsce przygotowania psychologów do trudnej pracy diagnostycznej i interwencyjnej. Liczne prace, które Ania inspirowała i przez lata prowadziła znalazły swoje odbicie w praktyce profesjonalnej, dzięki Jej wnikliwemu i otwartemu umysłowi, niestrudzonemu zaangażowaniu i umiejętności współpracy.

Pracowała nad standardami orzeczniczymi w psychologii, projektami edukacyjnymi dla psychologów, programami szkoleń dla terapeutów uzależnień, programami oddziaływań w środowisku dzieci i młodzieży i wieloma innymi. Nie sposób też przecenić roli i aktywności Ani w starania o uregulowanie prawnego statusu psychologa. Dobrze zorientowana w aktualnej sytuacji prawnej, gotowa na każdą prośbę uczestniczyć w pracach różnych gremiów parlamentarnych, by walczyć o pełne wdrożenie ustawy zawodowej. 

Trzy lata temu Ania wycofała się z kierowania Ośrodkiem Badań i Usług Psychologicznych, można było jednak liczyć na Jej uwagi czy przemyślenia w sprawach trudnych, gotowa doradzić, wskazać możliwe rozwiązania. Nawet ciężka choroba nie przerwała gotowości Ani do pomocy. Swoje mądre uwagi, szczególnie wątpliwości, przekazywała z niezwykłym taktem i delikatnością, trudno było nie liczyć się z nimi.

Anię interesowali ludzie i ich problemy, była więc gotowa wykorzystywać swoją wiedzę merytoryczną i kompetencje do pomocy psychologicznej osobom najsłabszym, dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi, osobom wykluczonym społecznie. W kontaktach zawodowych i prywatnych cechowała Ją niezwykła wrażliwość, delikatność i szacunek dla każdego człowieka. Każdy rozmówca czuł się ważny i doceniony, nawet, jeśli się z nim nie zgadzała.

Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w 2018 roku uznało zasługi Ani przyznając Jej tytuł Honorowej Członkini Towarzystwa, który nie w pełni wyraża jak wiele stowarzyszenie i całe środowisko psychologów zawdzięcza tej Mądrej, Skromnej, Ciepłej Osobie. 

Ania przez wiele lat wspierała mnie w moich działaniach na rzecz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Była jedyną osobą, do której mogłam się zwrócić z każdą sprawą zawodową, ale też i po radę w sprawach prywatnych, ponieważ wspólna przez dziesięciolecia praca przerodziła się w przyjaźń. Tym trudniej uświadomić sobie, że nie będzie już można chwycić za telefon…  

Żegnaj Aniu, będę tęsknić za Tobą
Małgorzata Toeplitz-Winiewska


(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: Andrzej Majewski
Wysłany przez admin dnia 22-08-2019 (439 odsłon)
Pożegnania

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2020 Tadeusz Gałkowski
Wysłany przez admin dnia 13-04-2021 (11 odsłon)
Pożegnania

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab.
Tadeusza Gałkowskiego

wieloletniego członka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

wybitnego specjalisty w dziedzinie psychologii rehabilitacyjnej,
który znaczącą część swego dorobku naukowego
poświęcił problemowi autyzmu
i osobom z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową.
Żegnamy Osobę ważną dla środowiska psychologów
i dla naszego stowarzyszenia,
działacza organizacji pozarządowych i międzynarodowych,
długoletniego nauczyciela akademickiego.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Przewodnicząca i Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego


Autor zdjęcia: Leszek Zych / Polityka

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2020 Jerzy Mellibruda
Wysłany przez admin dnia 13-04-2021 (15 odsłon)
Pożegnania
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 4 września 2020 r. zmarł
były wieloletni przewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Dr hab. prof. nadzw.
Jerzy Mellibruda


twórca i dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP,
odznaczony za długoletnią działalność na rzecz naszego stowarzyszenia
i pełnienie w nim przez dziesięciolecia wielu ważnych funkcji Odznaką
„Za zasługi dla PTP”. W uznaniu zasług dla polskiej psychologii odznaczony medalem PTP „Za zasługi dla polskiej psychologii”.
Żegnamy wybitnego przedstawiciela polskiej i światowej psychologii, Nowatora i Autorytet w dziedzinach psychoterapii i treningu psychologicznego.
Profesor był Osobą ważną dla środowiska psychologów i dla naszego stowarzyszenia, przez wiele lat reprezentował Polskę w organizacjach międzynarodowych. Przez kilkadziesiąt lat kształcił nowe pokolenia psychologów, psychoterapeutów i trenerów.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne, polska psychologia i psychoterapia
poniosły wielką stratę.
Z ogromnym żalem żegnamy Profesora, Mentora, Kolegę, Przyjaciela.

Naszej Koleżance Zofii Sobolowskiej-Mellibruda i Rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Przewodnicząca i Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy z PTP Jurek Mellibruda nie żyje. Trudno uwierzyć, a tym bardziej pogodzić się z odejściem Osoby tak aktywnej, pełnej pasji, pomysłów i stale działającej mimo ciężkiej choroby. Nikt nie zrobił tak wiele jak Jurek  dla środowiska polskich psychologów i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zaczął kierować Towarzystwem w trudnych latach 80-tych ubiegłego wieku, w stanie wojennym i okresie zawieszenia działalności stowarzyszeń. To niespożyta energia i zapał Jurka pozwoliły zmienić i rozszerzyć zakres działalności Towarzystwa, które stało się miejscem profesjonalnego wsparcia dla praktyki psychologicznej, miejscem doskonalenia specyficznych umiejętności i kompetencji zawodowych. Jurek inspirował swoimi pomysłami wielu psychologów, więc szybko rozwijające się w Towarzystwie placówki usługowe, szkoleniowe, wydawnicze i badawcze znalazły odpowiedzialnych i sprawnych liderów. To właśnie wtedy i dzięki Jurkowi Towarzystwo stało się wspólnotą psychologów, w której dobrze się czuli zarówno badacze, jak i praktycy. Zyskało też prestiż społeczny.
On sam poświecił się tworzeniu programów innowacyjnych „ Ludzie pomagający ludziom z problemami alkoholowymi”, które stały się początkiem Instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP w 1988 roku, obecnie Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Z końcem 1991 roku przestał pełnić funkcję przewodniczącego PTP, ale w następnych latach pozostawał we władzach stowarzyszenia.
Z Jurkiem spotkaliśmy się w latach 80-tych pracując  w katedrze Psychologii Klinicznej ówczesnego Instytutu, dziś Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zachęcił mnie do pracy w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, zostałam wybrana do władz PTP. Przejmując po Nim przewodniczenie Towarzystwu zawsze mogłam liczyć na Jego pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów. Dzięki Jego wsparciu zdecydowałam się wtedy podjąć tę trudną i odpowiedzialną funkcję i wiele przez lata się od Niego nauczyłam. Nie unikał okazji do dyskusji, a często nawet ostrych sporów, gdy mieliśmy różne poglądy. Starał się bardzo dokładnie i szczegółowo przedstawić swój punkt widzenia. Rzadko można było  Go przekonać do zmiany stanowiska, ale nie potrafił się gniewać, gdy podtrzymywało się swoje poglądy.
Jurek Mellibruda przez ponad 40 lat był dla mnie niezwykle ważną osobą i nawet jeśli nie spotykaliśmy się tygodniami wiedziałam, że mogę zawsze zatelefonować i skorzystać z Jego pomocy, życzliwości, wiedzy profesjonalnej i doświadczenia.
 
Żegnaj Jurku, nie da się Ciebie zapomnieć.
 
Małgorzata Toeplitz-Winiewska

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2020 Jan Strelau
Wysłany przez admin dnia 13-04-2021 (12 odsłon)
Pożegnania

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab.
Jana Strelaua


Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
odznaczonego za długoletnią działalność na rzecz naszego stowarzyszenia
Odznaką „Za zasługi dla PTP”.
W uznaniu zasług dla polskiej psychologii odznaczony
medalem PTP „Za zasługi dla polskiej psychologii”.
Żegnamy wybitnego przedstawiciela polskiej i światowej psychologii,
Autorytet w dziedzinach badań nad temperamentem,
różnicami indywidualnymi i genetyką zachowań.
Profesor był Osobą ważną dla środowiska psychologów i dla naszego stowarzyszenia, przez wiele lat reprezentował Polskę w organizacjach międzynarodowych.
Był laureatem wielu nagród krajowych, w tym Nagrody Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej, tzw. „Polskiego Nobla” oraz laureatem wielu nagród
i wyróżnień zagranicznych. Przez kilkadziesiąt lat kształcił nowe pokolenia psychologów, był autorem wielokrotnie nagradzanych podręczników
akademickich i prac naukowych.
Polskie Towarzystwo Psychologiczne, polska psychologia i polska nauka
poniosły wielką stratę.

Żegnamy Profesora, Mistrza, Kolegę, Przyjaciela.

Rodzinie

składamy wyrazy głębokiego współczucia.  

Przewodnicząca i Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Autor zdjęcia: Leszek Zych / Polityka

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2019 Stanisław Siwek
Wysłany przez admin dnia 03-02-2019 (579 odsłon)
Pożegnania

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2019 Maria Lehman
Wysłany przez admin dnia 02-04-2019 (490 odsłon)
Pożegnania

1941 - 2019

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2019 Jolanta Zawora
Wysłany przez admin dnia 19-02-2019 (601 odsłon)
Pożegnania

Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy naszą długoletnią Koleżankę

Jolantę Zaworę

Zasłużoną dla PTP członkinię oddziału w Lublinie, przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego przez dwie kadencje, specjalistkę psychologa klinicznego. Osobę gotową zawsze nieść pomoc pacjentom i troszczyć się o młodych psychologów.
Jola była zawsze niezwykle pogodną, życzliwą ludziom, serdeczną Koleżanką dającą wsparcie w trudnych chwilach.
Trudno zapomnieć nasze ostatnie spotkanie w grudniu ubiegłego roku.
Ponieśliśmy wielką stratę, braku Joli nie sposób zastąpić.

Przewodnicząca i Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2018 Wojciech Sroka
Wysłany przez admin dnia 05-06-2018 (1526 odsłon)
Pożegnania

Wojciech Sroka 1978 – 2018

        Z wielkim żalem żegnamy zmarłego w maju certyfikowanego psychoterapeutę Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychologa, seksuologa klinicznego, członka Oddziału PTP w Rzeszowie.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskał certyfikat seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Absolwent Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uzyskał certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W ramach praktyki zajmował się psychoterapią zaburzeń osobowości i terapią zaburzeń seksualnych osób dorosłych i młodzieży. Praktykę prowadził pod stałym nadzorem superwizyjnym indywidualnym i grupowym superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Współautor pierwszego programu terapii sprawców przestępstw seksualnych realizowanego w polskich zakładach karnych. Autor licznych publikacji poświęconych problematyce terapii zaburzeń preferencji seksualnych. Wieloletni współpracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadził warsztaty nt. terapii zaburzeń preferencji seksualnych. Propagator wiedzy z zakresu seksuologii oraz edukator seksualny. Biegły sądowy, opiniował w sprawach karnych. Maratończyk.

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2018 Profesor Henryk Skłodowski
Wysłany przez admin dnia 24-02-2018 (708 odsłon)
Pożegnania

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2017 Wspomnienie o Marianie Ciesielskim
Wysłany przez admin dnia 11-10-2017 (1095 odsłon)
Pożegnania

Doktor Marian Ciesielski nie żyje.

 
 

2 października 2017 roku zmarł dr Marian Ciesielski – współtwórca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na Śląsku. Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć i zasług, o których jeżeli mówił to bardziej przypominało to wspomnienie, coś na marginesie. W latach 1983 – 2005 pod Jego kierunkiem i opieką 211 psychologów złożyło egzamin specjalizacyjny w dziedzinie psychologii klinicznej. W 2015 roku otrzymał list gratulacyjny i podziękowanie od Ministra Zdrowia za wkład i zaangażowanie w kształcenie kadr medycznych. Przez ponad 50 lat z wielkim zaangażowaniem i sercem pracował na rzecz psychologów i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Aktywnie współorganizował trzy zjazdy naukowe PTP w Katowicach, zawsze obecny na Walnych Zebraniach Delegatów PTP. Wielokrotnie nagradzany i doceniany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (m.in. Nagroda im. prof. Bohdana Zawadzkiego II stopnia za całokształt działalności i zasług wniesionych w rozwój i promowanie psychologii klinicznej na terenie Śląska). W ostatnich latach można było spotkać doktora Mariana Ciesielskiego na ciekawych wykładach organizowanych przez Komisję Nauk Psychologicznych przy PAN oddział w Katowicach, której przewodniczył. Chętnie dzielił się swoim niezwykle bogatym doświadczeniem, a jednocześnie był otwarty na to co nowe w psychologii. Zawsze pełen witalności optymizmu, życzliwy i chętny do pomocy, do ostatnich dni żywo zaangażowany w sprawy naszego stowarzyszenia. Będzie nam brakować Jego przemyśleń, działań i sugestii; będzie nam brakować…

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2017 Ryszard Borys
Wysłany przez admin dnia 20-10-2017 (1034 odsłon)
Pożegnania

Pożegnaliśmy naszego Kolegę Ryszarda Borysa 21 października br.

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2017 Marek Krzysztof Jaździkowski
Wysłany przez admin dnia 29-12-2017 (1592 odsłon)
Pożegnania

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2016 Wspomnienie o Jerzym Wojciechowskim
Wysłany przez admin dnia 05-10-2016 (1029 odsłon)
Pożegnania
 

 

29 września, w wieku 66 lat zmarł dr Jerzy M. Wojciechowski, wybitny psycholog, jeden z najbardziej cenionych wykładowców akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego, współtwórca Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce. Był ważną Osobą aktywnie i owocnie współpracującą z Polskim Towarzystwem Psychologicznym. Humanista, człowiek „ Solidarności” wierny swoim ideałom. Doskonały muzyk, miłośnik Mazur, wrażliwy człowiek o wyjątkowej inteligencji emocjonalnej, mistrz dialogu. Będzie nam brakowało jego mądrości, autorytetu i ciepła.

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2016 Wspomnienie o Andrzeju Wiśniewskim
Wysłany przez admin dnia 13-09-2016 (2693 odsłon)
Pożegnania
Andrzej Wiśniewski
1950 - 2016

        25 sierpnia 2016 r. zmarł w Warszawie dr Andrzej Wiśniewski, wybitny psychoterapeuta i nauczyciel psychoterapii, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskich Towarzystw Psychologicznego i Psychiatrycznego, człowiek dobry, mądry, odważny i uczciwy.

        Andrzej Wiśniewski w r. 1974 ukończył psychologię w Warszawie w Akademii Teologii Katolickiej (dziś Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), a w roku 1976 obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim doktorat „Retrospekcyjna analiza kształtowania się poczucia własnej wartości”. Po studiach pracował w podwarszawskim szpitalu w Drewnicy, potem w Warszawie na Ursynowie w ośrodku SYNAPSIS, który w tamtych czasach był nowatorskim miejscem pracy środowiskowej z pacjentami i ich rodzinami.

        Przez ostatnie 20 lat Andrzej był członkiem zespołu Laboratorium Psychoedukacji. Szczególnie ważnym obszarem jego zainteresowania była praca z parami i rodzinami. Zajmował się też szkoleniem psychoterapeutów i superwizją. Zarówno jako psychoterapeuta, jak też jako superwizor był niezwykle ceniony i szanowany. Pacjenci garnęli się do niego, bo wiedzieli, że ich z szacunkiem wysłucha, nie oceni, może pokaże odmienną perspektywę, ale nigdy jej nie narzuci. Był człowiekiem zasad, ale wiedział, że prawd może być wiele, zawsze więc szukał kompromisu. Może dlatego tak dobrze pracował z parami i rodzinami, że tam właśnie ścierają się różne, często pozornie niemożliwe do pogodzenia, punkty widzenia.

        Andrzej Wiśniewski w środowisku psychoterapeutów był niekwestionowanym autorytetem. Powierzano mu ważne zadania. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Był m. in. współautorem, wraz z prof. Bogdanem de Barbaro i Anną Tanalską, Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Psychoterapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także członkiem Zarządu tej ostatniej sekcji.

        Andrzej Wiśniewski był też przewodniczącym zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.

        Był nie tylko charyzmatycznym psychoterapeutą i inspirującym nauczycielem psychoterapii. Na podstawie kilkudziesięciu lat znajomości, a w ostatnich 20 latach bliskiej współpracy w ramach Laboratorium Psychoedukacji, mogę dziś powiedzieć, że Andrzej – wspaniały psychoterapeuta wyrastał wprost z Andrzeja – świetnego człowieka.

        Opublikował wiele artykułów i wywiadów, a także dwie książki-dialogi z Katarzyną Grocholą – „Związki i rozwiązki miłosne” oraz „Gry i zabawy małżeńskie i pozamałżeńskie”.

        Bardzo Go będzie brakowało.

        Zofia Milska-Wrzosińska

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2016 Profesor Andrzej Szmajke
Wysłany przez admin dnia 10-06-2016 (1222 odsłon)
Pożegnania

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2016 Dr Monika Grzesiak-Feldman
Wysłany przez admin dnia 13-10-2016 (1935 odsłon)
Pożegnania

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2015 Wspomnienie o Małgorzacie Żychlińskiej
Wysłany przez admin dnia 06-02-2015 (1988 odsłon)
Pożegnania
1963 - 2015

        Kmdr por. dr Małgorzata Żychlińska wstąpiła do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 1995 r. Była wtedy absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, na którym uzyskała tytuł magistra psychologii. Pracowała jako psycholog na Oddziale Psychiatrycznym 7 Szpitala Marynarki Wojennej SP ZOZ w Gdańsku. W 2005 r. objęła stanowisko Kierownika Pododdziału Psychosomatycznego a od 2009 r. kierowała Oddziałem Zaburzeń Emocjonalnych i Stresu Bojowego tego szpitala.
        Pracując w szpitalu, równocześnie kontynuowała systematyczne kształcenie. W 1993 roku osiągnęła pierwszy stopień specjalizacji z psychologii klinicznej w Klinice Psychiatrii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, a w roku 1995 drugi stopień specjalizacji. Systematycznie kształciła się także w zakresie psychoterapii w formie studium trenerskiego, warsztatów, kursów i studiów podyplomowych. Między innymi, była słuchaczem studiów podyplomowych z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
        Jej dążenia do osiągnięcia najwyższych kompetencji z psychologii klinicznej szły w parze z zainteresowaniami naukowymi. W 2008 r. uzyskała tytuł naukowy doktora nauk medycznych. W 2014 objęła stanowisko adiunkta na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Owocem jej zainteresowań i badań naukowych są publikacje w renomowanych czasopismach.
        Drogę zawodową Małgorzaty Żychlińskiej cechują dociekliwość oraz wysokie standardy i owocne łączenie teorii naukowej z praktyką kliniczną.
        Najistotniejszym jednak aspektem jej drogi zawodowej było to, że swoją pracę definiowała jako misję dla dobra ludzi, szczególnie tych, których życie obarczyło trudami, problemami psychicznymi i cierpieniem. Wstąpiła do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego by wspólnie, razem z koleżankami i kolegami, skuteczniej realizować tę misję.
        Poznaliśmy ją jako osobę przyjacielską, inspirującą i z talentem organizacyjnym. W 2006 roku wybraliśmy ją do Zarządu Oddziału Gdańskiego PTP, w 2009 r. została Sekretarzem Zarządu, a w 2012 - Wiceprzewodniczącą Oddziału Gdańskiego PTP. W 2012 r. dzięki owocnej pracy, została wyróżniona odznaką "Za Zasługi dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego" i wybrana do Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na kadencję 2013 - 2015. To przede wszystkim jej inicjatywa i zaangażowana praca zaowocowała powołaniem Sekcji Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego.
        Leżało jej na sercu kształcenie kadry psychologów klinicznych o najwyższych kompetencjach. Była kierownikiem specjalizacji i prowadziła staże z psychologii klinicznej. Przyjmowała na praktyki studentów i wolontariuszy.
O jej wysokich i kompetencjach i autorytecie świadczy m.in. to, że od 2008 r. była wykładowcą na studiach podyplomowych z psychologii klinicznej realizowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny.
        Nie zapominała o psychologach i psychiatrach Wojska Polskiego. W 2007 r. była głównym organizatorem oraz prelegentem na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla tej grupy zawodowej. Uczestniczyła w wielu zjazdach i sympozjach naukowych, na których prezentowała problematykę psychologii klinicznej, przede wszystkim obciążeń psychicznych marynarzy, stresu bojowego, nerwic i psychoterapii.
Jeszcze kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o powołaniu Sekcji Psychologów Służb Mundurowych.
        Jej marzenia i plany zawodowe były dalekosiężne. Wraz z mężem stworzyli Pomorski Instytut Zdrowia. To w jego siedzibie odbywały się w ostatnich miesiącach zebrania Zarządu Oddziału PTP w Gdańsku, w których - mimo zaawansowanej choroby - uczestniczyła Małgorzata.
        Ostatni raz, w szerokim gronie Towarzystwa, spotkaliśmy się we wrześniu 2014 r. na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Bydgoszczy. Małgorzata Żychlińska była na tym zjeździe organizatorem sympozjum pt.: Wieloaspektowość pracy psychologów w służbach mundurowych.
        Podziwialiśmy Małgosię, jak heroicznie walczyła z chorobą i mimo cierpień i osłabienia, nadal angażowała się w realizację ważnych społecznie celów.
Pozostaje w naszych myślach, wspomnieniach i uczuciach jako najlepszy przyjaciel.
Mimo , że Jej życie było za krótkie pozostawiło nam dobre owoce, którymi zdołała obdzielić wielu.

Waldemar Budziński
Przewodniczący Zarządu Oddziału PTP w Gdańsku

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2015 Prof. Stanisław Rogala
Wysłany przez admin dnia 02-04-2015 (1822 odsłon)
Pożegnania
 
 

        29 marca 2015 r. zmarł w Opolu prof. dr hab. Stanisław Rogala

długoletni, zasłużony członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletni przewodniczący Zarządu Oddziału w Opolu.

        Żegnamy Profesora z wielkim żalem. Był Osobą niezwykle życzliwą i zawsze chętną do pomocy studentom i młodszym kolegom. Był wychowawcą wielu pokoleń psychologów, żywo zaangażowaną w sprawy naszego środowiska.
Zapamiętamy Go, jako prawego, skromnego, życzliwego Człowieka.
Rodzinie składamy wyrazy współczucia.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2015 r. o godzinie 14: 00 na cmentarzu w Opolu.

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Sylwetkę Profesora wspominał Harry Duda w artykule dla czasopisma Uniwersytetu Opolskiego INDEKS, nr 3-4 z kwietnia 2014 r., i za zgoda Autora udostępniamy skan artykułu.

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2014 Wspomnienie o Zofii Stroińskiej
Wysłany przez admin dnia 05-10-2014 (2029 odsłon)
Pożegnania

 

 
Zofia Jadwiga Stroińska

Dnia 14 września 2014 roku zmarła Zofia Jadwiga Stroińska z d. Wysocka, psycholog, wieloletnia członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przewodnicząca Oddziału PTP w Białymstoku w latach 1990 – 1994.
Przeżyła 92 lata, miała 4 dzieci, 9 wnucząt i prawnuka. Pochodziła z Warszawy, brała udział w Powstaniu Warszawskim. Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Prawie całe dorosłe życie mieszkała i pracowała w Białymstoku. Wraz z ociemniałym mężem Józefem założyła Stowarzyszenie Osób Ociemniałych i Niedowidzących i z wielkim oddaniem służyła środowisku inwalidów wzroku. Ponad 20 lat pracowała jako nauczyciel – bibliotekarz w szkole podstawowej. Otrzymała Złoty Krzyż Zasługi oraz odznakę „Zasłużona dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”.
Była znana z gościnności, nikomu nie odmawiała pomocy, pełniła cichą służbę względem ludzi chorych, ubogich i opuszczonych.
Żegnamy z wielkim żalem nestorkę naszego środowiska, wprowadzającą kilka pokoleń psychologów w arkana zawodowe, przyjaciela, gorącą patriotkę i żarliwą chrześcijankę.

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2013 Wspomnienie o Kazimierzu Jankowskim
Wysłany przez admin dnia 29-08-2013 (3151 odsłon)
Pożegnania

Zmarł Profesor Kazimierz Jankowski
Honorowy superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

(1931 - 2013)

Odszedł od nas wybitny psychiatra, który w latach 70-tych ubiegłego wieku zmienił sposób rozumienia człowieka z zaburzeniami psychicznymi. Stał się propagatorem psychiatrii humanistycznej, a jej idee realizował w praktyce klinicznej. Zorganizował znane ośrodki terapeutyczne – Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Nerwic, Ośrodek Terapii Rodzin „Synapsis”, Osiedlowy Ośrodek Zdrowia Psychicznego „Synapsis”. Stały się one ważnym miejscem prowadzenia psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej oraz szkolenia nowych pokoleń psychoterapeutów. Działalność prof. Kazimierza Jankowskiego obejmowała też istotny dorobek naukowy. We współpracy polsko-amerykańskiej zostały zrealizowane trzy znaczące programy badawcze. Tematyka ich ukazuje rozległość zainteresowań Profesora, a dotyczyły one: (1) psychofizjologicznych konsekwencji długotrwałej hospitalizacji pacjentów psychotycznych; (2) skuteczności oddziaływań psychoterapeutycznych wobec młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi; (3) efektywności oddziaływań psychospołecznych i farmakologicznych wobec osób z rozpoznaniem schizofrenii. W licznych publikacjach książkowych przedstawiał mechanizmy fizjologiczne i psychologiczne zaburzeń emocjonalnych i możliwości ich leczenia. Był znakomitym popularyzatorem wiedzy o uwarunkowaniach zaburzeń.
Kazik, jak Go nazywali liczni uczniowie, świetnie potrafił inspirować, zachęcać do poszukiwań i działania. Był prawdziwym humanistą, którego interesuje przede wszystkim pomoc cierpiącemu człowiekowi.
Pozostawił wielu uczniów i następców, którzy pamiętają Go jako człowieka, który uczył ciekawości, dodawał otuchy w pracy z ludźmi i odwagi do podejmowania nowych wyzwań.
Żegnamy Go z wielkim smutkiem.

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2013 Wspomnienie o Grace Wales Shugar
Wysłany przez admin dnia 03-09-2013 (2413 odsłon)
Pożegnania

 

 
Grace Wales Shugar (1918-2013)

W dniu 19 sierpnia 2013 roku odeszła od nas Profesor Grace Wales Shugar, wieloletnia członkini – nestorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Była wybitną badaczką, twórczynią warszawskiej szkoły psycholingwistyki rozwojowej, nauczycielką wielu psychologów, wzorową koleżanką zawsze życzliwą i pomocną.

Profesor Shugar przez wiele lat była członkinią Redakcji Polish Psychological Bulletin oraz Psychology of Language and Communication.

Śmierć Profesor Grace Wales Shugar odczuwamy wszyscy jako bolesną stratę. Odeszła wielka dama psycholingwistyki rozwojowej, znana w Polsce i w świecie. Jako English Language Editor w Polish Psychological Bulletin i w Psychology of Language and Communication uczyła nas wszystkich odpowiedzialności za słowo.
Chcemy ocalić w pamięci Jej dobrą, pogodną twarz. Jej czarujący uśmiech osładzał trudne chwile wielu z nas.

        W smutku i poczuciu wielkiej straty żegnam moją Mistrzynię…

Barbara Bokus

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2013 Wspomnienie o Ewie Staroń
Wysłany przez admin dnia 15-08-2013 (2678 odsłon)
Pożegnania
Ewa Staroń
(ur.09.05.1957 - zm. 09.08.2013)

        Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach. Od 1994r. była zatrudniona w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, początkowo w oddziałach odwykowych, a następnie w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kielcach. Ukończyła liczne szkolenia terapeutyczne, uzyskała dyplom specjalisty drugiego stopnia z psychologii klinicznej, certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.
Pracowała terapeutycznie z osobami uzależnionymi oraz dorosłymi członkami ich rodzin.

        W 1987r. wstąpiła do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przez kilka kadencji była członkiem Zarządu Głównego PTP, w obecnej kadencji była członkiem Prezydium ZG. Przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącej Oddziału PTP w Kielcach. Uczestniczyła w pracach nad Ustawą o Zawodzie Psychologa i Samorządzie Zawodowym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Zorganizowała I Zjazd Psychologów w Kielcach w celu utworzenia pierwszej w Polsce Regionalnej Izby Psychologów Województwa Świętokrzyskiego. Była inicjatorką bezpłatnej pomocy psychologicznej „Psycholodzy – psychologom”. Ściśle współpracowała z regionalnymi władzami, organizacjami społecznymi, aktywnie włączała się w inicjatywy na rzecz ludzi potrzebujących. Jej konsekwentna postawa i zaangażowanie integrowały środowisko psychologów województwa świętokrzyskiego. Była pełna energii i pokory w zmaganiu się z codziennością.

        Z głębokim żalem żegnamy naszą Koleżankę. Dziękujemy Ci Ewo za obecność i bycie dobrym psychologiem, a przede wszystkim wrażliwym człowiekiem, otwartym na potrzeby innych ludzi. Ewo, odeszłaś od nas niespodziewanie i cicho w biegu życia.

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2013 Katarzyna Stemplewska-Żakowicz
Wysłany przez admin dnia 23-04-2013 (3983 odsłon)
Pożegnania
 

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy


Profesor Katarzynę Stemplewską-Żakowicz

Długoletnią członkinię naszego Stowarzyszenia.

Profesor Katarzyna Stemplewska-Żakowicz przez wiele lat związana była z Wydziałem
Psychologii UW, potem ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, a ostatnio pracowała w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej.

Inicjatorka i współzałożycielka Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP.

Odeszła Osoba, która wyszkoliła wielu młodych psychologów, świetny wykładowca i nauczyciel. Mądra, Dobra i Życzliwa Koleżanka, na której zawsze można było polegać.

Dzieciom i Rodzinie składamy wyrazy współczucia

Zarząd Główny
przyjaciele, koleżanki i koledzy
z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2013 Grażyna Drożdż – Kubiak
Wysłany przez admin dnia 14-06-2013 (3139 odsłon)
Pożegnania

Grażyna Drożdż – Kubiak (11.07.1953 – 6.05.2013)

Z żalem żegnamy naszą Koleżankę, psychoterapeutkę i trenerkę. Grażyna ukończyła Wydział Psychologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w 1978 r. Po studiach rozpoczęła pracę terapeutyczną z osobami uzależnionymi od alkoholu na oddziale odwykowym Instytutu Psychoneurologicznego. Przez wiele lat (1984-1993) związana była z zespołem Synapsis, prowadząc terapię indywidualną, grupową i małżeńska, pracowała terapeutycznie i była dyrektorem w Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dzieci Niczyje (1996-98), współpracowała z Towarzystwem Rozwoju Rodziny, Fundacją La Strada i Fundacją Dobrych Praktyk.

Przez wiele ostatnich lat związana z Towarzystwem Terapii Integralnej. Posiadała licencję psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Była otwarta na idee, techniki, podejścia terapeutyczne. Ciekawa i poszukująca. Miała niezwykły dar słyszenia. Odbierała sygnały przez innych nie dostrzegane, rejestrowała drżenia i poruszenia najsubtelniejsze. Uczyła nas wrażliwości i uważności. Była wierna przyjaźniom i obecna w potrzebie.

19 czerwca 2013 o godz. 18.00 w kościele Ojców Dominikanów przy ul. Dominikańskiej 2
i 6 września 2013 o godz. 7.30 w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego przy al. Komisji Edukacji Narodowej 101 zostaną odprawione msze święte za jej Duszę.

 

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2010 Maciej Wacholc
Wysłany przez admin dnia 21-03-2010 (4339 odsłon)
Pożegnania
Maciej Wacholc 1967 - 2010

15 marca 2010 roku odszedł mając 42 lata, psycholog, superwizor treningu i psychoterapii. Był wyjątkowym psychoterapeutą, nauczycielem i superwizorem dla wielu psychoterapeutów, człowiekiem wielkiego serca.

Współtworzył środowiska psychoterapeutyczne w Krakowie i w Szczecinie, był członkiem Zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współtworzył i aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej.

Był wspaniałym Przyjacielem, bardzo dobrym mężem i ojcem. Miał wiele planów osobistych i zawodowych. Niestety, dla środowisk psychoterapeutycznych w kraju, już ich nie zrealizuje. Pozostanie w naszej pamięci.

Zarząd Główny, Rada Trenerów, Sekcja Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2010 Krzysztof Pirecki
Wysłany przez admin dnia 04-03-2010 (3563 odsłon)
Pożegnania
Wspomnienie o Krzysztofie Pireckim
1955 - 2010

W dniu 18.02.2010. odszedł tragicznie nurkując w Egipcie nasz Kolega
dr Krzysztof Pirecki. Wieloletni aktywny członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
wspaniały, uczynny Człowiek. Kochał życie, ludzi, zwiedzanie świata, był naszym
Przyjacielem, był… niestety już nie jest.
Żegnamy Cię Krzysiu

Przyjaciele i koledzy z Zarządu Głównego
i Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2010 Helena Keller
Wysłany przez admin dnia 17-03-2010 (4032 odsłon)
Pożegnania
Helena Keller 1947-2010

Psychoterapeutka, superwizor treningu interpersonalnego

Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Odeszła osoba, która pomogła wielu ludziom rozwiązać problemy, zobaczyć nowe szanse w życiu, nabrać nadziei.

Odeszła osoba, która wyszkoliła wielu terapeutów i trenerów, którzy pomagali ludziom rozwiązywać problemy, widzieć nowe szanse w życiu, nabierać nadziei.

Odeszła osoba, która tworzyła nasze środowisko, wyznaczała standardy pomocy psychologicznej, pomagała nam stawać się lepszymi profesjonalistami i lepszymi ludźmi.

Helenko - to wszystko, co zrobiłaś, to jak potrafiłaś być, zostanie z nami na zawsze.

Żegnamy Cię ze smutkiem
Przyjaciele i Koledzy

(Czytaj więcej... | )

Pożegnania: 2009 Elżbieta Sołtys
Wysłany przez admin dnia 17-12-2009 (4754 odsłon)
Pożegnania
Wspomnienie o Elżbiecie Sołtys
1956 - 2009

Odeszła Elżbieta…. człowiek niesłychanej życzliwości i mądrości. W swojej pracy zawodowej cierpliwie i skutecznie służyła spełnianiu przesłania, że: nie ma istoty silniejszej od człowieka i nie ma istoty delikatniejszej od człowieka. Była psychologiem, trenerem biznesu, superwizorem treningu Polskiego Towarzystwa, przewodniczącą Sekcji Trenerskiej naszego stowarzyszenia. Była także superwizorem Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, wieloletnim dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i konsultantem w zespole konsultacyjnym Ministerstwa Edukacji ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Żegnamy osobę, która od lat wyznaczała kierunki rozwoju ruchu trenerskiego. Wszyscy, którym udało się poznać Elę, byli zachwyceni jej bezpośredniością i życzliwym stosunkiem do ludzi. Wychowała rzesze trenerów, zaszczepiała im etyczne zasady tej złożonej pracy i wyposażała w szacunek do człowieka oraz wszelkich przejawów jego aktywności. W ostatnich latach życia starała się uporządkować problemy ruchu trenerskiego w naszym kraju. Dążyła do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych trenerów i wdrażania uregulowań prawnych, dotyczących tej specjalności. Jej aktywność zawodowa trwała do ostatnich dni życia. Nie ma ludzi niezastąpionych? Nam jednak - Ciebie Elu - nikt nie zastąpi….

(Czytaj więcej... | )