2013-01-15 Konferencja Psychologii Klinicznej
Data: 15-01-2014
Temat: KonferencjeI KRAJOWA KONFERENCJA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

„Psychologia kliniczna w XXI wieku – teoria i praktyka”

Poznań 28-29 listopada 2014KOMUNIKAT 1.

Psychologia kliniczna jest dziedziną nie tylko zastosowania ogólnej wiedzy psychologicznej dla rozwiązywania różnych problemów zdrowotnych, ale także dyscypliną w istotnym stopniu ową wiedzę wzbogacającą o nowe modele i koncepcje wyjaśniające psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w zdrowiu i chorobie. Czy w sytuacji wyodrębniania się coraz to nowych subdyscyplin, takich jak: psychoterapia, psychologia zdrowia, psychologia traumy i kryzysu, psychologia uzależnień, psychoonkologia itp. taki sposób myślenia o psychologii klinicznej pozostaje aktualny?

Pod wpływem wielu przemian społecznych i kulturowych, osiągnięta na początku lat 60-tych XX wieku tożsamość psychologii klinicznej przechodziła i przechodzi różne przeobrażenia, które doprowadziły do takiego stanu, że klinicyści – praktycy i badacze znowu stają przed wyzwaniem rozpoznania i ukonstytuowania jej aktualnej tożsamości. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jakiej teorii i jakiej praktyki potrzebuje współczesna psychologia kliniczna wydaje się szczególnie istotne w obliczu nowych zadań przed którymi stają klinicyści.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych psychologią kliniczną, jako dziedziną badań i aplikacji do rozwiązywania problemów zdrowotnych na krajową konferencję, na której podzielimy się aktualnymi badaniami i doświadczeniami klinicznymi, a także podejmiemy dyskusję nad najbardziej interesującymi nas zagadnieniami.

Proponowane obszary tematyczne:

  1. Psychologia kliniczna wczoraj, dziś i jutro – w poszukiwaniu tożsamości

  2. Subdyscypliny psychologii klinicznej - jedność w różnorodności

  3. Psychologia kliniczna w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych osób z zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi

  4. Modele diagnozy klinicznej w paradygmatach

  5. Oblicza diagnozy klinicznej w różnych jej subdyscyplinach – standardy i praktyka

  6. Psychologia kliniczna a pomoc psychologiczna i psychoterapia

  7. Interdyscyplinarność psychologii klinicznej

  8. Kształcenie psychologów klinicznych – programy i standardy

W imieniu organizatorów:

Prof. dr hab. Lidia CierpiałkowskaTekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=519