2014_05_31 Zasady opracowywania opinii eksperckich
Data: 31-05-2014
Temat: Opinie i ekspertyzy


ZASADY OPRACOWYWANIA OPINII EKSPERCKICH

Przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

       Przyjęta w Towarzystwie procedura oceny opinii psychologicznych i profesjonalnego postępowania psychologów polega na:

  1. Wyszukaniu eksperta, który dokona takiej oceny, ustalenia z nim terminu wykonania oraz wysokości honorarium.
  2. Po uzyskaniu tych informacji pracownik PTP zwraca się do zleceniodawcy z prośbą o akceptację warunków finansowych i terminowych.

       Ekspert wykonujący ocenę jest członkiem PTP i jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej wszelkich informacji zawartych we wniosku.

       Trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż przyjęcie wniosku do oceny oraz zgoda wnioskodawcy na opłatę za nią nie oznacza automatycznie, iż wykonana ekspertyza będzie merytorycznie potwierdzać zastrzeżenia wnioskodawcy. Ekspert odnosi się do standardów zawodowych i etycznych obowiązujących w danym obszarze usług psychologicznych.


Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=546