2017_04_12 Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujace sie bronią.
Data: 11-03-2011
Temat: Szkolenia


INFORMACJA O SZKOLENIU PSYCHOLOGÓW BADAJĄCYCH OSOBY POSŁUGUJĄCE SIĘ BRONIĄ LUB STARAJĄCE SIĘ O BROŃ

Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych PTP organizuje kolejną edycję szkolenia "BROŃ".Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizuje szkolenia dla psychologów prowadzących badania osób pracujących z bronią i kandydatów ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni na podstawie art. 15c z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. Dz.U. z 2012, poz.576 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 roku ( Dz.U. z 2015 poz.2210)

Celem szkolenia jest rzetelne przygotowanie kadry psychologów do prowadzenia powyższych badań wg programu zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wymagania:

  1. tytuł magistra psychologii
  2. co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata praktyki w diagnozowaniu, w ostatnim pięcioleciu zatrudnienie na stanowisku psychologa.

Szkolenie będzie odbywać się w 2 etapach:

I etap - wykłady i ćwiczenia praktyczne – trwający 4 dni,
II etap – trwającyc 3-4 dni, będzie obejmował wykłady uzupełniające, zajęcia superwizyjne oraz warsztatowe dotyczące orzekania połączone z rozmową egzaminacyjną na bazie własnych badań diagnostycznych i przygotowanych orzeczeń.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres tematyczny:

  1. Wybrane zagadnienia z metodologii badań będących podstawą orzecznictwa psychologicznego.
  2. Psychologiczne aspekty użycia broni i posługiwania się bronią a w tym: psychologiczne warunki odpowiedzialnego posługiwania się bronią, metody psychologiczne oraz zakres i warunki ich stosowania, omówienie istotnych zagadnień z psychopatologii.
  3. Wybrane zagadnienia metodologiczne związane z metodami badającymi wyznaczone obszary: funkcjonowanie poznawcze, ocenę osobowości, w tym funkcjonowanie emocjonalne w trudnych sytuacjach i dojrzałość społeczną.
  4. Zagadnienia etyczno-prawne w tym podstawy prawne orzekania, problemy obrony koniecznej, zakres odpowiedzialności psychologa wydającego orzeczenie.

Zapraszamy na sesję jesienną
- I etap w dn. 11-12-13-14.X.2018 r.
- II etap w dn. 7-8-9.XII.2018r.
Informacje tel. 506 008 599

  • całkowity koszt szkolenia 2.500 zł
  • dla członków PTP koszt szkolenia 2.400 zł
  • możliwość zapłaty w 2 ratach

Wpłatę za szkolenie należy dokonać przed jego rozpoczęciem na konto PTP OBiUP:

Bank Śląski, filia Grójecka 85/87
Nr 70 1050 1041 1000 0005 0482 5316

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać na email:

obiup.ptp@gmail.com

O ostatecznym zakwalifikowaniu oraz miejscu i terminie szkolenia zawiadomimy Państwa elektronicznie..

Prześlemy też dokładną informację dotyczącą tej edycji kursu.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane, zostaną elektronicznie powiadomione o możliwości wpisania na listę rezerwową na kolejną edycję szkolenia.

zapraszamyTekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=375