Stanowisko Instytutu Psychologii Stosowanej APS
Data: 31-10-2012
Temat: Ustawa o zawodzie psychologa


Warszawa, dn. 26.10.2012 r.

Szanowny Pan

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Władysław Kosiniak – Kamysz

 

 

 

Stanowisko Instytutu Psychologii Stosowanej APS

w sprawie uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa

 

Dyrekcja oraz Pracownicy Instytutu Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wyrażają zdecydowany protest przeciwko projektowi uchylenia Ustawy
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Zawód psychologa jest zawodem  zaufania publicznego, co oznacza:

- posiadanie specjalistycznego wykształcenia

- świadczenie pomocy ludziom w sytuacjach ważnych życiowo

- obowiązek zachowywania tajemnicy zawodowej i szczególny sposób pozyskiwania informacji intymnych

- kierowanie się zasadami profesjonalnego Kodeksu Etycznego.

Wykonywanie tego zawodu wymaga wysokich kompetencji i szczególnych regulacji prawnych chroniących odbiorców usług psychologicznych oraz psychologów. Jedynym obowiązującym aktem prawnym regulującym status zawodu jest Ustawa o zawodzie psychologa uchwalona 11 lat temu przez Parlament RP i wprowadzona w życie w 2006 roku.

Nasz sprzeciw budzi plan uchylenia całej Ustawy, ponieważ prowadzi
to do wyłączenia edukacji i praktyki psychologicznej poza ramy prawne i przyzwolenie
na świadczenie usług przez osoby nieposiadające odpowiednich kompetencji zawodowych  
i moralnych.

W miejsce uchylenia Ustawy potrzebna jest jej nowelizacja. Proponujemy powołanie zespołu składającego się z przedstawicieli stowarzyszeń psychologicznych (Polskie Towarzystwo Psychologiczne i inne) oraz środowisk naukowych (Komitet Psychologii PAN, ośrodki akademickie) w celu rozpoczęcia prac nad nowelizacją Ustawy i przystosowaniem
jej do aktualnych standardów międzynarodowych.

Apelujemy do Władz Rzeczpospolitej, do Członków i Członkiń Rady Ministrów, by podjęli trud doskonalenia przepisów, a nie ich likwidacji.

Z wyrazami szacunku,

dr hab., prof. APS Barbara Weigl

Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej


Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=458