2014-03-28 Komunikat dla trenerów PTP
Data: 28-03-2014
Temat: Z prac Zarządu Głównego


Komunikat Zarządu Głównego w sprawie ODNAWIANIE REKOMENDACJI TRENERSKICH

       Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego realizując zalecenie Walnego Zgromadzenia z 2007 roku podjął stopniowe odnawianie rekomendacji przyznawanych przez Towarzystwo. Na posiedzeniu 26 marca br przyznaliśmy - na skutek słusznych i licznych uwag krytycznych, że odnawianie rekomendacji trenerskich było zbyt pospiesznie, a wyznaczane terminy nadsyłania wniosków o odnowienie za krótkie. Przepraszamy trenerów za wyznaczenie tak krótkich terminów. Jednocześnie staraliśmy się dostosować wymagania do standardów uzyskiwania rekomendacji.

       Zarząd Główny podjął szereg decyzji związanych z potrzebą uszczegółowienia wymagań i stworzenia wszystkim trenerom lepszych warunków do składania wniosków.

  1. Przedłużono do 31 października 2014 roku termin składania wniosków o odnowienie rekomendacji trenerskich przez osoby, które je uzyskały do końca 2006 roku. Wnioski powinny zostać złożone zgodnie z przesłanym wcześniej wzorem. Nieodnowione w tym terminie wygasają 20 listopada 2014 roku.
  2. Lista trenerów, których rekomendacje zostały odnowione ukaże się na stronie internetowej PTP.
  3. Rada Trenerów przedłoży Zarządowi Głównemu najpóźniej na posiedzenie listopadowe zmodyfikowany wniosek odnawiania rekomendacji.
  4. Osoby posiadające rekomendacje uzyskane do końca 2007 i 2008 roku będą składać wnioski o odnowienie rekomendacji w specjalnym wyznaczonym terminie 4-miesięcy po opublikowaniu komunikatu zawierającego wniosek na stronie internetowej PTP i po otrzymaniu pisma z biura ZG PTP.

Zarząd Główny w dniu 26.03.2014 odnowił rekomendacje trenerskie następującym osobom


Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=529