2009-03-18 Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie
Data: 08-03-2009
Temat: Z prac Zarządu GłównegoWarszawa, 5 marca 2009 

                   PTP 54/ZG/09

          Wg rozdzielnika

 Szanowne Koleżanki i Koledzy!

           Minister Pracy i Polityki Społecznej, Jolanta Fedak skierowała do społecznej konsultacji projekt ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów., zgodnie z którym traci moc ustawa o zawodzie i samorządzie psychologów oraz znosi się Komitet Organizacyjny Izb Psychologów a jego uchwały tracą moc i wygasają wszelkie decyzje wydane na podstawie tej ustawy.      W uzasadnieniu projektu znajdujemy trzy rodzaje argumentów za uchyleniem ustawy o zawodzie i samorządzie psychologów. Pierwszy rodzaj to argumenty za uznaniem ustawy za niezgodną z Konstytucja RP. Drugi rodzaj to argumenty za uznaniem ustawy za niezgodną z prawem Unii Europejskiej. Trzeci rodzaj argumentacji to odwołanie się do wieloletniej niemożności stosowania ustawy w praktyce i uzyskania prawa do wykonywania zawodu psychologa pomimo obowiązywania tej ustawy.
     W załączeniu znajduje się tekst projektu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji. Zwracam się z prośbą o zapoznanie się z tymi tekstami i wyrażenie swoich uwag. Polskie Towarzystwo Psychologiczne otrzymało - podobnie jak 24 inne towarzystwa i stowarzyszenia psychologiczne - ustawowy dwutygodniowy termin na wyrażenie opinii. Minie on 18 marca br.
      W duchu spotkania porozumiewawczego, jakie na początku grudnia 2008 roku odbyliśmy w gronie 8 stowarzyszeń psychologów i 1 regionalnej izby psychologicznej proponuję spotkanie elektroniczne tym razem i porozumienie się w sprawie stanowiska, jakie będziemy zajmować w obliczu nowego projektu Ministerstwa.
     W grudniu ZG PTP zajął wyraźne stanowisko opowiadając się za doprowadzeniem do końca procesu organizacji samorządu zawodowego psychologów pod rządami obowiązującej ustawy, a następnie przedstawieniem projektu nowelizacji tej ustawy. Minister Pracy i Polityki Społecznej odrzuciła tę opcję. W tej sytuacji PTP stoi przed wyborem pomiędzy przeciwstawieniem się Minister i wejściem w spór, który ostatecznie rozstrzygnąć może Trybunał Konstytucyjny o zgodności ustawy z Konstytucją RP a współdziałaniem z Minister na rzecz przygotowania nowej ustawy.
     Proszę zatem o wszelkie uwagi i sugestie, jak należałoby się zachować w obecnej sytuacji. Aby można było odpowiedź przygotować na 18 marca br., potrzebne byłoby otrzymanie od Państwa uwag do 15 bm.

 

Z wyrazami szacunku i koleżeńskimi pozdrowieniami,

Adam Niemczyński, przewodniczący PTP

 

 Otrzymują:

  1.      Członkowie ZG, Oddziały i Sekcje PTP
  2.      Członkowie Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologicznych
  3.      Regionalne Izby Psychologiczne (Podlaska, Świętokrzyska, Zachodniopomorska)
  4.      Dziekani Wydziałów Psychologii i Dyrektorzy Instytutów Psychologii
  5.      Przewodniczący KNP PAN
  6.      Członkowie Polskiej Akademii Nauk - psychologowie

W zalaczeniu znajduje się projekt MPiPS wraz z uzasadnieniemTekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=267