Sekcja Terapii Poznawczo-Behawioralnej PTP
Data: 20-03-2006
Temat: PTP


Sekcja Terapii Poznawczo-Behawioralnej
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Sekcja TPB PTP powstała w 2000 roku i za cele swych działań przyjęła m.in.:

  • upowszechnianie wiedzy na temat terapii poznawczo-behawioralnej,
  • wprowadzanie i doskonalenie metod terapii poznawczej i behawioralnej,
  • reprezentowanie interesów i integrację środowiska terapeutów pracujących w podejściu poznawczo-behawioralnym,
  • działania na rzecz ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych terapeutów poznawczo-behawioralnych.


Realizacja głównych celów obejmuje wszechstronne propagowanie metod terapii poznawczo-behawioralnej (m.in. poprzez wydawanie ulotek, biuletynów, publikację artykułów, organizację wykładów i warsztatów), współpracę i wzajemną pomoc członków Sekcji (w tym organizację superwizji dla jej członków), współpracę i wymianę doświadczeń z pokrewnymi organizacjami i instytucjami, korzystanie z doświadczeń i pomocy uznanych specjalistów w dziedzinie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, prowadzenie badań naukowych, organizowanie spotkań naukowych, wykładów oraz warsztatów.

Sekcja TPB PTP współpracuje m.in. z renomowanym Centrum Terapii Poznawczej w Oxfordzie (Oxford Cognitive Therapy Centre, OCTC) oraz z Polskim Towarzystwem Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Ważniejsze dokonania Sekcji TPB PTP obejmują wydanie we współpracy z Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie kilku biuletynów poświeconych zagadnieniom terapii poznawczo-behawioralnej. Ponadto członkowie Sekcji wzięli czynny udział w XXXIII kongresie European Assiciation of Behavioural and Cognitive Therapy (EABCT) w Pradze (Czechy) w 2003 roku oraz w II konferencji naukowej PTTPB w Powsinie w 2004 roku.

W roku 2005, dzięki uprzejmości CTPB oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizowano wykłady otwarte dr. Tony’ego Batesa z Trinity Collage w Irlandii oraz prof. Keitha Dobsona z University of Calgary w Kanadzie, światowej sławy specjalistów w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej. Wykłady cieszyły się olbrzymim powodzeniem wśród studentów.

W najbliższych planach Sekcji znajduje się dalsza organizacja kolejnych wykładów otwartych z udziałem znamienitych gości oraz zapoczątkowanie cyklu spotkań naukowych w celu dalszego samokształcenia i rozwoju zawodowego członków Sekcji.

Obecne Władze Sekcji TPB PTP to:
Przewodnicząca Sekcji - dr Małgorzata Dragan
Z-ca Przewodniczącej – mgr Magdalena Gulcz
Sekretarz – mgr Iga Jaraczewska
Członkowie Zarządu: prof. UW dr hab. Maja Lis-Turlejska, mgr Wisława Bieniak, mgr Izabela Szwarocka

Adres Sekcji TPB PTP:
Wydział Psychologii UW
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
e-mail: Małgorzata.Dragan@psych.uw.edu.plTekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=122