Oddziały, sekcje, placówki
Data: 20-01-2005
Temat: PTP


Oddziały, sekcje, placówki

Znajdziesz tutaj:


Oddziały Terenowe
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Styczeń 2017

Lp.
Nazwa Oddziału
PRZEWODNICZĄCY
Siedziba Oddziału
Telefon, e-mail
1.
BIAŁYSTOK
Julita Maleszewska
Adres korespondencyjny
Centrum Pomocy Dzieciom
Oddział PTP w Białymstoku
ul. Kleeberga 8
15-794 Białystok
Kontakt do przewodniczącej
julitamaleszewska@wp.pl
2.
BYDGOSZCZ
Anna Kobierecka-Dziamska
Instytut Psychologii UKW
ul. Staffa 1
85-867 Bydgoszcz
www.ptpbydgoszcz.pl
ptp.bydgoszcz@interia.pl
3.
GDAŃSK
Waldemar Budziński
Katedra Psychologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Tuwima 15
80-210 Gdańsk
ptp.gumed.edu.pl
(58)349 1555
ptp@gumed.edu.pl
4.
KATOWICE
Agata Diec
Centrum Kultury Katowice
Plac Sejmu Śląskiego 2 lok.401
40-032 Katowice
www.ptp-katowice.pl
Formularz kontaktowy ze strony Oddziału
5.
KIELCE
Bogusława Supierz-Nowińska
ul: Jana Nowaka Jeziorańskiego 65
25-432 Kielce
kontakt do przewodniczącej
692 451 057
bogusiasn@gmail.com<
6.
KOSZALIN
Marta Rommel
ul. Zwycięstwa 119
75-601 Koszalin
94 342 45 17
bezp. kontakt do przewodniczącej
603 93 80 23
7.
KRAKÓW
Anna Knobloch-Gala
Instytut Psychologii Stosowanej UJ
ul. Łojasiewicza 4
30-340 Kraków
www.ptp.krakow.pl
ptp@ptp.krakow.pl
8.
LUBLIN
Teresa Panas
Instytut Psychologii KUL
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
www.lublin.ptp.org.pl
kontakt do przewodniczącej
509 257 885
9.
ŁÓDŹ
Marta Znajmiecka-Sikora
Instytut Psychologii UŁ
ul. Smugowa 10/12
91-433 Łódź
www.ptp-lodz.pl
Facebook
facebook.com/polskietowarzystwopsychologiczne
biuro@ptp-lodz.pl
10.
OLSZTYN
Andrzej Kędzierski
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
ul. Żołnierska 14, pok. 129
10-561 Olsztyn
www.olsztyn.ptp.org.pl
olsztynptp.wix.com/home
kontakt do przewodniczacego
730-822-320
olsztyn.ptp@gmail.com
11.
OPOLE
Małgorzata Przepióra-Kapusta
Plac Staszica 1
45-052 Opole
tel/fax 77 452 73 70
kontakt do przewodniczącej
606 641 213
12.
PIŁA
Alina Drozdowicz
Państwowa Uczelnia
Stanisława Staszica w Pile
​ul. Podchorążych 10,64-920 Piła
ptppila@gmail.com
kontakt do przewodniczącej
608 48 07 56
13.
POZNAŃ
Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak
Adres siedziby:
Polskie Towarzystwo Psychologiczne oddział w Poznaniu
Instytut Psychologii
60-568 Poznań,
ul. Szamarzewskiego 89

Adres do korespondencji:
Zespół Psychologów
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM
ul. Polna 33
60-535 Poznań
www.poznan-ptp.pl
kontakt do przewodniczącej
jluczakwawrzyniak@gmail.com
14.
RADOM
Maria Ocias-Tarkowska
Centrum Organizacji
Pozarządowych w Radomiu
ul. Struga 1
26-600 Radom
kontakt do przewodniczącej
692 75 52 42
15.
SIEDLCE
Monika Złotnik
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki
(adres do korespondencji)
kontakt do przewodniczącej
883 70 11 26
16.
SZCZECIN
Urszula Buryn
Instytut Socjologii i Psychologii US
ul. Krakowska 61-69
71- 017 Szczecin
kontakt do przewodniczącej
ulaburyn@wp.pl
17.
TARNOBRZEG
Ewa Biernat
ul. Sokola 4
39-400 Tarnobrzeg
www.tarnobrzeg.ptp.org.pl
Tarnobrzeg@ptp.org.pl
kontakt do przewodniczącej
608 05 33 81
18.
TORUŃ
Marek Osmański
chwilowo kontakt tylko
elektroniczny
kontakt
z przewodniczącym
marcosm14@interia.pl
19.
WARSZAWA
Monika Tarnowska
ul. Mickiewicza 64/66
01-650 Warszawa
www.wotptp.waw.pl
tel. 884 884 959
czynny w czasie dyżurów
Dyżur stacjonarny, mailowy i telefoniczny:
poniedziałki, godz. 16.00-19.00
środy, godz. 10.00-13.00
piątki, godz. 16.00-19.00
wot.ptp@gmail.com
20.
WROCŁAW
Martyna Szewczyk-Janicka
Instytut Psychologii UWr
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław
kontakt do przewodniczącej
mszewczyk@ptpwroclaw.pl
21.
ZIELONA GÓRA
Marzanna Farnicka
Instytut Psychologii UZ
al. Wojska Polskiego 69 pok. 106  
65-001 Zielona Góra
https://ptpzgora.weebly.com/
kontakt z przewodniczącą
500 24 36 81

Placówki
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Wrzesień 2020

Nazwa placówkiDyrektorAdres
Instytut Psychologii Zdrowia
Jerzy Mellibruda
Zastępca dyrektora
Zofia Sobolewska-Mellibruda
poczta@ipz.edu.pl

www.ipz.edu.pl

Profesjonalny portal psychologiczny
www.psychologia.edu.pl
ul. Gęślarska 3
02-412 Warszawa
tel. 22 863-87-38
22 863-90-97
22 863-42-76
fax. 22 863-42-75
Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych
Olaf Truszczyński
obiup.ptp@gmail.com
ul. Mickiewicza 64/66
01-650 Warszawa
506 008 599
Psychologiczna Pracownia Konsultacyjno-Wychowawcza
Agnieszka Galica
www.pracownianauboczu.pl
ul. Na Uboczu 22
02-791 Warszawa
tel. 22 648-61-75
Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii "PLUS"
Maria Haracz-Dąbrowska
www.plus.wroc.pl
pracownia@plus.wroc.pl
Pl. Św. Macieja 5 lok.12
50-244 Wrocław
Nowiny Psychologiczne
Redaktor naczelny
Maja Filipiak
Redakcja
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
tel. 22 831 13 68
Przegląd Psychologiczny
Redaktor naczelny
Andrzej Sękowski
sekowski@kul.lublin.pl
Redakcja
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel. 81 445 34 47
Prenumerata
Towarzystwo Nauk. KUL
ul. Gliniana 21
20-616 Lublin
tel. 81 524-31-77

Komisje Rekomendacyjne
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Październik 2015

Lp.
Nazwa Komisji
Kadencja
Skład
1.
Komisja Certyfikatów
Psychoterapeutycznych
regulamin
2021 - 2024
Rafał Bornus - przewodniczący
Rafał Radzio - wiceprzewodniczący
Marcin Makulski – sekretarz
Bożena Maciek-Haściło
Barbara Smolińska
Barbara Tryjarska
Dorota Węgrzyn

 

Sekretariat Komisji
Karolina Remiasz
ptp-kr@psych.uw.edu.pl
1A.
Komisja Odwoławcza ds.
Certyfikatów
Psychoterapeutycznych
2015 - 2018
Jerzy Pawlik – przewodniczący
jerzy.pawlik77@gmail.com
Jerzy Dmuchowski - sekretarz
Hanna Jaworska
Monika Miller-Nadolska
Anna Turczyńska
2.
Rada Trenerów
2021 - 2024
Jacek Jakubowski - przewodniczący
Teresa Auguścik-Zając
Teresa Brandys-Tylipska
Anna Czerniejewska
Maria Haracz-Dąbrowska
Krzysztof Jedliński
Maria John-Borys
Wiesława Machalica
Anna Seweryńska

Sekretariat Rady
Karina Knyż-Grzywa
tel. 504 163 326
 biuro@trenerzyptp.pl
2A.
Komisja Odwoławcza
ds. trenerów
2021 - 2024
Ewa Kalińska-Grądziel
Leszek Sagadyn
Krzysztof Troczyński
Agnieszka Zarzycka
Kazimierz Ździebło
3.
Komisja Rekomendacyjna
ds. afiliowania placówek
psychologicznych przy PTP
2013 - 2015
Wiesława Machalica
przewodnicząca
kontakt poprzez
Biuro ZG PTP

 

Anna Ciupa
Hanna Janowicz
Alicja Krupińska
Bogumiła Witkowska
4.
Komisja Rekomendacyjna
ds. certyfikatu superwizora
psychologii klinicznej dziecka
2014 - 2017
Agnieszka Maryniak – przewodnicząca
Barabara Chuchacz
Milena Gracka-Tomaszewska
Grażyna Kmita
Józef Kosk
Joanna Radoszewska – sekretarz
5.
Komisja Rekomendacyjna
Certyfikatów Interwencji Kryzysowej
 
Wanda Badura-Madej
przewodnicząca

Elżbieta Leśniak
Z-ca Przewodniczącej
Beata Wrotyńska - Sekretarz
Liliana Krzywicka
Katarzyna Schweiger - Komorowska
Bożena Wach
Mirosław Madejski
5a.
Komisja Odwoławcza
Certyfikatów Interwencji Kryzysowej
 
Wojciech Szlagura
przewodniczący

Maria Dekert
Z-ca Przewodniczącego
Ewa Lipska
Anetta Mackiewicz
Barbara Żołnierkiewicz
6.
Komisja Rekomendacyjna
Certyfikatów Socjoterapeutycznych
2017-2020
Katarzyna Starowicz - przewodnicząca
Małgorzata Starostka-Rudy - zastępca przewodniczącej
Dorota Michalik - sekretarz
Aleksandra Froelich-Deja
Katarzyna Gwóźdź
Beata Hawryłko-Zygmunt
6a.
Komisja Odwoławcza
ds. Certyfikatów
socjoterapeutycznych
2017-2020
Jeremi Kośmicki - przewodniczący;
Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska - sekretarz;
Bożena Gramatyka - członek komisji.
7.
Komisja Rekomendacyjna
Certyfikatów Psychologa Sportu
2016-2019
dr Dariusz Parzelski
Przewodniczący

601 402 106
e-mail dparzelski@gmail.com
Dariusz Nowicki
Wiceprzewodniczący
Joanna Madey - Sekretarz
dr Marek Graczyk
Marcin Kwiatkowski
dr Małgorzata Siekańska
dr Jan Supiński
7a.
Komisja Odwoławcza
ds. Certyfikatów
Psychologa Sportu
2016-2019
Prof. nadzw. dr hab. Jan Blecharz
Przewodniczący

e-mail blejan@wp.pl
dr Kamil Wódka
Wiceprzewodniczący
Prof. nadzw. dr hab. Marcin Krawczyński
Sekretarz
e-mail m.krawczynski@ateneum.edu.pl
Marzanna Herzig
Martyna Nowak
8.
Komisja Rekomendacyjna
ds. Biegłych Sądowych
2014 - 2018
dr Alicja Czerederecka Przewodnicząca
Alicja Budzyńska
Maria Gordon
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska
Anna Wolska
8a.
Komisja Odwoławcza
ds. Biegłych Sądowych
2014 - 2018
Prof. dr hab. J. Krzysztof Gierowski
Przewodniczący

Mieczysław Plopa
Ewa Wach
9.
Komisja Rekomendacyjna
ds. certyfikatów do szkoleń
i superwizji
badań psychologicznych
„na broń”
2014 - 2016
dr Ireneusz Kaflik
Przewodniczący

Maria Albrechcińska-Oleksiuk
Wojciech Anczurowski
Marian Lech
Maria Półchłopek
Anita Preiss-Ostrowska
10.
Komisja Rekomendacyjna
ds. Psychologów Lotniczych
2018 - 2021
Marta Gacewicz-Nielipińska
Przewodnicząca

Katarzyna Łapkiewicz
Adam Tarnowski
10a.
Komisja Odwoławcza
ds. Psychologów Lotniczych
2018 - 2021
Tomasz Goździcki
Aleksandra Kapela
(skład w uzupełnianiu)

Spółka
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Pracownia Testów Psychologicznych sp. z o.o.
ul. Belwederska 6 A, 00-762 Warszawa

Tel/faks 22 841 02 37

www.practest.com.pl
pracownia@practest.com.pl

Nazwa placówkiOsobyAdres
Prezes
Zarządu Spółki
Aleksandra Jaworowska
 
Dział Merytoryczny
kierownik
Anna Matczak
 
Dział Handlowy
kierownik

Księgarnia SYMPTOMY
czynna w godz. 11:00 - 18:00

Księgarnia internetowa
Joanna Filipczuk
Tel. 22 841 37 65
Faks 22 841 29 12

testshop@practest.com.pl
www.practest.com.pl
Dział
księgowości
 
22 841 41 43

Ogólnopolskie Sekcje
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Nazwa sekcjiPrzewodniczącyAdres korespondencyjny
Sekcja Psychologii Rozwojowej
prof. UJ dr hab. Maria Kielar-Turska
Instytut Psychologii UJ
Al. Mickiewicza 3,
31-120 Kraków
sekcja@apple.phils.uj.edu.pl
www.sekcjapsychologiirozwojowej.cba.pl/
Sekcja Psychologii
Sądowej *
mgr Anna Klimek
Rodzinny Ośrodek
Diagnostyczno-Konsultacyjny
ul. Chopina 14
20-023 Lublin
tel. 81 532 96 73
Sekcja Psychoterapii **
Krystyna Mierzejewska-Orzechowska
607 633 972
psychoterapeuta@vp.pl
www.sekcjapsychoterapii.pl
Sekcja Interwencji Kryzysowej
mgr Katarzyna Schweiger-Komorowska
Zarząd Główny
PTP
Ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
Tel. 886 02 41 32
Sekcja Psychologii Zdrowia
prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska

spzptp.wordpress.com
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Sekcja Psychologii Zdrowia
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
Sekcja Psychologii Klinicznej
Dziecka ****
dr Małgorzata Święcicka (przewodnicząca)
dr Agnieszka Maryniak (wiceprzewodnicząca)
Monika Biała (sekretarz)
Marta Grzybowska (skarbnik)
ptp-dziecko.org.pl
info@ptp-dziecko.org.pl
Wydział Psychologii UW
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
tel. 22 55 49 757
Sekcja Socjoterapii *****
Mgr Maciej Ćwiek
ul. Wólczańska 225
93-005 Łódź
tel. 42 637 03 12
42 636 93 39
www.sekcjasocjoterapii.cba.pl
Sekcja Psychologii
Sportu ******
Adriana Zagórska-Pachucka
sps.ptp2019@gmail.com
www.ptp.org.pl/oddzialy/sport/
ul Stawki 5/7
00-183 Warszawa
Sekcja Psychologii Klinicznej
Człowieka Dorosłego

Dr hab. Mariola Bidzan, prof. UG
psymbi@ug.edu.pl
ul Stawki 5/7
00-183 Warszawa
Sekcja Diagnozy
Psychologicznej

Mgr Maja Filipiak
diagnozaptp@gmail.com
https://sekcjadiagnozy.wordpress.com/
ul Stawki 5/7
00-183 Warszawa
Sekcja Podejścia Skoncentrowanego
na Rozwiązaniach - PSR ***
mgr Luis Alarcon Arias
Adres koresp.
ul. Jaktorowska 4
01-202 Warszawa
Sekcja
Psychologii Lotniczej
Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW
Przewodniczący
adam.tarnowski@psych.uw.edu.pl
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
Sekcja
Psychologii w Transporcie
i w Służbie Medycyny Pracy
Witold Świtkiewicz
698 395 863
sekcja@psychologiatransportu.com
www.psychologiatransportu.com
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
Sekcja Neuropsychologii *******
prof. dr hab. Emilia Łojek
Katedra Neuropsychologii
Wydział Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa

Pobierz "Ramowy regulamin sekcji"

Przejrzyj sprawozdania Sekcji PTP

*) Aby wstąpić do Sekcji Psychologii Sądowej należy wypełnić deklarację wstąpienia (sekcjaPS.doc)
    i wysłać ją na adres Zarządu Głównego PTP.

**) Aby wstąpić do Sekcji Psychoterapii należy wypełnić deklarację wstąpienia (sekcjaP.doc)
      i wysłać ją na adres Zarządu Głównego PTP.

***) Aby wstąpić do Sekcji PSR należy wypełnić deklarację wstąpienia (sekcjaPSR.doc)
      i wysłać ją na adres Zarządu Głównego PTP.

****) Aby wstąpić do Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka należy wypełnić deklarację wstąpienia
         (sekcjaPKD.doc) i wysłać ją na adres Zarządu Głównego PTP.

*****) Aby wstąpić do Sekcji Socjoterapii należy wypełnić deklarację wstąpienia (sekcjaS.doc)
           i wysłać ją na adres Zarządu Głównego PTP.

******) Aby wstąpić do Sekcji Psychologii Sportu należy wypełnić deklarację wstąpienia
         (sekcjaSPS.doc)
           i wysłać ją na adres Zarządu Głównego PTP.

*******)Deklaracja członkowska Sekcji Neuropsychologii
         (Deklaracja)
Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=32