2007-03-26 Dalsze uwagi do projektu MPiPS
Data: 27-03-2007
Temat: Ustawa o zawodzie psychologa


Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Członek ZG PTP

 Dodatkowe uwagi do projektu ustawy o zawodzie psychologa
przygotowanego przez MpiPS 5 lutego 2007 roku 1.      Poważne zastrzeżenia budzi zasada „rejestracji” psychologów ( rozdział 2 ). Z przedłożonych zapisów wynika, że każdy, kto w ciągu 5 lat po otrzymaniu dyplomu zgłosi się do organu rejestrowego otrzymuje prawo wykonywania zawodu, które jest nadawane „ raz na zawsze”. Co oznacza bowiem , że psycholog nie wykonywał zawodu  przez lat 5? Kto i w jaki spsób będzie to sprawdzał? Czy psycholog, który po otrzymaniu dyplomu pracuje w reklamie wykonuje zawód, czy nie? Jeśli przy rejestracji trzeba przedstawic tylko wymogi formalne i dyplom magistra psychologii, a nie ma konieczności przedkładania, że pracuje się jako psycholog, to tworzy się fikcyjną listę . Corocznie uczelnie opuszcza wielka rzesza absolwentów psychologii, z których tylko część chce uprawiać zawód, a oni wszyscy w sposób naturalny zarejestrują się i nie ma żadnej możliwości sprawdzania, kto rzeczywiście zawód wykonuje.

2.      W rozdziale tym  oraz/lub w nastepnym można dopisać obowiązek doskonalenia zawodowego (nie tylko przeszkolenia) , które powinno odbywać się na zasadach zaproponowanych przez MEN ( np. tak jak dla nauczycieli ) Sadzę, że tu deklaracja ministerstwa edukacji mogłaby być ważna)  Należy także dopisać, że doskonalenie zawodowe może mieć formę specjalizacji zawodowej, organizowanej przez odpowiednie resorty zgodnie z  obowiązującymi przepisami.Można przepisać z obowiązującej ustawy, że decyzje o utworzeniu określonej specjalizacji podejmuje Rada Ministrów (art.  Tu ważnym argumentem jest fakt, że w służbie zdrowia nie zatrudnia się , w zasadzie, psychologów bez specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej.

3.      W obecnym kształcie ustawy nie widze możliwości zobligowania psychologów do poddawania się „superwizji”. Mozna oczywiście zobowiązać psychologów do uczestniczenia w grupowych lub indywidualnych zajęciach polegających na omawianiu podstawowych problemów wykonywanych przez nich zadań, ale jest to a) tworzenie kolejnej fikcji, atakże może byc b) oddaniem dodatkowej władzy urzędnikom nad psychologami. Bo kto miałby sprawować taki merytoryczny nadzór ale także i kontrolę nad psychologami?

Warszawa 5.03.2007

 Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=178