2015-07-12 Standardy opiniowania psychologicznego
Data: 12-07-2015
Temat: Konferencje


Komunikat 2Zakład Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych, Sekcja Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Krakowie przy współudziale Krakowskiej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury organizują w dniach 4-6 grudnia 2015 roku w Krakowie Konferencję Naukową „Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych”.Patronat nad konferencją objęli dotychczas: Prezes Sądu Apelacyjnego i Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie. Projekt ten wychodzi naprzeciw bardzo dużemu zapotrzebowaniu zarówno ze strony specjalistów, jak i podmiotów opiniowania – rodziców oraz innych osób ubiegających się o sprawowanie pieczy nad dziećmi.

Przewidujemy udział nie tylko psychologów i pedagogów opiniujących w sprawach rodzinnych, ale także prawników – w szczególności sędziów rodzinnych rozpatrujących tego typu sprawy. Konferencja zaplanowana jest w ten sposób, że zaproszeni specjaliści przedstawią szerokiemu gronu uczestników swoje propozycje standardów. Uczestnicy będą mogli zgłaszać do nich uwagi w dyskusji. Druga część konferencji będzie obejmowała warsztaty prowadzone przez wspomnianych wyżej specjalistów poświęcone wybranym, najbardziej kontrowersyjnym tematom szczegółowym.

Efektem końcowym konferencji będzie przedstawienie zarysu standardów, zaś ich dopracowanie szczegółowe i publikacja przewidziane są jako skutek pracy pokonferencyjnej. Komitet Naukowy konferencji będzie recenzował propozycje standardów w kilku etapach:

  1. wstępnych propozycji przedstawionych przez specjalistów;
  2. ustaleń pokonferencyjnych, uwzględniających uwagi i propozycje szerszego środowiska reprezentowanego przez uczestników konferencji
  3. efektu końcowego – standardów przygotowanych do druku, poddanych recenzji naukowej.

Więcej informacji www.ies.krakow.pl/conferences/psychologia2015Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=597