Władze PTP - Wiesława Machalica
Data: 22-11-2007
Temat: Członkowie PTP


 1. Imię i nazwisko:
  Wiesława Machalica
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1974 rok; Nr 2832
  • nazwa uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko): Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub”- dyrektor
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  - treningi i warsztaty psychologiczne dla dorosłych - rozwój umiejętności psychospołecznych, oraz kompetencji osobistych.
  -szkolenia, psychoedukacja – dla dorosłych z różnych grup zawodowych.
  - socjoterapia ,
  -zarządzanie zespołem
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1976
  - oddział: od roku 1992 –Poznań (wcześniej –Szczecin)
  - pełnione funkcje: członek Zarządu Oddziału w 3 kadencjach, aktualnie (od 2006 )zastępca Przewodniczącego Oddziału.
  - obszary działalności: Członek Komitetu Organizacyjnego 33 Zjazdu PTP w 2008 w Poznaniu
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  1. Przewodnicząca Komisji ds rekomendacji placówek
  2. Członek Zarządu Sekcji Treningu Grupowego
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  -----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  1. Rekomendacja : trener II stopnia rekomendowany przez PTP ( 1994),
  2. Certyfikat : terapeuta-praktyk NLP – The American Society of NLP Bandler & Associates(1994)
  3. specjalizacja w zakresie pomocy społecznej (2001)
  4. ekspert wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy ( wpis na listę ekspertów dokonany przez Ministra Edukacji Narodowej – od roku 2001)
  5. nauczyciel dyplomowany ( od 2001)
 8. Kontakt e-mail:
  wiema2@wp.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----
Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=210