2006-09-17 Komunikat w sprawie wykładni przepisów Ustawy
Data: 17-09-2006
Temat: Ustawa o zawodzie psychologa


Komunikat w sprawie wykładni przepisów
ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

            Zarząd Główny PTP informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2006 r. dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Przewodnicząca PTP - wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów - otrzymała od Anny Kalaty, Minister Pracy i Polityki Społecznej, pismo znak DDP-IV-041-209-HL/O6 L.dz. 3112/06 następującej treści:

            W związku z Pani pismem w sprawie wykładni odnośnie stosowania ustawy  z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, uprzejmie informuję, iż nadal aktualne jest dotychczasowe stanowisko MPiPS we wspomnianej sprawie tj. do czasu utworzenia organów samorządu zawodowego psychologów oraz stworzenia możliwości odbycia stażu zawodowego psychologów, świadczenie usług psychologicznych odbywa się na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie ww. ustawy.

Minister Pracy
i Polityki Społecznej
/-/ Anna Kalata

Powyższa wykładnia Ministra Pracy i Polityki Społecznej może być udostępniane w formie faksu  osobom potrzebującym wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ich zatrudnienia.


Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=149