2005-10-03 XXXII Zjazd Naukowy PTP – Kraków 2005
Data: 03-10-2005
Temat: Zjazdy naukowe


W dniach 22 – 25 września 2005 r. odbył się w Krakowie XXXII Zjazd Naukowy PTP, którego temat brzmiał: „Żyć wspólnie: odkrywać innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele”. Wzięło w nim udział ok. 1000 osób. Na program Zjazdu złożyło się 9 wykładów plenarnych,  100 sympozjów, 30 warsztatów oraz wiele sesji plakatowych, w sumie ok. 700 wystąpień. Ten bogaty program dostarczył jego uczestnikom wielu okazji do przemyśleń, wymiany doświadczeń i twórczej dyskusji. Dokumentacja fotograficzna Zjazdu zostanie udostępniona na naszej stronie w celu umożliwienia wyboru wszystkim zainteresowanym. Komunikat w tej sprawie zamieścimy odrębnie.

Materiały Zjazdu będą dostępne w księgarni Pracowni Testów Psychologicznych PTP.

Następny Zjazd Naukowy odbędzie się w 2008 r. w Poznaniu.
Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=102