2015-04-22 Seminaria IPPS
Data: 22-04-2015
Temat: Szkolenia


        Instytut Psychologii i Psychiatrii Sądowej wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym organizuje seminaria dla psychologów opiniujących w sprawach sądowych. Celem seminariów jest doskonalenie umiejętności w zakresie opiniowania, a także umożliwienie biegłym wymiany doświadczeń.

        Seminaria będą się odbywały w soboty w godzinach od 10.00 do 17.00 w siedzibie Instytutu w Warszawie przy ul. L.Kruczkowskiego 6 lok. 6A/1 (wejście przez recepcję).        Koszt każdego spotkania to 170,00 zł + VAT. Razem 209,10 zł. Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie zgłoszenia na adres e-mailowy: kontakt@ipps.pl oraz wpłacenie w/w kwoty na rachunek bankowy:

Bank: PKO Bank Polski

Nr konta: 74 1020 1156 0000 7402 0131 5266

W zgłoszeniu prosimy o podanie : tematu seminarium, imienia, nazwiska, adresu i telefonu kontaktowego. Osoby chcące otrzymać fakturę prosimy o podanie pełnych danych (nazwa instytucji, adres, numer NIP).

Tematy i terminy seminariów

 1. Temat: Obrona opinii w sądzie – warsztaty. Termin: 30.05.2015

  1. cele postępowania sądowego

  2. miejsce i rola psychologa

  3. pułapki w pytaniach stron

  4. pytania i odpowiedzi na przykładzie opinii ( również własnych uczestników)

  Prowadzący: dr Małgorzata Toeplitz – Winiewska

 2. Temat: Formy i zakres opinii w różnych sprawach sądowych. Termin: 13.06.2015

  1. pytania sądu – rozumienie i przełożenie na możliwości psychologa

  2. akta – jak czytać, analizować i sporządzić wyciąg z akt,

  3. opiniowanie na podstawie akt

  4. hipotezy, planowanie badania, dobór metod,

  5. diagnoza psychologiczna jako część opinii

  6. opracowanie opinii ( tylko psychologicznej lub wspólnej z psychiatrami)

  Prowadzący: dr Ewa Milewska

 3. Temat: Opiniowanie dorosłych świadków. Termin: 27.06.2015

  1. udział w przesłuchaniu – prawo a praktyka

  2. analiza akt – zeznań świadka i innych świadków

  3. możliwości diagnozy procesów poznawczych świadka ( osoby starsze, chore, upośledzone)

  4. diagnoza świadka czy ocena zeznań – czynniki zniekształcające lub polepszające procesy poznawcze.

  5. opinia – kryteria oceny

  Prowadzący: dr Maria Gordon

Planowane tematy spotkań po wakacjach:

 1. Opiniowanie w spawach odszkodowawczych, rentowych

 2. Opiniowanie w sprawach testamentowych

 3. Dziecko jako świadek i poszkodowany

 4. Opiniowane w sprawach karnych – stan silnego wzburzenia, działanie pod wpływem strachu, dzieciobójstwo


Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=589