2009_03_27 Stanowisko w sprawie projektu Minister Pracy i Polityki Społecznej
Data: 27-03-2009
Temat: WZDWarszawa, 27 marca 2009 

                   PTP 69/ZG/09

Szanowna Pani                              
Jolanta Fedak                                
Minister Pracy i Polityki Społecznej 

 Szanowna Pani Minister,

          Polskie Towarzystwo Psychologiczne wyraża w rezultacie posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 25 bm. z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń psychologów i uczelni stanowczy protest przeciwko skierowaniu do legislacji projektu ustawy z dnia 18 lutego 2009 o uchylenia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, bez jednoczesnego przedłożenia projektu gwarantującego ochronę tytułu zawodowego psychologa.
     Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w czasie spotkań z wiceministrem Radosławem Mleczko otrzymaliśmy zapewnienie, że ustawa o ochronie tytułu psychologa zostanie przygotowana. Do chwili obecnej projekt ustawy nie powstał, a współpraca z przedstawicielami środowisk psychologicznych została zawieszona.
     Uchylenie istniejącej regulacji zawodu psychologa spowoduje lukę prawną, która oznacza, że psychologami mogą nazywać siebie osoby nieposiadające wykształcenia psychologicznego, co stworzy niebezpieczną sytuację dla klientów usług psychologicznych. Zawód psychologa należy do zawodów zaufania publicznego i wykonywanie go wymaga szczególnej odpowiedzialności. Opinia publiczna i środowiska psychologiczne od dłuższego czasu domagają się wprowadzenia prawnych regulacji ograniczających udzielanie usług psychologicznych przez osoby nieposiadające odpowiedniego wykształcenie i kwalifikacji.
     Wyrażamy gotowość, wraz z przedstawicielami innych stowarzyszeń psychologicznych, związków zawodowych psychologów oraz reprezentantami uczelni kształcących psychologów, zaproponowania projektu takich rozwiązań tymczasowych, które pozwolą chronić tytuł psychologa i zagwarantować, że zawód ten wykonują osoby posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne.
     To tymczasowe rozwiązanie prawne pozwoli na podjęcie wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa pracy nad nową regulacją zawodu psychologa.

          Z wyrazami szacunku

 

                  dr hab. Adam Niemczyński,
Przewodniczący
                                       Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

 Do wiadomości:

  1.      Michał Boni - minister-członek Rady Ministrów
  2.      prof. dr hab. Dariusz Doliński - przewodniczący KNP PAN
  3.      Członkowie ZG, Oddziały, Sekcje PTP
  4.      Członkowie Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów
  5.      Regionalne Izby Psychologów (Podlaska, Świętokrzyska, Zachodniopomorska)
  6.      Dziekani Wydziałów Psychologii i Dyrektorzy Instytutów Psychologii
  7.      Członkowie PAN - psychologowieTekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=272