2008-12-20 Komunikat
Data: 20-12-2008
Temat: Z prac Zarządu GłównegoKomunikat

       W dniu 7 grudnia br. odbyła się narada przewodniczących stowarzyszeń psychologicznych działających w Polsce oraz przedstawicieli Oddziałów PTP na zaproszenie przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wystosowane 17 października br. w związku z przedłużającym się impasem w procesie wdrożenia postanowień ustawy z dn. 2 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. nr 73 poz. 763 z późniejszą zmianą). Narada zgromadziła przedstawicieli ośmiu stowarzyszeń oraz ośmiu Oddziałów PTP i jednej z trzech powołanych dotychczas i zaproszonych do wzięcia udziału w naradzie Regionalnych Izb Psychologicznych

       W związku z poczynaniami MPiPS w listopadzie br. które zamiast wdrażać wspomnianą ustawę przedstawiło krytyczną jej analizę i nie przedstawiło wyraźnie swoich zamiarów prócz zamiaru uchylenia tejże obowiązującej ustawy, zgromadzeni na naradzie w dniu 7 grudnia br. opowiedzieli się zgodnie:

  1. za wyrażeniem zdecydowanego sprzeciwu wobec próby uchylenia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z 2002 roku, która weszła w życie 1 stycznia 2006 roku;
  2. za współdziałaniem na rzecz regulacji prawnej zawodu psychologa;
  3. za naradami tego rodzaju jak odbyta 7 grudnia br. w celu porozumiewania się między stowarzyszeniami dla wypracowania wspólnych stanowisk w istotnych kwestiach dla ogółu psychologów w Polsce.

Warszawa, 12 grudnia 2008 roku

Adam Niemczyński
Przewodniczący PTP


Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=254