2005-11 Komunikat o ustawie
Data: 21-11-2005
Temat: Ustawa o zawodzie psychologa


Szanowni Koledzy!

            Jak wiecie, 1 stycznia 2006 r. wchodzi w życie  ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Przed nami zadanie zorganizowania samorządu zawodowego, tzn. zebrań Izb Regionalnych,  a następnie Krajowego Zjazdu. Przypominamy o konieczności zgłaszania swoich danych do sporządzenia spisu psychologów, którzy wezmą udział w zebraniach organizacyjnych samorządu. Odpowiednia ankieta w dziale „Samorząd”.

Przedstawiamy Wam stanowisko przyjęte  przez Komitet Porozumiewawczy stowarzyszeń psychologicznych, wyjaśniające wątpliwości dotyczące uprawnień do świadczenia usług psychoterapeutycznych i świadczenia pomocy z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności psychologicznych.

STANOWISKO KOMITETU POROZUMIEWAWCZEGO STOWARZYSZEŃ PSYCHOLOGICZNYCH I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PSYCHOLOGÓW

 Wejście w życie 1 stycznia 2006 roku ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów ( Dz. U z 2001 r. nr 73 poz.763) jest wielkim wyzwaniem organizacyjnym dla całego środowiska psychologów.

Pojawia się także szereg nieporozumień wywołanych przez niepełne zrozumienie niektórych zapisów tej ustawy. Pragniemy wyjaśnić rodzące się wątpliwości i niepokoje związane z regulacja prawną zawodu psychologa.

  1. Ustawa dotyczy wyłącznie zawodu psychologa i wszelkie zapisy określające różne formy usług psychologicznych (artykuł 4) odnoszą się tylko do świadczenia ich przez psychologów.
  2. Zapis artykułu 4 mówiący o tym, że psycholog wykonuje swój zawód m.in. poprzez stosowanie psychoterapii mówi tylko tyle, że jedną z form wykonywania zawodu psychologa jest świadczenie usług psychoterapeutycznych. Psychoterapia jest jednakże uprawiana też przez osoby o innym wykształceniu niż psychologiczne- lekarzy, lekarzy psychiatrów, pedagogów, resocjalizatorów, pielęgniarki itp. Psychoterapia jako forma ingerowania w ludzką psychikę i oddziaływania na nią wymaga specjalistycznego przygotowania. Ukończenie wyższych studiów w zakresie psychologii jest niewystarczające, by wykonywać psychoterapię. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje projekt rozporządzenia dotyczący standardów wykonywania psychoterapii i zakresu wymaganego szkolenia dającego kwalifikacje do wykonywania tej specyficznej formy oddziaływania. W projekcie rozporządzenia wyraźnie podkreślono, iż psychoterapię mogą wykonywać osoby z wyższym wykształceniem - lekarze, psychologowie i inne posiadające dyplom  magisterski, ale po ukończeniu specjalistycznego szkolenia.  
    Zapis art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy o zawodzie psychologa nie narusza uprawnień do wykonywania psychoterapii przez osoby o wykształceniu innym niż psychologiczne, jeśli posiadają ku temu właściwe przygotowanie.
  3. Za nieporozumienie uważamy także obawy osób wykorzystujących osiągnięcia psychologii a także umiejętności np. psychoedukacyjne czy treningowe do świadczenia różnych form pomocy w ramach zawodu np. pedagoga, terapeuty uzależnień itd., że ustawa o zawodzie psychologa uniemożliwi im wykonywanie nadal tych czynności w ramach swoich zawodów. 

    Przepis art.4 ust.1 punkt 5 dotyczący pomocy psychologicznej nie wyklucza wykonywania czynności lub świadczenia usług polegających na udzielaniu pomocy i wsparcia przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności psychologicznych w ramach wykonywania innych zawodów.

ISTOTĄ PRAWNEJ REGULACJI ZAWODU PSYCHOLOGA, NA KTÓRĄ NASZE ŚRODOWISKO CZEKA OD WIELU LAT, JEST OCHRONA I TROSKA O  INTERES ODBIORCÓW USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH I DBAŁOŚĆ O STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I DOSTĘP DO ZAWODU OSÓB DO TEGO PRZYGOTOWANYCH.

 Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=103