2013 Wspomnienie o Kazimierzu Jankowskim
Data: 29-08-2013
Temat: Pożegnania


Zmarł Profesor Kazimierz Jankowski
Honorowy superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

(1931 - 2013)

Odszedł od nas wybitny psychiatra, który w latach 70-tych ubiegłego wieku zmienił sposób rozumienia człowieka z zaburzeniami psychicznymi. Stał się propagatorem psychiatrii humanistycznej, a jej idee realizował w praktyce klinicznej. Zorganizował znane ośrodki terapeutyczne – Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Nerwic, Ośrodek Terapii Rodzin „Synapsis”, Osiedlowy Ośrodek Zdrowia Psychicznego „Synapsis”. Stały się one ważnym miejscem prowadzenia psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej oraz szkolenia nowych pokoleń psychoterapeutów. Działalność prof. Kazimierza Jankowskiego obejmowała też istotny dorobek naukowy. We współpracy polsko-amerykańskiej zostały zrealizowane trzy znaczące programy badawcze. Tematyka ich ukazuje rozległość zainteresowań Profesora, a dotyczyły one: (1) psychofizjologicznych konsekwencji długotrwałej hospitalizacji pacjentów psychotycznych; (2) skuteczności oddziaływań psychoterapeutycznych wobec młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi; (3) efektywności oddziaływań psychospołecznych i farmakologicznych wobec osób z rozpoznaniem schizofrenii. W licznych publikacjach książkowych przedstawiał mechanizmy fizjologiczne i psychologiczne zaburzeń emocjonalnych i możliwości ich leczenia. Był znakomitym popularyzatorem wiedzy o uwarunkowaniach zaburzeń.
Kazik, jak Go nazywali liczni uczniowie, świetnie potrafił inspirować, zachęcać do poszukiwań i działania. Był prawdziwym humanistą, którego interesuje przede wszystkim pomoc cierpiącemu człowiekowi.
Pozostawił wielu uczniów i następców, którzy pamiętają Go jako człowieka, który uczył ciekawości, dodawał otuchy w pracy z ludźmi i odwagi do podejmowania nowych wyzwań.
Żegnamy Go z wielkim smutkiem.


Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=495