2015-09-18 Nowa sekcja PTP
Data: 18-09-2015
Temat: Z prac Zarządu Głównego


Zapraszamy członków PTP do działań w nowej sekcji

        Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na posiedzeniu 24 czerwca br. na wniosek 20 członków założycieli powołał nową ogólnopolską sekcję pn. Sekcja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – PSR.        Za cele Sekcja wyznaczyła sobie m.in.: promowanie nurtu TSR i PSR w dziedzinach ochrony zdrowia i rozwoju psychospołecznego, integrację i współpracę międzynarodową środowiska terapeutów i praktyków, opracowywanie projektów badawczych w zakresie skuteczności nurtów, sformułowanie i dbanie o standardy pracy w oparciu o kodeks etyczno-zawodowy PTP, upowszechnianie wiedzy o dziedzinie poprzez organizowanie konferencji, działalności wydawniczej i wymianę doświadczeń. Do składu Zarządu Sekcji wybrano Luisa Alarcona Ariasa – przewodniczącego, Ewę Podgórską – wiceprzewodniczącą, Agnieszkę Knap – sekretarza.

        Zainteresowani proszeni są o wypełnienie deklaracji członkowskiej do Sekcji i przesłanie jej na adres korespondencyjny ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa. Formularz deklaracji będzie niebawem dostępny w zakładce „Oddziały, sekcje …”, pod katalogiem ogólnopolskich sekcji.

        Przypominamy, że członkami sekcji PTP mogą być tylko członkowie Towarzystwa.Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=600