2013_08_13 Kurs dla psychologów - kandydatów na biegłych
Data: 13-08-2013
Temat: Szkolenia


„Biegły psycholog w sprawach cywilnych”
Kurs dla psychologów – biegłych i kandydatów na biegłych

        Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie organizuje w dniach od 21 do 24 października 2013 roku czterodniowe szkolenie pt. „Biegły psycholog w sprawach cywilnych”.

        Celem kursu jest przedstawienie zasad opiniowania w sprawach dotyczących oświadczenia woli w formie testamentu oraz w formie innej umowy cywilnoprawnej (darowizny, umowy kredytowe), a także w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Z praktyki eksperckiej Instytutu wynika, że coraz częściej strony procesowe oczekują w takich przypadkach opinii psychologa. Zajęcia w formie wykładów oraz warsztatów (odwołujących się do analizy przypadków) prowadzone będą przez zespół biegłych z Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu.

        Szkolenie odbędzie się w hotelu Aspel w Krakowie przy ul. Bratysławskiej 2. Koszt udziału (bez noclegów, śniadań i kolacji) wynosi 650 zł plus należny podatek VAT. Opłata obejmuje koszty: organizacyjne, materiały, poczęstunek w czasie przerw na kawę oraz obiady.

        W przypadku, jeżeli podmiot delegujący zamierza korzystać ze zwolnienia z podatku VAT z tytułu nabywania usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanej w całości lub w części (co najmniej 70%) ze środków publicznych proszony jest o wypełnienie i przysłanie do Instytutu wraz ze zgłoszeniem załączonego do niniejszego komunikatu oświadczenia. W przeciwnym razie do ceny szkolenia będzie doliczony VAT w wysokości 23%.

        Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy nadsyłać drogą elektroniczną lub faksem do dnia 13 września 2013 roku, podając nazwiska zgłaszanych osób oraz dane płatnika, celem wystawienia faktury pro forma. Po otrzymaniu wpłaty Instytut niezwłocznie wystawi fakturę VAT.

        Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

        Instytut na potrzeby szkolenia dokonał rezerwacji miejsc w hotelu Aspel przy ul. Bratysławskiej 2 w Krakowie. Zarezerwowano pokoje jedno i dwuosobowe. W sprawie rezerwacji noclegów prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z hotelem.

        Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu


zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Instytut Ekspertyz Sądowych
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków,
na adres e-mail: ies@ies.krakow.pl, eskupien@ies.krakow.pl, lub faksem (12 422 38 50);

w sprawach merytorycznych należy kontaktować się z:
dr Elżbieta Skupień, Sekretariat IES (tel. 12 618 58 00),
e-mail: eskupien@ies.krakow.pl

rezerwacji noclegów: na hasło IES należy dokonywać w hotelu Aspel w terminie do dnia:
13 września 2013 r.
www.hotel.aspel.com.pl , hotel@aspel.com.pl , tel. (12 617 64 00)
Ceny pokoi:

pokój jednoosobowy ze śniadaniem – 170 złotych,
pokój dwuosobowy ze śniadaniem – 220 złotych.


Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=488