Władze PTP - Beata Trojan
Data: 11-05-2010
Temat: Członkowie PTP


 1. Beata TrojanImię i nazwisko:
  Beata Trojan
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1983 nr dyplomu : IPs/ I//603/83
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Krakowie (psycholog)
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Diagnoza psychologiczna i pomoc psychologiczna, socjoterapia, psychoedukacja
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia:1983
  - oddział: Oddział Krakowski
  - pełnione funkcje:
  od 5 kadencji (tj. od 1998 r. do chwili obecnej) członek Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP, a w kadencji 2004 - 2006 wiceprzewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTP
  członek Zarządu Głównego PTP w kadencjach 2001 - 2003 i 2004 - 2006
  członek I Instancji Sądu Koleżeńskiego PTP w kadencji 2007 - 2009 i w obecnej kadencji wiceprzewodnicząca I Instancji Sądu Koleżeńskiego PTP
  członek Polskiej Rady Psychologów przy ZG PTP (przedstawiciel OK. PTP od grudnia 2009 r.)

  - obszary działalności:
  psychologia i psychologowie w resorcie Edukacji,
  organizowanie konferencji PTP dla psychologów zatrudnionych w oświacie w woj. małopolskim
  zadania związane z pracami nad Ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz organizacją tego samorządu
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  ----
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  ----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  - Certyfikat konsultanta w zakresie psychologii klinicznej dziecka (problemy kliniczno - edukacyjne) wydany przez Sekcję Psychologii Klinicznej Dziecka PTP (nr certyfikatu 35 , rok uzyskania certyfikatu : 2003)
  - Ekspert wpisany na listę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla psychologów ubiegających się o awans zawodowy w oświacie (Nr w rejestrze MEN :4598 Eks, rok wpisu : 2001)
  - Kwalifikacje w zakresie socjoterapii (Studia Podyplomowe z socjoterapii - Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Katedra Psychologii - 2000)
  - Drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie poradnictwa i opieki psychologicznej (Nr dyplomu 20/ II / 1993)
 8. Kontakt e-mail: beata.trojan@gmail.com
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=335