2007-10-27 100-lecie PTP - program sesji naukowej
Data: 14-10-2007
Temat: PTP


100 LAT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

SESJA NAUKOWA

27 października 2007 roku  w godzinach 11.00–16.30

Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
Pałac Kazimierzowski

Program:
11.00−11.30  Otwarcie
11.30−13.30  Wykłady
  

prof. dr hab. Ryszard Stachowski
Narodziny i wczesne lata Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
Stan świadomości psychometrycznej polskich psychologów przed rokiem 1939

prof. dr hab. Jan Strelau
Miejsce polskich psychologów w psychologii światowej: od Juliana Ochorowicza do początków XXI stulecia

dr hab. Jerzy Mellibruda, prof. SWPS
Pomoc osobie cierpiącej jako zadanie psychologii poszukiwanie integracji
nurtów psychoterapii

dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Wykonywanie zawodu psychologa – aspekty prawne i etyczne

prof. dr hab. Janusz Reykowski
Psycholog wobec problemów współczesnego świata

prof. dr hab. Andrzej Sękowski
Osiągnięcia człowieka w perspektywie badań psychologicznych


13.30−14.30  Poczęstunek w Sali Złotej 
14.30−16.30  Dyskusja okrągłego stołu   

Temat dyskusji:    Przyszłość Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Moderator: dr hab. Adam Niemczyński, prof. SWFiZ,  Przewodniczący PTP

Współorganizatorzy:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=195