2013 Wspomnienie o Ewie Staroń
Data: 15-08-2013
Temat: Pożegnania


Ewa Staroń
(ur.09.05.1957 - zm. 09.08.2013)

        Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach. Od 1994r. była zatrudniona w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, początkowo w oddziałach odwykowych, a następnie w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kielcach. Ukończyła liczne szkolenia terapeutyczne, uzyskała dyplom specjalisty drugiego stopnia z psychologii klinicznej, certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.
Pracowała terapeutycznie z osobami uzależnionymi oraz dorosłymi członkami ich rodzin.

        W 1987r. wstąpiła do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przez kilka kadencji była członkiem Zarządu Głównego PTP, w obecnej kadencji była członkiem Prezydium ZG. Przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącej Oddziału PTP w Kielcach. Uczestniczyła w pracach nad Ustawą o Zawodzie Psychologa i Samorządzie Zawodowym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Zorganizowała I Zjazd Psychologów w Kielcach w celu utworzenia pierwszej w Polsce Regionalnej Izby Psychologów Województwa Świętokrzyskiego. Była inicjatorką bezpłatnej pomocy psychologicznej „Psycholodzy – psychologom”. Ściśle współpracowała z regionalnymi władzami, organizacjami społecznymi, aktywnie włączała się w inicjatywy na rzecz ludzi potrzebujących. Jej konsekwentna postawa i zaangażowanie integrowały środowisko psychologów województwa świętokrzyskiego. Była pełna energii i pokory w zmaganiu się z codziennością.

        Z głębokim żalem żegnamy naszą Koleżankę. Dziękujemy Ci Ewo za obecność i bycie dobrym psychologiem, a przede wszystkim wrażliwym człowiekiem, otwartym na potrzeby innych ludzi. Ewo, odeszłaś od nas niespodziewanie i cicho w biegu życia.


Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=493