Wielokulturowość a diagnoza psychologiczna.
Data: 05-02-2014
Temat: Narzędzia pracy Psychologa


Książka pt. „Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej
dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości
oraz wielojęzyczności” – już wydana (dostępna bezpłatnie)

Od roku 2012 przy współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej trwały prace nad książką pt. „Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności” (Barzykowski, K., Grzymała-Moszczyńska, H., Dzida, D., Grzymała-Moszczyńska, J. i Kosno, M.).

Publikacja kierowana jest w głównej mierze (choć nie tylko!) do osób zajmujących się diagnozą psychologiczną dzieci w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.Ma ona charakter przede wszystkim informacyjny, to znaczy omawia wybrane kwestie diagnozy dzieci odmiennych (od większości dzieci pochodzenia polskiego) pod względem etnicznym, językowym i kulturowym, jak również rekomendacyjny, a nadrzędnym jego celem jest upowszechnienie dobrych praktyk diagnostycznych.

Wersja elektroniczna jest dostępna bezpłatnie do ściągnięcia ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji

Bezpośredni link do publikacji

Dostęp do książki jest otwarty, to znaczy, że można swobodnie z niej korzystać jak również ją powielać, przesyłać oraz umieszczać na stronach internetowych.

Publikacja została dotychczas objęta Patronatem Honorowym: Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Komitetu Psychologii PAN oraz Komisji ds. Testów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN.

Informacji dotyczących dystrybucji wersji papierowej p. Katarzyna Leśniewska (katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl)

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
Ośrodek Rozwoju Edukacji
ul. Polna 46A
00-644 Warszawa
tel. (22) 570-83-02

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą publikacją jak również
do przekazywania jej osobom potencjalnie zainteresowanymTekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=522